จะจัดการตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานสำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

คุณสมบัติการใช้งานบางอย่างของ Canvas เป็นส่วนการใช้งานเผื่อเลือก สามารถเลือกเปิดหรือปิดใช้งานได้ บทเรียนนนี้ระบุภาพรวมแนวทางในการจัดการตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานสำหรับบัญชีผู้ใช้โดยรวม คุณสามารถจัดการคุณสมบัติการทำงานบางอย่างได้จากบัญชีผู้ใช้ บัญชีย่อย บทเรียนและในระดับผู้ใช้ ในระดับบทเรียน คุณสามารถให้ตัวเลือกแก่ผู้สอนในการปรับใช้คุณสมบัติเป็นรายบทเรียน ผู้สอนสามารถดูคุณสมบัติการทำงานที่คุณเปิดใช้งานไว้ในแท็บ ตัวเลือกคุณสมบัติ (Feature Options) ในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ผู้ดูแลระบบและผู้สอนไม่สามารถควบคุมคุณสมบัติระดับผู้ใช้ให้แก่ผู้ใช้รายอื่นได้

ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกคุณสมบัติส่วนใหญ่จะกำหนดเป็น ปิด (Off) และ ปลดล็อค (Unlocked) ซึ่งหมายถึงจะมีการแสดงในระดับบทเรียนแต่ไม่ได้เปิดใช้งาน คุณสามารถตั้งค่าเปิด (On) หรือปิด (Off) สำหรับตัวเลือกคุณสมบัติการทำงาน สถานะที่คุณเลือกเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีย่อยและบทเรียน นอกจากนี้คุณยังสามารถล็อคหรือปลดล็อคคุณสมบัติการทำงานเพื่อไม่ให้หรือเปิดให้ผู้ใช้อื่นสามารถแก้ไขค่าเริ่มต้นในระดับบัญชีย่อยหรือผู้ใช้ คุณสมบัติการทำงานบางอย่างจะเปิด (On) ทำงานเป็นค่าเริ่มต้น บางส่วนจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณ ดูตัวเลือกคุณสมบัติการใช้งานที่ต้องการใน Canvas ได้จากเอกสารข้อมูลสรุปตัวเลือกคุณสมบัติการใช้งานใน Canvas

หมายเหตุ:

 • ค่าตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานจะไม่ถูกคัดลอกจากส่วนการทำงาน โดยจะมีการคงค่าเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องไว้ตามเดิม ตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานจะต้องมีการจัดการแยกเฉพาะในส่วนการทดสอบและเวอร์ชั่นเบต้า
 • ตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งานในบัญชีย่อยและบัญชี ฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher) ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานที่ใช้ได้ในบัญชี ฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher) ได้จาก เอกสารข้อมูลเปรียบเทียบบัญชี Canvas
 • จากบัญชีย่อยคุณสามารถจัดการตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานที่ปลดล็อคในระดับบัญชีผู้ใช้เท่านั้น
 • จากบัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher) คุณไม่สามารถจัดการตัวเลือกคุณสมบัติระดับบัญชีผู้ใช้ได้

เปิดบัญชีผู้ใช้

เปิดบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

จากส่วนการสืบค้นทางบัญชีคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดแท็บตัวเลือกคุณสมบัติ

เปิดแท็บตัวเลือกคุณสมบัติ

คลิกที่แท็บ ตัวเลือกคุณสมบัติ (Feature Options)

ดูตัวเลือกคุณสมบัติ

คุณสมบัติการใช้งานที่พร้อมใช้งานจะปรากฏในแท็บ ตัวเลือกคุณสมบัติการใช้งาน (Feature Options) คุณสมบัติใหม่บางอย่างอาจต้องเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

กรองตัวเลือกคุณสมบัติ

กรองตัวเลือกคุณสมบัติ

กรองคุณสมบัติทั้งหมดทั้งที่เปิดและปิดใช้งานโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ตัวกรอง (Filter)

ตัวเลือกคุณสมบัติการค้นหา

ตัวเลือกคุณสมบัติการค้นหา

ค้นหาตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานโดยพิมพ์คำค้นหาในฟิลด์ ค้นหา (Search)

ดูลำดับชั้นโครงสร้างคุณสมบัติ

เมื่อคุณสมบัติพร้อมใช้งานแล้วจะมีการจัดแสดงตามบัญชีผู้ใช้ [1] หรือบทเรียน [2] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นโครงสร้างของคุณสมบัติดังกล่าว

คุณสมบัติแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณสมบัติระบุไว้ หากต้องการขยายช่องคุณสมบัติการใช้งานและแสดงรายละเอียด ให้คลิกที่ไอคอนลูกศร [3]

ดูหมายเหตุกำกับคุณสมบัติ

หมายเหตุกำกับคุณสมบัติช่วยระบุสถานะของแต่ละคุณสมบัติการใช้งาน คุณสมบัติที่ไม่มีฉลากกำกับแสดงว่าเป็นคุณสมบัติที่เสถียรและพร้อมสำหรับการใช้งานจริงของคุณ [1]

คุณสมบัติการทำงานยังอาจครอบคลุมแท็บ แสดงตัวอย่างคุณสมบัติ (Feature Preview) [2] ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัตินี้อยู่ระหว่างการพัฒนา คุณสามารถเลือกใช้คุณสมบัตินี้และเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ กลุ่ม (Community) เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการทำงานผ่านการแสดงความคิดเห็นโดยตรง การเข้าไปยังกลุ่มผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้ในรายละเอียดตัวเลือกคุณสมบัติการทำงาน

ดูสถานะคุณสมบัติ

ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดคุณสมบัติตามค่าเริ่มต้นในบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยทั้งหมด

หากคุณสมบัติสามารถแก้ไขได้ในระดับบัญชีย่อยหรือระดับบทเรียน คุณสามารถเลือกล็อคหรืออนุญาตให้แก้ไขสถานะคุณสมบัติเริ่มต้นที่ระดับบัญชีย่อยหรือระดับบทเรียนได้

จัดการสถานะคุณสมบัติเริ่มต้น

ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดคุณสมบัติตามค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยทั้งหมด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ โดยคลิกที่ไอคอนสถานะของคุณสมบัติการใช้งาน [1]

เปิดใช้งานคุณสมบัติเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยทั้งหมด โดยคลิกที่ตัวเลือก เปิดใช้งาน (Enabled) [2]

ปิดใช้งานคุณสมบัติเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยทั้งหมด โดยคลิกที่ตัวเลือก ปิดใช้งาน (Disabled) [3]

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ Canvas อาจแสดงข้อความเตือนเพื่อขอให้ยืนยันตัวเลือกของคุณ เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างของบัญชีไม่สามารถปิดได้เมื่อเปิดใช้งานแล้วขึ้นอยู่กับการใช้งานคุณสมบัติดังกล่าว

ดูสถานะคุณสมบัติเริ่มต้น

คุณสมบัติที่เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นจะแสดงด้วยไอคอนเปิดใช้งาน [1]

คุณสมบัติที่ปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นจะแสดงด้วยไอคอนปิดใช้งาน [2]

อนุญาตและล็อคคุณสมบัติ

คุณสมบัติบางประการอาจถูกจัดการที่ระดับบัญชีย่อยหรือระดับบทเรียน ในฐานะผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเลือกล็อคหรืออนุญาตให้แก้ไขคุณสมบัติเหล่านั้นได้ที่บัญชีย่อยหรือระดับบทเรียน  

อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขสถานะเริ่มต้นของคุณสมบัติในระดับบัญชีย่อยหรือบทเรียน โดยคลิกที่ไอคอนสถานะของคุณสมบัติดังกล่าว [1]

ล็อคสถานะคุณสมบัติเริ่มต้นเพื่อไม่ให้แก้ไขที่บัญชีย่อยหรือระดับบทเรียนโดยเลือกตัวเลือก ล็อค (Lock) [2]

อนุญาตให้แก้ไขสถานะเริ่มต้นของคุณสมบัติได้ที่บัญชีย่อยหรือระดับบทเรียน โดยลบเครื่องหมายกำกับที่ตัวเลือก ล็อค (Lock)

หมายเหตุ:  

 • คุณสมบัติที่สามารถจัดการได้ที่ระดับบัญชีผู้ใช้เท่านั้นจะไม่แสดงไอคอนล็อคหรือปลดล็อค [3] สถานะเริ่มต้นของคุณสมบัติเหล่านี้ถูกกำหนดไว้สำหรับบัญชีและบัญชีย่อยทั้งหมด
 • เมื่อคุณปลดล็อคสถานะคุณสมบัติ Canvas อาจแสดงข้อความเตือนเพื่อขอให้ยืนยันตัวเลือกของคุณ เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างของบัญชีไม่สามารถปิดได้เมื่อเปิดใช้งานแล้วขึ้นอยู่กับการใช้งานคุณสมบัติดังกล่าว

ดูคุณสมบัติที่อนุญาตและที่ล็อคไว้

คุณสมบัติที่ล็อคไว้จะกำกับด้วยไอคอนล็อค [1]

คุณสมบัติที่อนุญาตจะกำกับด้วยไอคอนอนุญาต [2]

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือสถานะคุณสมบัติการใช้งาน

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือสถานะคุณสมบัติการใช้งาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานะการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติการทำงานโดยเลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนสถานะการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติการทำงาน ชุดคำแนะนำในการใช้เครื่องมือจะอธิบายสถานะปัจจุบันของการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติการทำงาน ชุดคำแนะนำในการใช้เครื่องมือจะแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ตามสถานะการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติการทำงาน:

แสดงตัวอย่างคุณสมบัติทางบัญชี:

 • สถานะ: เปิดใช้งานและปลดล็อค | คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ: ที่อนุญาตสำหรับบัญชีย่อย/บทเรียน, เปิดค่าเริ่มต้น
 • สถานะ: เปิดใช้งานและล็อค | คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ: เปิดใช้งานแล้วสำหรับบัญชีย่อย/บทเรียนทั้งหมด
 • สถานะ: ปิดใช้งานและปลดล็อค | คำแนะนำการใช้เครื่องมือ: ที่อนุญาตสำหรับบัญชีย่อย/บทเรียน, ปิดค่าเริ่มต้น
 • สถานะ: ปิดใช้งานและล็อค | คำแนะนำการใช้เครื่องมือ: ปิดใช้งานแล้วสำหรับบัญชีย่อย/บทเรียนทั้งหมด

แสดงตัวอย่างคุณสมบัติของบทเรียน

 • สถานะ: เปิดใช้งานและปลดล็อค | คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ: เลือกได้ในบทเรียน, เปิดค่าเริ่มต้น
 • สถานะ: ปิดใช้งานและปลดล็อค | คำแนะนำการใช้เครื่องมือ: เลือกได้ในบทเรียน, ปิดค่าเริ่มต้น