ฉันจะจัดการคีย์สำหรับผู้พัฒนาสำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดการคีย์สำหรับผู้พัฒนาสำหรับบัญชีรากของคุณ คุณสามารถจัดการสถานะสำหรับคีย์สำหรับผู้พัฒนาแต่ละรายและควบคุมการสืบค้นโดยตรงไปยังปลายทาง API เฉพาะสำหรับเครื่องมือจากภายนอก

คีย์สำหรับผู้พัฒนาที่จัดทำขึ้นใหม่ปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นในบัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ:

  • คีย์สำหรับผู้พัฒนาเป็นสิทธิ์อนุญาตทางบัญชี หากคุณไม่สามารถดูลิงค์คีย์สำหรับผู้พัฒนา (Developer Keys) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) แสดงว่าสิทธิ์อนุญาตนี้ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  • แม้ว่าคีย์ใหม่จะถูกปิดใช้งานเมื่อมีการจัดทำ แต่คีย์ที่จัดทำก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2018 จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  • Instructure ไม่มีการพิจารณาผู้ให้บริการก่อนที่จะออกคีย์สำหรับผู้พัฒนากลาง แม้ว่าจะต้องระบุข้อมูลเฉพาะของผู้ให้บริการก็ตาม คุณควรพิจารณารายการคีย์ที่รับต่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงคีย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันเท่านั้นที่ใช้งานได้ พิจารณาว่ากำลังใช้คีย์สำหรับผู้พัฒนาใดในบัญชีของคุณโดยเรียกใช้รายงานชุดข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ (User Access Token)
  • สมาคม (Consortium) ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขคีย์ผู้พัฒนาระบบในบัญชีพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อซิงค์การเปลี่ยนแปลงกับเครื่องมือที่เชื่อมโยงไว้ทั้งหมดกับบัญชีบุตรหลาน

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดคีย์สำหรับผู้พัฒนา

เปิดคีย์สำหรับผู้พัฒนา

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) คลิกที่ลิงค์ คีย์สำหรับผู้พัฒนา (Developer Keys)

ดูคีย์สำหรับผู้พัฒนา

เพจคีย์สำหรับผู้พัฒนา (Developer Keys) มีค่าเริ่มต้นเป็นแท็บบัญชี (Account) ซึ่งคุณสามารถดูคีย์สำหรับผู้พัฒนา (Developer Keys) สำหรับบัญชีของคุณได้ แต่ละคีย์จะแสดงชื่อ [1] อีเมลของเจ้าของ [2] รายละเอียด [3] สถิติ [4] ประเภท [5] และสถานะ [6]

หากคีย์ถูกกำหนดค่าเป็นคีย์ LTI, คอลัมน์ ประเภท (Type) จะแสดงไอคอนเครื่องมือจากภายนอก [7]

ดูคีย์ที่รับต่อ

ดูคีย์ที่รับต่อที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ โดยคลิกที่แท็บ รับทอดมา (Inherited) [1] คีย์ที่รับต่อคือคีย์ที่จัดทำและจัดการจากส่วนกลางโดย Canvas คุณสามารถจัดการสถานะของคีย์ที่รับต่อสำหรับบัญชีของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคีย์เป็นสีเทา [2] แสดงว่ามีการเปิดใช้งานจากส่วนกลางและไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับบัญชีเฉพาะ

จัดการคีย์สำหรับผู้พัฒนา

ปิดการใช้งานคีย์โดยคลิกที่ปุ่ม ปิด (Off) [1] แก้ไขคีย์โดยคลิกที่ไอคอนแก้ไข [2] ลบคีย์โดยคลิกที่ไอคอนลบ [3]

ดูข้อความยืนยัน

ดูข้อความยืนยัน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคีย์สำหรับผู้พัฒนาระบบ ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น ยืนยันการเปลี่ยนแปลงโดยคลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK) [1] ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง โดยคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก (Cancel) [2]

ดูคีย์ที่ปิดใช้งาน

เมื่อปิดใช้งานคีย์ คีย์จะไม่สามารถใช้งานได้ คีย์ที่ปิดใช้งานจะถูกระบุโดยปุ่ม ปิด (Off) [1] เปิดใช้งานคีย์ไม่ใช้งานใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม เปิด (On) [2]

เพิ่มคีย์สำหรับผู้พัฒนา

เพิ่มคีย์สำหรับผู้พัฒนา,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มคีย์สำหรับผู้พัฒนา (Add Developer Key)

แก้ไขคีย์ LTI

แก้ไขคีย์ LTI โดยคลิกที่ไอคอนแก้ไข

อัพเดต URI เปลี่ยนเส้นทาง

อัพเดตฟิลด์ URI เปลี่ยนเส้นทาง (Redirect URI) หลังแก้ไข JSON ของคีย์ LTI โดยคลิกที่ปุ่ม ซิงค์ URI (Sync URIs) หากฟิลด์ URI เปลี่ยนเส้นทาง (Redirect URI) ว่างเปล่า ข้อมูลจะกรอกอัตโนมัติจาก JSON ที่วางไว้