Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Som student, hvordan bruker jeg Folk-siden i et emne?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Som student, hvordan bruker jeg Folk-siden i et emne?

Folk viser alle de registrerte brukere i et emne.

Merknad: Seksjonskolonnen kan være skjult i emnet ditt.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken « Folk » (People) i Navigering på emner.

Vise Folk

Vise Folk

I Folk, kan studenter:

  1. Vis alle brukerdeltakelsene i emnet, inkludert de der emnepåmeldingen venter.
  2. Bruk søkefeltet for å finne en bestemt person.
  3. Bruk rullegardinmenyen for å filtrere brukere på rolle. Filteret vil også vise antallet brukere i hver rolletype [f.eks student eller lærerassistent].
  4. Bruk rullegardinmenyen Valg for å vise brukergrupper eller registrerte tjenester i emnet.

Søk brukere

For å søke etter en bestemt bruker, begynn å skrive inn brukerens navn i søkefeltet [1]. Mulige resultater vil listes opp under [2].

Filtrer brukere på rolle

Filtrer brukere på rolle

Bruk rullegardinmenyen Roller for å vise antall brukere for hver rolletype.

Vise bruker

Vise bruker

For å lære mer om en bestemt bruker i emnet, klikk brukerens navn.

Ved å klikke på ditt eget navn får du tilgang til karakterene dine. Du kan også se dine egne emneanalyser.  

Vis brukerdetaljer

Du kan se alle detaljene brukeren har inkludert. Du kan også sende en melding direkte til brukeren.

Støtter institusjonen din funksjonen Profiler, vises siden litt annerledes. Du kan se brukerens profilinformasjon, om det er noe.

Rapportere profilbilde

Rapportere profilbilde

Støtter institusjonen din profilbilde og brukerens profilbilde er upassende, kan du rapportere bildet til institusjonen din ved å klikke lenken « Rapporter upassende bilde » (Report inappropriate picture) [1]

Støtter institusjonen din funksjonene profiler, kan du rapportere bilde ved å sveve over bildet og klikke ikonet « Flagg » (Flag) [2].

Vise brukergrupper

Vise brukergrupper

For å se brukergrupper, klikk på fanen « Grupper » (Groups) [1].

Vise brukergrupper i innstillinger

Du kan også få tilgang til dine brukergrupper i menyen Innstillinger. Klikk på ikonet for « alternativer » (Options) [1] og klikk på lenken « Vis brukergrupper » (View Use Groups) [2].

Vis registrerte tjenester

Vis registrerte tjenester

For å se registrerte tjenester for hver person i emnet, klikk på ikonet « Valg »(Options) [1], og klikk på lenken « Vis registrerte tjenester »(View Registered Services) [2] Hvis en person har registrert en sosial mediekonto i Canvas, kan du se at tjenesten står oppført og kommunisere med vedkommende person gjennom alle sosiale mediesider de har registrert. Lær hvordan du kobler til nettjenester i Canvas.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.