Hvordan viser jeg moduler som student?

Noen instruktører vil bruke moduler for å organisere dette emnet. Moduler kontrollerer hele flyten til emnet sammen med innholdet.

Merknad: Instruktøren kan velge å skjule lenken til moduler i emnenavigeringen. Dersom lenken til moduler ikke er tilgjengelig, kan du fortsatt få tilgang til modulelementer gjennom andre områder i Canvas, som emneoversikten eller emnets hjemmeside. Alternativt kan instruktøren velge å skjule alle emnenavigeringslenker, utenom moduler. Dersom andre lenker i emnenavigeringen ikke er tilgjengelig, vil instruktøren at du skal navigere i emnet ved bruk av moduler.

Åpne moduler

Åpne moduler

I « emnenavigasjonen » (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Vis modul

I moduler kan du se alle modulene i emnet. Moduler er organisert etter progresjon.

Modulene huser innholdselementene innen hver modul.

For å utvide eller skjule alle modulene, klikk på knappen Utvid/Skjul alle [1].

For å utvide eller skjule individuelle moduler, klikk på modulen Utvid/Skjul piler [2].

Hvis du velger å skjule eller utvide én eller flere moduler, beholder indekssiden for moduler tilstanden til hver modul.

Merknader:

 • Knappen Skjul alle vises hvis én eller flere moduler er utvidet. Knappen Utvid alle vises hvis én eller flere moduler er skjult.
 • Modulsiden støtter snarveier. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, klikk på Shift+Spørsmålstegn-knappene på tastaturet ditt samtidig.

 

Vis låste moduler

Vis låste moduler

Dine instruktører kan låse en modul frem til en bestemt dato. Låste moduler viser et 'Låst'-ikon [1] og en opplåsingsdato [2].

Vis modulikoner

Vis modulikoner

Moduler kan fylles med forskjellige type ikoner. Hvert modulelement inkluderer også et ikon med typen:  

 • « Side » (Page) [1]: en side med innhold for å lese
 • « Diskusjon » (Discussion) [2]: en emnediskusjon
 • « Test » [3]: en emnetest
 • « Oppgave » (Assignment) [4]: en emneoppgave
 • « Lenke eller eksternt verktøy » (Link or External Tool) [5]: en ekstern lenke eller verktøy for å se utenfor emnet
 • « Fil » (File) [6]: en fil for å laste ned eller vise

Vis krav

Vis krav

Dersom modulen inkluderer krav, vil overskriften vise om du må fullføre alle kravene, eller velge et krav [1].

Ved siden av modulelementet kan du vise kravstypen nødvendig for å fullføre modulelementet [2]. Du må fullføre alle krevde modulelementer før du kan fortsette til neste modul. Noen moduler krever at du fullfører modulelementene i rekkefølge.

Avhengig av typen modulelement, vil kravene inkludere opp til fem valg:

 • «Vis» (View): Du må se elementet.
 • «Merk som utført» (Mark as done): Du må merke modulelementet som fullført før du kan fortsette til neste element.
 • «Bidra» (Contribute): Du må publisere et svar på et diskusjonstema eller bidra med innhold til en side.
 • «Send inn» (Submit): Du må levere oppgaven, den vurderte diskusjonen eller testen.
 • «Oppnå et minimumresultat på minst X» (Score at least X): Du må levere oppgaven med et minimumresultat vist her.

Vis progresjonsikoner

Vis progresjonsikoner

Modulelementer kan også brukes for å vise progresjon gjennom en modul. Moduler og/eller modulelementer som ikke er tilgjengelige til deg er grå.

Du kan holde musepilen over modulikoner og se krav.

Betydningene til ikonene kan variere avhengig om emnet bruker krav:

 • «Oransje ikon» (Orange dash icon) [1]: når denne vises ved siden av modulelementet, er fristen gått ut. Når den er ved siden av overskriften til modulen, har modulkravene ikke blitt møtt.
 • «Grønt hakeikon» (Green check mark) [2]: modulelementet er fullført. For krav betyr dette ikonet av kravene har blitt møtt.
 • «Blått info-ikon» (Blue info icon) [3]: modulelementet har blitt levert, men har ikke enda fått karakter.
 • «Valgetikett» (Options label) [4]: modulelementet krever at du velger en oppgaverute før ekstra modulelementer kan vises.
 • «Hvit sirkel» (White Circle) [5]: modulelementet har ikke blitt startet.
 • «Låseikon» (Lock icon) [6]: modulen er låst. For forhåndskrav, betyr ikonet at den forrige modulen ikke har blitt fullført og kan derfor ikke vises.
 • «Lås melding» (Lock message) [7]: modulen kan inneholde ekstra informasjon som ikke kan brukes før navnet på oppgaven i meldingen har fått karakter.

Vis individuelle modulelementer

Vis individuelle modulelementer

Hver modul inneholder modulelementer. Hvert element inkluderer modulens elementnavn [1]. Elementer vil vise forfallsdato (om det er noen) [2], og antall poeng oppgaven er verdt [3]. Om det er lagt til en å gjøre-dato til en ikke-gradert element vil datoen vises ved siden av modulens element [4].

Merknad: Dersom instruktøren har plassert en ikke-publisert test i modulen, vil du ikke kunne se poengene tilgjengelig eller test-spørsmålene før testen har blitt publisert.

Åpne modul/element

Åpne modul/element

For å begynne en modul, klikk på første elementet i modulen.