Hvordan kan jeg vise alle mine Canvas-emner som en student?

Etter å ha logget på Canvas kan du se dine nåværende emner. Du kan også se tidligere eller fremtidige emner i Canvas.

Merknad: Noen institusjoner kan begrense tilgang til visning eller tilgang til fremtidige emner før deltakelsesdatoene og/eller begrense muligheten for å få tilgang til fullførte emner etter at emnet er fullført.

Åpne emner

Åpne emner

I Global Navigering, klikk på emner (Courses) [1], og klikk så på alle emner (All Courses) [2].

Vis emner

Emner organiseres i «alle emner» (All Courses) [1], «tidligere påmeldinger» (Past Enrollments) [2], «fremtidige påmeldinger» (Future Enrollments [3] og «grupper» (Groups) [4].

Emner og grupper sorteres alfabetisk etter emne- eller gruppenavn.

Vis alle emner

Alle emner er emner som er en del av det nåværende semesteret eller perioden. Avhengig av innstillingene for «mine emner» (My Courses) kan også vise emner som ikke har startet enda, eller er ikke publiserte.

Aktive emner som er tilgjengelige for deg står listet i blå tekst (Blue text) [1]. Disse emnene har blitt publisert og inkluderer en link til emnet. For å åpne et emne, klikk på navnet til emnet. Emner som er innen den nåværende periodedatoene, men ikke er tilgjengelige er listet i svart tekst [2]. Disse emnene har ikke blitt publisert.

Du kan også vise kallenavn du har gitt emnene [3].

Dersom et emne inkluderer en periodedato [4] vil periodedatoen vises ved siden av emnenavnet.

Hvert emne inkluderer din påmeldingsstatus [5]. Statuser kan være student, lærer, LA, observatør, designer eller en tilpasset rolle som opprettet av institusjonen.

I seksjonen Alle emner kan du tilpasse emnelistene og markere emner som favoritter [6]. Emnefavoritter vises i instrumentbordet kortvisning.

Vis tidligere påmeldinger

Emner under « tidligere påmeldinger » (Past Enrollments) er emner som er ferdige, men fortsatt er tilgjengelige som read-only arkiverte emner. Du kan se emnemateriell og karakterer, men kan ikke lenger delta i emnet.

Merknad: Noen institusjoner tillater ikke at tidligere grupper vises på emnesiden.

Vis fremtidige påmeldinger

«Fremtidige påmeldinger» (Future Enrollments) er emner som vil bli gjort tilgjengelige som en del av en periode eller spesifikk emnestartdato. Fremtidige emner kan bli publisert eller lukkes. Noen institusjoner vil derimot begrense deg fra å se publiserte emner før startdatoen.

Om fremtidige emner inneholder en lenke [1], kan du vise emneinnhold, men kan ikke fullt ut delta i emnet før start-datoen. Deltakelse inkluderer å sende inne oppgaver og svare på diskusjoner.

Om et fremtidig emne ikke inneholder en lenke [2], kan ikke emnet vises før start-datoen.

Merknad: Noen institusjoner tillater ikke at fremtidige påmeldinger vises på emnesiden.

Vis grupper

Dersom du er påmeldt i grupper, vil gruppeseksjonen vise grupper innen dine nåværende emner. Du kan vise alle dine emner i dine grupper.

Finn Emne ID

Finn Emne ID

Du finner Emne Id-nummeret ditt på slutten av emne-URL-en (f.eks canvas.instructure.com/courses/XXXXXX).