ฉันจะปรับแต่งเมนูความช่วยเหลือ Canvas สำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

เมนูความช่วยเหลือ (Help Menu) ช่วยผู้ใช้ในสถาบันของคุณโดยแสดงรายการแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือจาก Canvas ผู้ใช้สามารถดูตัวเลือกความช่วยเหลือเริ่มต้นได้ถึงแปดตัวเลือก ขึ้นอยู่กับบทบาทของพวกเขา ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดลำดับลิงค์ใหม่หรือซ่อนลิงค์เริ่มต้นในเมนูความช่วยเหลือ (Help) นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มลิงค์ความช่วยเหลือแบบกำหนดเองสำหรับสถาบันของคุณและเลือกว่าจะให้ลิงค์เหล่านั้นใช้ได้กับผู้ใช้ทั้งหมดหรือในบทบาทของผู้ใช้เฉพาะราย คุณสามารถแรเงาที่ลิงค์โดยการเพิ่มฉลากกำกับใหม่ (New) ให้กับลิงค์หรือแสดงลิงค์ในเมนูความช่วยเหลือ (Help)

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนไอคอนความช่วยเหลือและข้อความที่แสดงทั่วทั้ง Canvas ได้อีกด้วย

บทความนี้แสดงวิธีการใช้งานตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ (Help Menu Options) โดยตรงจากเมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้งานตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ (Help) ได้จากค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings)

หมายเหตุ:

  • การปรับแต่งเมนูความช่วยเหลือ (Help) ใน Canvas จะใช้ได้เฉพาะในระดับบัญชีผู้ใช้และจะมีผลกับบัญชีย่อยทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดเมนูความช่วยเหลือ (Help) เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถดูลิงค์การปรับแต่งได้
  • การปรับแต่งเมนูความช่วยเหลือไม่สามารถใช้ได้ในบัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher)
  • ลิงค์เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ใช้งานลิงค์ความช่วยเหลือ (Help) ในหน้าล็อกอิน (Login) อย่างไรก็ตาม ลิงค์การถามคำถามกับผู้สอนของคุณ (Ask Your Instructor) และการถามกลุ่ม (Ask the Community) จะไม่มีทางเป็นส่วนหนึ่งของเมนูความช่วยเหลือ (Help) ในหน้าล็อกอิน (Login) เนื่องจากหน้าล็อกอิน (Login) ไม่ได้เชื่อมโยงผู้ใช้ตามบทบาท
  • เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะมีลิงค์แสดงทัวร์ต้อนรับ (Show Welcome Tour) ซึ่งจะแสดงทัวร์ต้อนรับสั้น ๆ สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admins) ผู้สอน (Instructors) และผู้เรียน (Students) ลิงค์นี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้
  • สามารถเพิ่มลิงค์หมายเหตุการเผยแพร่ไปยังเมนูความช่วยเหลือ (Help) โดยการเปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติ หมายเหตุการเผยแพร่ที่ผนวกไว้ (Embedded Release Notes) หากเปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัตินี้ไว้ คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถปรับแต่งได้ใน ค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings)

ปรับแต่งเมนูความช่วยเหลือ

ใช้งานบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ เมนูความช่วยเหลือ (Help Menu) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ กำหนดค่าเมนูนี้ (Customize this menu) [2]

ดูตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ

ดูตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ

ในแท็บค่าปรับตั้ง (Settings) ให้ไปที่หัวข้อ ตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ (Help menu options)

ปรับแต่งชื่อ

ปรับแต่งชื่อ

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความเมนูความช่วยเหลือ (Help) ใน Canvas จะแสดงเป็น ความช่วยเหลือ (Help) เปลี่ยนข้อความโดยกรอกชื่อใหม่ในฟิลด์ข้อความ

ชื่อของเมนูความช่วยเหลือจะแสดงจากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ท้ายหน้าล็อกอินและแถบเมนูด้านบนใน SpeedGrader ชื่อไม่ควรยาวเกิน 30 ตัวอักษร

ปรับแต่งไอคอน

ปรับแต่งไอคอน

ตามค่าเริ่มต้น ไอคอนการสืบค้นความช่วยเหลือ (Help) จะแสดงเป็นเครื่องหมายคำถาม หากต้องการเปลี่ยนไอคอนการสืบค้น ให้เลือกไอคอนอื่นจากชุดไอคอนที่มีจัดไว้ให้ ไอคอนที่เลือกจะแสดงเส้นขอบสี่เหลี่ยม  

ขณะนี้ไอคอนการสืบค้นจะแสดงเฉพาะจากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บัญชีของคุณให้ดีที่สุด ไอคอนการสืบค้นควรเสริมไว้ในเมนูความช่วยเหลือ (Help)

อัพเดตค่าปรับตั้ง

อัพเดตค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตค่าปรับตั้ง (Update Settings)