Hvordan viser jeg alle grupper i et emne som student?

Du kan se alle grupper der faglæreren eller en annen student har lagt deg til som medlem, samt alle tilgjengelige selvregistreringsgruppene i emnet.

Finn ut hvordan du enkelt viser gruppene du er registrert i.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken «Personer» (People) i Navigering på emner.

Merknad: Hvis faglæreren har deaktivert Personer-lenken i Emnenavigasjon, kan du bare vise grupper du er registrert i.

Åpne grupper

Eller klikk på fanen Grupper (Groups) [1].

Klikk på Alternativer-ikonet [2] og så på Vis brukergrupper (View User Groups)-lenken [3] for å åpne grupper fra Alternativer (Options)-menyen.

Vis emnegrupper

Vis emnegrupper

Vis gruppene som er tilgjengelig i emnet ditt. Hver gruppe viser navnet på gruppen og hvor mange medlemmer som er med i gruppen.

Hvis det er noen selvregistreringsgrupper du kan bli med i, kan du bli med i gruppen ved å klikke på Bli med(Join)-tasten [1] eller du kanbytte grupper innenfor et gruppesett ved å klikke på Bytt til (Switch To)-tasten [2].

Hvis du allerede er en del av en selvregistreringsgruppe, kan du forlate gruppen ved å klikke på Forlat (Leave)-tasten [3].

Merknad: Du kan ikke forlate grupper som ikke er selvregistreringsgrupper.

Vis studentledergrupper

Vis studentledergrupper

Hvis du er invitert til å være en studentleder og administrere en gruppe, vil Administrer (Manage)-lenken vises.

Vis Besøk-gruppen

Vis Besøk-gruppen

Hvis du er et gjeldende gruppemedlem, vises Besøk (Visit)-lenken. Du må besøke gruppen for å få tilgang til gruppens startside og gruppens navigasjonsmeny.

Vis gruppemedlemmer

Vis gruppemedlemmer

Klikk hvor som helst i gruppen [1] for å vise hvilke studenter som er tildelt en gruppe. Navnene på studentene vises i en utvidet liste [2].

Person-ikonet vises ved siden av studentgruppelederen [3].