Hvordan opprettes en diskusjon i en gruppe?

Nye diskusjoner kan opprettes i gruppediskusjoner. Disse diskusjonene er en del av emnet og er skilt fra å skape en diskusjon i en gruppe.

Merknad:

  • Dersom «legg til diskusjon» (Add Discussion)-tasten ikke vises, har instruktøren begrenset denne innstillingen i emnet. Denne innstillingen påvirker ikke diskusjoner i emnegrupper.
  • Hvis du legger til en fil i diskusjonen din, vil den lagres i emnefiler i den uarkiverte mappen.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på Diskusjoner (Discussions).

Legg til diskusjon

Klikk på «Legg til diskusjon» (Add Discussions).

Opprett diskusjon

Opprett diskusjon

Skriv inn diskusjonstittel i feltet emnetittel (Topic Title) [1].

Legg til diskusjonsinnhold ved hjelp av Rich Innholdsredigering [2]. Lær mer om å bruke Rich innholdsredigering.

Som standard kan alle seksjoner i emnet ditt se og delta i diskusjonen. For å velge spesifikke seksjoner for diskusjonen din, bruk Publiser i-rullegardinmenyen [3].

Du kan også legge ved filer i diskusjonen din [4].

Angi diskusjonsalternativer og -tilgjengelighet

Angi diskusjonsalternativer og -tilgjengelighet

Velg alternativer for diskusjonen din [1] og legg til datoer som spesifiserer når klassekameratene dine kan se og delta i diskusjonen [2].

Merknad: Hvis du ikke angir tilgjengelighetsdatoer for diskusjonen, er den tilgjengelig når som helst innenfor emne- eller seksjonsdatoene.

Lagre diskusjon

Lagre diskusjon

Klikk på Lagre (Save)-tast.