Hvordan bruker jeg Startsiden for emner som student?

Hvis du er registrert i et emne som student, hjelper Startsiden for emner deg med å navigere emnet og administrere arbeidet ditt med emnet. Emnenavigasjonsmenyen er alltid synlig på respektive sider.

Merknad: Instruktøren din kan velge å vise en annen skrifttype for emnet ditt.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på emnenavnet [2].

Vis Startside for emne

Startside for emne omfatter navigering på emner (Course Navigation) [1], innholdsområdet (content area) [2] og sidefeltet (sidebar) [3].

Vis Navigering på emner

Vis Navigering på emner

Emnets Hjemmeside vises fra lenken Hjem (Home) [1] i Navigering på emner.

Navigering på emner inkluderer lenker som hjelper deg og studentene dine med å komme til bestemte steder i emnet. Instruktører kan spesialtilpasse hvilke lenker som vises i et emne, slik at hvis du ikke ser lenker som kanskje vises i andre emner, har instruktøren gjemt disse lenkene fra å bli sett av deg.

Den aktive lenken på siden du ser på er fremhevet med annerledes farget tekst og linjeindikator. Denne uthevingen hjelper deg med raskt å identifisere funksjonsområdet du for øyeblikket ser på i Canvas.

Du ser kanskje også emneindikatorer [2] som viser oppdateringer av emnekarakterene dine når instruktøren setter karakterer på oppgavene dine.

Kollaps menyen Navigering på emner

Kollaps menyen Navigering på emner

For å utvide eller kollapse menyen Navigering på emner, klikk på ikonet Meny. Når du velger å utvide eller skjule Global navigering-menyen, brukes preferansen din for alle emnene dine.

Vis innholdsområde

Vis innholdsområde

Hjemmesideinnholdet (og alt Canvas-innhold) vises i innholdsområdet.

Innholdet kan være en side, emneoversikten, diskusjoner, kunngjøringer, tester eller importert innhold [1]. Innholdet kan også vise Emnets aktivitetsstrøm, som er en liste over alle nylig aktivitet i emnet. Hjemmesiden din kan også vise nylige kunngjøringer øverst på siden (recent announcements)[2].

Innholdet på Hjemmesiden definerer også hvilke seksjoner som vises i sidestolpen.

Vis navigasjonssti

Vis navigasjonssti

Navigasjonsstien vises over emnets innholdsområde.  

Når du ser på emneinnhold, lager navigasjonsstien et spor som viser hvor du er i emnet. Du kan følge disse lenkene bakover for å besøke tidligere emneinnhold.

Merknad: Har du opprettet et kallenavn for et emne, viser navigasjonsstien kallenavnet for å identifisere emnet. Ellers viser navigasjonsstien emnekoden.

Vis sidepanel

Vis sidepanel

Sidestolpen fungerer på samme måte som sidestolpen på Dashbordet, men viser bare innholdet i det bestemte emnet og inkluderer ytterligere alternativer.

Hvis emnets Hjemmeside viser en annen side enn emnets aktivitetsstrøm, kan du se emnets aktivitetsstrøm ved å klikke på sidestolpens knapp for Se emnestrøm (View Course Stream) [1]. Når Hjemmesiden er satt som emnets Aktivitetsstrøm, vil denne knappen ikke vises.

Hvis du er lagt til en gruppe i emnet ditt, inkluderer Emnegruppe (Course Group)-seksjonen [2] lenker til emnegruppene dine.

Vis Sidepanelseksjoner

Vis Sidepanelseksjoner

Sidefeltet viser alltid Å gjøre-seksjonen (To Do section) [1], som viser alle nylige annonseringer og opp til sju oppgaver som forfaller innen de neste ukene, inkludert tester og oppgaver som ikke har blitt karaktersatt, og som ikke trenger en innlevering. Hvert punkt på Å gjøre-listen viser oppgavenavnet, antallet poeng og forfallsdatoen for oppgaven. Når forfallsdatoen er over, forblir punktene i denne seksjonen i fire uker.

Sidefeltet kan også inkludere forskjellige andre seksjoner, avhengig av oppsettet instruktøren din velger for emne hjemmesiden. Ytterlige sidefelt alternativer inkluderer oppgave-listen, kalender og oppgave-grupper, og nye tilbakemeldinger.

Administrer sidestolpeelementer

Administrer sidestolpeelementer

Hvert seksjonspunkt viser et ikon (icon) [1] for å skille mellom oppgaver og oppgaver som skal vurderes av medstudenter.

Hvis en seksjon inneholder flere elementer enn det som er listet opp, vil det komme opp en lenke under listen som du kan bruke til å se ytterligere elementer (View additional items) [2].

Å gjøre-seksjonen viser opp til sju enheter med forfallsdato i de kommende ukene. For å se mer enheter må du manuelt fjerne enheter fra listen. For å fjerne et Å gjøre-element, klikk på ikonet fjern [3].

Merknad: Oppgaver sendt inn gjennom Canvas forsvinner automatisk fra Å gjøre-listen. Oppgaver som ikke innleveres (som leveres inn på papir/i timen) kan bare fjernes fra listen manuelt.