Hvordan kan jeg se testresultater som student?

Det er enkelt å lese testresultater i Canvas. Som student kan du se forskjellige typer testresultater, avhengig av hva instruktøren din foretrekker.

Merknad: Din instruktør kan bruke et oppgradert testverktøy kalt New Quizzes i emnet ditt. Hvis testen du tar vises på en annen måte, er det mulig at instruktøren din bruker Nye Tester. Funksjonaliteten kan være forskjellig mellom disse test-typene. Trenger du hjelp med testresultater, sjekk Hvordan ser jeg mine testresultater som student i Nye Tester?

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på « Quizer » (Quizzes)-lenken.

Åpne test

Åpne test

Klikk på tittelen til testen.

Vis testresultater

Skjermen testresultater inneholder flere områder:

  1. Forsøkshistorikk
  2. Vis testresultater
  3. Innleveringsdetaljer

Utilgjengelige testresultater

Utilgjengelige testresultater

Hvis instruktøren har skjult testkarakteren din, vil resultatene dine være utilgjengelige frem til oppgaven blir gjenåpnet.

Vis forsøkshistorikk

Vis forsøkshistorikk

Forsøkshistorikk viser dine siste testforsøk, tiden det tok å ta testen og poengene dine.

Forsøkshistorikk med gjentatte testforsøk

Forsøkshistorikk med gjentatte testforsøk

For gjentatte testforsøk vil historikken vise resultatene på alle forsøkene. Hvert forsøk har en hyperlenke som henholdsvis vil vise hvert testresultat.

Vis testresultater

Vis testresultater

Gir instruktøren tillatelse, kan du vise dine testresultater sammen med riktig svar. Denne visningen vil også vise totalpoeng, tid og dato den ble sendt inn og hvor lang tid det tok for å fullføre testen.

Vis riktige svar

Vis riktige svar

Gir instruktøren deg tillatelse til å se de riktige svarene, vil testresultatene vise deg dine svar sammen med riktig svar.

Et riktig svar som du merket, vil indikeres av et grønt merke (green flag) [1]. Feil svar vil bli indikert av et rødt merke som peker til besvarelsen din [2]. Det riktige svaret vil indikeres av et grått flagg (grey flag) [3].

Vis kun testsvar

Vis kun testsvar

Om din instruktør ikke gir deg tillatelse til å vise riktig svar, vil kun testresultatet vise svarene dine og indikere om du har riktig eller feil.

Vis beskyttede testresultater

Vis beskyttede testresultater

Noen instruktører vil ikke tillate deg å vise deg dine testresultater i det hele tatt. Denne innstillingen er vanlig for tester der det er tillat flere forsøk.

Vis innleveringsdetaljer

Vis innleveringsdetaljer

Innleveringsdetaljer er en annen måte å vise deg testresultatene dine. Synlig i sidefeltet, vil innleveringsdetaljer vise tiden det tok å ta testen [1], dine nåværende poeng [2] og poengene du beholdt [3], som er poengene som Canvas beholder i karakteroversikten.

Merknad: Inneholder dine nåværende poeng en stjerne, er det noen av spørsmålene som ikke er karaktersatt av instruktøren din, som essay og filopplastede spørsmål. Du kan også vise statusen på testene dine på Karakter-side.

Innleveringsdetaljer med gjentatte testforsøk

Innleveringsdetaljer med gjentatte testforsøk

For gjentatte testforsøk vil innleveringsdetaljene fortsatt vise nåværende poeng [1] og poengene du beholdt [2]. Men i dette tilfellet er poengene som ble beholdt gitt av instruktøren din og kan enten være poeng fra siste testforsøk, høyeste poengsum eller gjennomsnitt av alle poengene. Poengene som er beholdt vises på bunnen i området for innleveringsdetalj [3].

Vis tidligere forsøk

Vis tidligere forsøk

Du kan også se tidligere forsøk gjennom sidefeltet innleveringsdetaljer. Klikk på « vis tidligere forsøk » (view Previous Attempts)-lenken.

Vis testresultater for tidligere forsøk

Hvert testforsøk vil listes opp i sidefeltet med en hyperlenke til testresultatene. Klikk på forsøket du ønsker å vise [1]. Testresultatene for det forsøket vil da dukke opp [2]. Husk at de samme innstillingene vil gjelde i testresultatene, som betyr at du kun kan se svar eller ikke se testresultater i det hele tatt.

For å gå tilbake til testen, klikk på « Tilbake til testen » (Back to Quiz)-ikonet [3].