Hvordan sender jeg inn en oppgave på vegne av en gruppe?

En gruppeoppgave er en måte instruktører tillater studenter å arbeide sammen på en oppgave og sende den inn som en gruppe. Kun et medlem av gruppen med sende inn oppgaven på vegne av gruppen.

Alle vedlegg som er lagt til som en del av en karaktersatt oppgaveinnlevering er også kopiert til dine gruppe-filer men regnes ikke inn i din brukerkvote. Når filen når har blitt lastet opp som en innlevering, kan filen ikke slettes. Laster du opp en fil fra datamaskinen din, blir filen lagret i mappen gruppe-innleveringer. Men vær oppmerksom på om du sender inn en fil som tidligere er lastet opp til dine gruppefiler, er filen lagret i mappen innleveringer.

Merknader:

  • Ønsker du å sende inn en fil som tidligere var lastet opp, var filen allerede i dine brukerfiler. Alle filer som er lastet opp til gruppefilene kan ikke nås gjennom oppgave innleveringer. Les mer om hvordan flytte gruppefiler til brukerfiler.
  • Hvis det er aktivert på kontoen din, spiller Canvas en feireanimasjon når du leverer inn en oppgave i tide. Hvis du foretrekker det, kan du imidlertid deaktivere denne funksjonsinnstillingen gjennom brukerinnstillingene dine.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på lenken Oppgaver (Assignments) .

Åpne oppgave

Åpne oppgave

Klikk på navnet på oppgaven.

Vis gruppeoppgave

Vis gruppeoppgave

For å åpne innleveringsalternativer for oppgaver, klikk på Start oppgave (Start Assignment)-knappen.

Vis siste karakter varsel

Vis siste karakter varsel

Et banner kan dukke opp over oppgaven din for å indikere at instruktøren din har fjernet gruppeoppgaven fra sluttkarakter-beregninger. Denne innstillingen påvirker imidlertid ikke oppgave innleveringer.

Last opp fil

For å laste opp en fil fra datamaskinen din, klikk på tasten Last opp fil (Upload File) [1]. Når fil-vinduet vises, finn og klikk på navnet til filen. Nederst i vinduet, klikk på knappen Velg (Choose) eller Bla gjennom (Browse) (avhengig av nettleseren).

For å laste opp en fil du allerede har lastet opp i Canvas, klikk på lenken Klikk her for å finne en fil du allerede har lastet opp (Click here to find a file you've already uploaded) lenke [2]. Fil-listen vil utvides. Klikk navnet på filen.

Du kan legge til en kommentar til gruppeoppgave innleveringen (group assignment submission) [3]. Kommentarer på gruppeoppgaver som ikke er individuelt karaktersatt sendes til hele gruppen.

Dersom du har tilgang til å laste opp en fil fra Google Drive, kan du levere en Google-fil ved å klikke på Google Drive [4].

Merknad: Ønsker du å sende inn en fil som tidligere var lastet opp, var filen allerede i dine brukerfiler. Gruppefiler kan ikke nås gjennom oppgave innleveringer.

Velg kommentar valg

Velg kommentar valg

Hvis oppgave innlevering inkluder alternativer for kommentarer, gis hvert gruppemedlem karakter individuelt. Ønsker du å legge til en kommentar, skriv inn kommentaren i kommentarfeltet [1].

For å sende kommentarer til instruktøren din, velg « Bare send kommentarer til instruktør » (Send comment to Instructor only) [2].

For å sende inn kommentarene til instruktøren og hele gruppen, velg « Send kommentar til hele gruppen » (Send comment to the whole group) [3].

Lever oppgave

Lever oppgave

Klikk på Lever oppgave (Submit Assignment) -knappen.

Merknad: Store filer sendt inn gjennom fanen Filopplasting viser en statusindikator for innlevering.

Vis innlevering

Sidepanelet viser informasjon om innleveringen din [1].

Hvis instruktøren tillater det, kan du velge å sende inn en annen versjon av oppgaven din ved å klikke på Nytt forsøk (New Attempt) [2]. Du kan bare vise detaljer om den nyeste innleveringen i sidepanelet, men din instruktør vil kunne se alle innleveringer.

Når instruktøren har karaktersatt innleveringen din,viser karakterlenken i Navigering på emner gi en indikator på karaktersetting. Du kan også se detaljer angående gruppen og lenker til flere tilbakemeldinger på din Karakter-side.

Merknader:

  • Etter å ha levert inn en oppgave, vil oppgaven fortsatt vises i Oppgaver og Emneoversikten. Den fjernes ikke fra listen under oppgaveinnlevering.
  • Når du sender inn en oppgave på nytt kan du bare åpne og se din siste innlevering. Men instruktøren din kan se alle innleveringene.