Hvordan bruker jeg gjøremålslisten for alle emner i Dashbord listevisning som student?

Listevisningen Dashbord viser alle emneenhetene gjøremål i en agendavisning for å hjelpe deg å enklere administrere oppgaver på tvers av alle emnene dine. Gjøremålslisten inneholder graderte såvel som ikke karaktersatte elementer av gjøremål instruktøren din har pekt ut for et emne på gjøremålslisten Du kan også legge til og se dine egne gjøremålslister i Dashbordet. Listevisningen Dashbord viser også kalenderbegivenheter og emnekunngjøringer.

Merknader:

 • Listevisningen dashbord tar ikke høyde for emnefavoritter og viser alle elementer basert på dato, emne-ID, forfallsdato og forfallstid.
 • Elementene gjøremål kan også sees i kortvisningen dashbord og dashbordet siste aktiviteter.

Åpne listevisning

For å åpne dashbord listevisning, klikk ikonet « Valg » (Options) [1] og velg « listevisning » (List View) [2].

Merknad: Avhengig av institusjons innstillinger, kan dashbordet ditt ha listevisning som standard.

Vis listevisning

Listevisning dashbord er standard til nåværende dato [1].

For å se tidligere og nåværende datoer, rull opp og ned siden [2].

For å raskt gå tilbake til de aktuelle gjøremålene, klikk på knappen « I dag » (Today) [3].

For rask tilgang til tidligere elementer med ny aktivitet, klikk på tasten « Ny aktivitet » (New Activity) [4].  

Vis elementformasjon

Når flere emner inneholder gjøremåls-elementer på en dag, er emnene listet opp med emnenavn og elementer er listet opp med forfallstid [1].

Graderte elementer viser poengverdi for gradert element [2].

Gjøremåls-elementer inneholder ikoner som representerer elementtype:

 • Hverandrevurdering [3]
 • Kalenderbegivenhet [4]
 • Kunngjøringer [5]
 • Oppgave [6]
 • Side [7]
 • Diskusjoner [8]
 • Test [9]

Åpne element

For tilgang til et Å gjøre-element, klikk på elementnavnet[1].

For å se hjemmesiden til et emne, klikk på navnet til emnet [2].

Delta på konferansehendelse

Hvis instruktøren din har lagt til en konferanselenke til en kalenderhendelse, kan du bli med på konferansen fra Listevisning-dashbordet.

Konferanser som er fullført eller som ikke har startet, har en grå Bli med-knapp [1].

For å bli med i en aktiv konferanse, klikk på den grønne Bli med (Join)-knappen [2].

Vis elementstatus og aktivitet

Listevisning inneholder merker og ikoner for å kommunisere raskt en elementstatus og aktivitet.

Elementer med ny aktivitet vises en Ulest-indikator (Unread indicator) [1] og inkluderer et aktivitets-merke. Ny aktivitet kan inkludere en eller alle følgende merker:

 • Karaktersatt (Graded) [2]: en innlevering er vurdert
 • Svar (Replies) [3]: en kunngjøring eller diskusjon har nye svar
 • Tilbakemelding (Feedback) [4]: et vurdert element har ny tilbakemelding fra instruktør via innleveringskommentarer (vises ikke om tilbakemelding kun er via DocViewer-merknader)

Når et gradert element er over forfallsdato, vises elementet et Mangler-indikator (Missing indicator) [5] og et Mangler-merke (Missing label) [6].

Manglende elementer som sendes inn etter forfallsdatoen viser en Sent-merke (Late label) [7]

Hvis instruktøren din har tildelt en oppgave til deg på nytt, viser elementet en Gjør og igjen-etikett [8]. Du må sende inn oppgaven din på nytt.

Marker element som fullført

Vurderte elementer er automatisk markert som fullført når de er sendt inn. Ikke-vurderte elementer må markeres manuelt som fullført.

For å manuelt markere et elementet som fullført, klikk på elementets « merke » (Checkbox) [1]. Når du manuelt markerer et element, vil elementets status oppdateres når du oppdaterer siden.

Fullførte gjøremål-elementer forblir i gjøremålslisten slik at du kan se dem når du vil. For å se informasjon om fullførte gjøremåls-elementer, klikk på lenken « Vis fullførte elementer » (Show completed item) [2]. Fullførte elementer viser en merkeboks med fullført [3]. For å vise informasjon om fullførte elementer, klikk på elementnavnet [4]. Neste gang du oppdaterer siden, vil de fullførte elementene igjen være skjult innen den fullførte lenken.

Vis varselsmeny

Vis varselsmeny

Å vise en liste av vurderte elementer som har forfalt på tvers av alle emnene dine, klikk på tasten « Varsel Meny » (Alert Menu) [1]. Varselsmenyen hjelper deg å se hvilke muligheter som er tilgjengelig for deg for å forbedre dine emnekarakterer.

For å se nye varsel-elementer, klikk på lenken « Ny » (New) [2]. Du kan avvise nye varsler ved å klikke på ikonet « Fjern » (Remove) [3]. Å avvise en ny varsel-element påvirker ikke dens status eller oppføre den som fullført.

For å se avviste varsel-elementer, klikk på lenken « Avvist » (Dismissed) [4].

Vis vurderinger

For å vise nåværende emnevurderinger, klikk på ikonet « Karakteroversikt » (Gradebook) [1]. Menyen «Mine vurderinger» viser dine nåværende emnevurderinger [2]. Klikk på lenken til emnenavnet for å « vise vurdering-siden » (View the Grades page) for emnet ditt [3].

Merknad: Bruker et av emnene dine vurderingsperioder, er den viste vurderingen karakteren for nåværende vurderingsperiode.

Vis gjøremåls-elementer

Du kan legge til dine egne gjøremålslister til Dashbordet. Elementer som er assosiert med et emne vises som en del av emne-element og ordnet etter forfallsdato [1]. Hoved gjøremåls-elementer vises alltid under alle emnene [2]. Gjøremåls-elementer kan redigeres når som helst ved å klikke på ikonet « Rediger » (Edit) [3].

For å legge til et Å gjøre-element, klikk på ikonet « Legg til element » (Add item) [4].

Merknad: Du kan også bruke kalenderen for å legge til gjøremåls-elementer, som også vil vises i Dashbord listevisning.

Endre Dashbord

Endre Dashbord

Når som helst kan visning i Dashbord endres, klikk på menyen Valg (Options).