cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruker jeg HTML-visning i Rich innholdsredigering som student?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan bruker jeg HTML-visning i Rich innholdsredigering som student?

Rich innholdsredigering vil bli avkoblet i fremtidige versjoner. Instruktører kan aktivere funksjonen Nye Rich innholdsredigering i funksjonsvalget emne.

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å bygge inn innhold ved bruk av HTML. Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester).

Når du forsøker å lage tilpasset HTML-koder i Canvas, vil du oppdage at enkelte HTML-koder ikke virker etter lagring. Dette er fordi Canvas av sikkerhetsgrunner kun støtter enkelte HTML-elementer. Dette gjelder også innhold kopiert og limt inn fra eksterne kilder. Under er en lenke til en liste av HTML-merker som er tillatt i Canvas. HTML-merker som ikke er lagt til listen kan bli fjernet fra Rich innholdsredigering når du lagrer arbeidet. Vis Canvas HTML Tillatelsesliste for redigeringsprogram PDF for mer informasjon.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne HTML-redigering

Åpne HTML-redigering

Klikk på lenken HTML-redigering .

Merknad: Når du er i HTML-visning, kan du gå frem og tilbake ved å klikke på lenken Rich innholdsredigering .

Legg inn innhold

Legg inn innhold

Legg inn HTML-innhold

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre -data.

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Diskusjoner, kan Lagre-tasten vises som Post et svar-tasten.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.