Hvordan bruker jeg HTML-visning i Rich innholdsredigering som student?

Rich innholdsredigering vil bli avkoblet i fremtidige versjoner. Instruktører kan aktivere funksjonen Nye Rich innholdsredigering i funksjonsvalget emne.

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å bygge inn innhold ved bruk av HTML. Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester).

Når du forsøker å lage tilpasset HTML-koder i Canvas, vil du oppdage at enkelte HTML-koder ikke virker etter lagring. Dette er fordi Canvas av sikkerhetsgrunner kun støtter enkelte HTML-elementer. Dette gjelder også innhold kopiert og limt inn fra eksterne kilder. Under er en lenke til en liste av HTML-merker som er tillatt i Canvas. HTML-merker som ikke er lagt til listen kan bli fjernet fra Rich innholdsredigering når du lagrer arbeidet. Vis Canvas HTML Tillatelsesliste for redigeringsprogram PDF for mer informasjon.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne HTML-redigering

Åpne HTML-redigering

Klikk på lenken HTML-redigering .

Merknad: Når du er i HTML-visning, kan du gå frem og tilbake ved å klikke på lenken Rich innholdsredigering .

Legg inn innhold

Legg inn innhold

Legg inn HTML-innhold

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre -data.

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Diskusjoner, kan Lagre-tasten vises som Post et svar-tasten.