Hvordan kan jeg vise Sider som student?

Du kan vise Sider i emnet ditt gjennom siden Sideindeks eller gjennom Moduler.

Merknad: Kan du ikke vise lenken Sider Navigering på emner, har instruktøren skjult lenken i emnet ditt. I tillegg vil du ikke kunne vise tasten «Vis alle sider» om emnet ditt inkluderer en forside.

Vis Sider

Vis Sider

I navigering på emner klikker du på lenken « Sider » (Pages).

Merknad: Hvis lenken Sider ikke er tilgjengelig i Emnenavigering, kan du få tilgang til sider gjennom Moduler-siden.

Vis Alle sider

Vis Alle sider

Sider er utformet for å åpne på forsiden for emnet, hvis det er valgt en forside. Klikk tasten « Vis alle sider » (View All Pages) for å vise sider-indeksen.

Vise Sider indeks

Vise Sider indeks

Sider indeks vil liste opp alle sidene i emnet. Klikk på tittelen til siden som du vil redigere.

Vis modul

Vis modul

Du kan også vise sider i Moduler. I « emnenavigasjonen » (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Vise Moduler indeks

Vise Moduler indeks

Hver modul kan inneholde filer, diskusjoner, oppgaver, tester og andre læremidler som instruktøren velger å legge til. Emnesidene er indikert med et dokument-ikon. Avhengig av hvordan emnet ditt er satt opp, er det mulig du ikke kan vise modul-elementer som har et forutsetningskarv.