Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan leverer jeg en hverandrevurdering til en diskusjon?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan leverer jeg en hverandrevurdering til en diskusjon?

Instruktøren kan kreve at du leverer en hverandrevurdering av en annen students diskusjonsbesvarelse. For å fullføre hverandrevurderingen, må du gjennomgå studentens diskusjonsbesvarelse og legge til en kommentar i kommentarfeltet.

Om instruktøren din inkluderer en vurderingsveiledning som har forhåndsbestemt resultat hvordan oppgaven skal karaktersettes, må du tildele en karakter ved å bruke vurderingsveiledningen. Samtidig kan instruktøren be deg legge igjen en kommentar i kommentarfeltet i sidemenyen.

Diskusjon hverandrevurdering kan ikke være anonyme.

Lær hvordan det vil se om du er tildelt en hverandrevurderings diskusjon.

Hvi diskusjonen din ser annerledes ut enn det som vises i denne leksjonen, kan det være at instruktøren din bruker Redesign av diskusjoner i emnet ditt. Lær hvordan du sender inn en hverandrevurdering til diskusjon i Redesign av diskusjoner.

Merknad: Fagfellevurdering kan kun fullføres i nettversjonen til Canvas.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på Diskusjoner (Discussions).

Merknad: Du kan også få tilgang til oppgaver gjennom brukeren din eller emnedashbordet, oppgaver, emneoversikt, karakteroversikt, kalender eller moduler.

Se diskusjoner

Klikk på tittelen til diskusjonen.

Åpen tildeling av fagfellevurdering

Åpen tildeling av fagfellevurdering

Klikk på lenken anmeld nå (Review Now) .

Fullføre rubrikk

Om det ligger med oppgaven en vurderingsveiledning, må du kun fullføre vurderingsveiledningen som ligger ved for hverandrevurdering for at den skal regnes for ferdig. For å vise rubrikken, klikk på «vis rubrikk» (Show Rubric) [1], og skriv inn hvert kriteria i «poengkolonnen» (Points) [2]. Hvert rubrikkresultat vil opprette de totale poengene for oppgaven [3].

Når du er ferdig, klikk på «lagre kommentar» (Save Button) [4].

Legg til diskusjon-kommentar

Om din oppgave ikke har en vurderingsveiledning inkludert, må du legge igjen minst en kommentar. Du kan ikke vise eksisterende tilbakemelding innlevert av en annen student eller instruktøren.

Skriv en kommentar inn i kommentarfeltet [1], legg igjen en mediekommentar [2], eller legg ved en fil [3]. Klikk på Lagre (Save)-knappen [4].

Bekreft fullført hverandrevurdering

Bekreft fullført hverandrevurdering

En melding vil komme opp på diskusjonen din for å bekrefte at du har fullført hverandrevurderingen.

Merknad: Du vil kanskje måtte oppdatere nettleseren for å sjekke at du har fullført de påkrevde stegene for fagfellevurdering.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.