ฉันจะตั้งค่ารายละเอียดบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ แท็บค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings) จะมีค่าปรับตั้งหลายอย่างที่คุณสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้ในบัญชี Canvas ของคุณ

ค่าปรับตั้งและตัวเลือกบางส่วนเท่านั้นที่ผู้ดูแลบัญชีย่อยสามารถใช้งานได้ ข้อจำกัดต่อไปนี้ใช้กับผู้ดูแลบัญชีย่อย:

  • ผู้ดูแลบัญชีย่อยไม่สามารถจัดการตัวเลือกบัญชีและค่าปรับตั้งข้อจำกัดต่อไปนี้ เขตเวลาเริ่มต้นอนุญาตให้ลงทะเบียนด้วยตนเองฉลากกำกับการล็อกอินผู้แนะนำ HTTP ที่เชื่อถือได้อย่าให้ผู้สอนเปลี่ยนชื่อบทเรียนของตนผู้เรียนสามารถเลือกรับคะแนนผ่านการแจ้งข้อมูลทางอีเมล และ จำกัดผู้เรียนไม่ให้ดูคำถามในแบบทดสอบหลังจากวันที่สิ้นสุดบทเรียน
  • ผู้ดูแลบัญชีย่อยสามารถเปิดใช้งาน Equella, Turnitin, ข้อมูลวิเคราะห์และภาพประจำตัวผู้ใช้เท่านั้น
  • ผู้ดูแลบัญชีย่อยไม่สามารถกำหนดลิงค์สำหรับกล่องโต้ตอบความช่วยเหลือเป็นค่าเริ่มต้นได้
  • ผู้ดูแลบัญชีย่อยไม่สามารถเปิดใช้บริการทางเว็บเป็นค่าเริ่มต้นได้
  • ผู้ดูแลบัญชีย่อยไม่สามารถเลือกผู้ที่สามารถจัดทำบทเรียนใหม่เป็นค่าเริ่มต้นได้
  • ผู้ดูแลบัญชีย่อยไม่สามารถเปิดใช้สรรพนามบุคคลภายในบัญชีย่อยได้
  • ผู้ดูแลบัญชีย่อยจะไม่สามารถระงับการจัดทำและการส่งการแจ้งเตือน

หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกค่าปรับตั้งบางส่วนเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ในบัญชีย่อย
  • บทเรียนนี้ระบุค่าปรับตั้งที่คุณสามารถจัดการได้สำหรับทั้งบัญชีของคุณ การผสานรวมอื่น ๆ อาจใช้งานได้โดยความช่วยเหลือจากผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

จากส่วนการสืบค้นทางบัญชีคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

ดูค่าปรับตั้ง

ค่าปรับตั้งทางบัญชีจะแสดงแท็บค่าปรับตั้ง (Settings) เป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่พร้อมใช้งานในบัญชีของคุณได้ที่นี่

ดูค่าปรับตั้งทางบัญชี

หัวข้อ ค่าปรับตั้งบัญชีช่วยให้คุณสามารถระบุค่าปรับตั้งสำหรับทั้งบัญชี รวมถึงชื่อบัญชี [1] ภาษาเริ่มต้น [2] กำหนดเวลาเริ่มต้น [3] เขตเวลาเริ่มต้น [4] และ การลงทะเบียนด้วยตนเอง [5]

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุ URL ที่เชื่อถือได้ที่บัญชีราก [6] ตัวเลือกนี้อนุญาตให้บัญชีมีหน้าล็อกอินกำหนดเองซึ่งโฮสต์อยู่บนโดเมนต่าง ๆ แต่ยังคงเก็บชุดข้อมูลการตรวจรับรองไว้

คุณสามารถตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นสำหรับแผงข้อมูลโดยใช้เมนุแสดงรายการ มุมมองเริ่มต้นสำหรับแผงข้อมูล (Default View for Dashboard) [7] ตัวเลือกเริ่มต้นประกอบไปด้วย กิจกรรมล่าสุด มุมมองแบบแสดงรายการ และ มุมมองการ์ด การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นมุมมองการ์ด การระบุมุมมองเริ่มต้นจะมีผลกับผู้ใช้บัญชีใหม่ทั้งหมด เมื่อผู้ใช้เลือกมุมมองอื่นแล้ว ค่าเริ่มต้นจะไม่มีผลอีกต่อไป หากคุณต้องการปรับใช้มุมมองเริ่มต้นที่เลือกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี ให้เลือกข่องทำเครื่องหมาย เขียนทับค่าปรับแต่งแผงข้อมูลเริ่มต้นที่มีอยู่ทั้งหมดของผู้ใช้ (Overwrite all users’ existing default dashboard preferences) [8] ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมองแผงข้อมูลได้ตลอดเวลาในเมนูตัวเลือกแผงข้อมูล

ดูหน้าต่างการดูแลรักษา

ดูหน้าต่างการดูแลรักษา

ค่าปรับตั้ง เขตเวลาเริ่มต้นจะแสดงหน้าต่างการดูแลรักษาสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถคาดหวังให้การดูแลรักษาบัญชีทั้งหมดของคุณดำเนินการระหว่างกรอบเวลาการดูแลรักษาของคุณเอง ยกเว้นหากเป็นการดูแลรักษากรณีเร่งด่วน แม้ว่าหน้าต่างจะห่างกันช่วงละสองชั่วโมง แต่เวลาที่ไม่พร้อมใช้งานที่คุณคาดการณ์ไว้ไม่ควรนานกว่าสองถึงสามนาที เป็นไปได้ว่าการดูแลรักษาไม่มีความจำเป็นระหว่างกรอบเวลาการดูแลรักษาตามกำหนดของคุณ

คุณสามารถดูช่วงเวลาปกติสำหรับกรอบเวลาการดูแลรักษาของคุณ [1] และวันที่หรือเวลาเฉพาะสำหรับการดูแลรักษาครั้งถัดไปของคุณ [2]

ดูค่าปรับตั้งข้อจำกัด

ดูค่าปรับตั้งข้อจำกัด

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการค่าปรับตั้งข้อจำกัดสำหรับทั้งบัญชีได้

หากไม่ต้องการให้ผู้สอนสามารถเปลี่ยนชื่อบทเรียนของตน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ไม่ให้ผู้สอนเปลี่ยนชื่อบทเรียนของตน (Don't let teachers rename their courses) [1]

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้สอนแก้ไขวันที่พร้อมใช้งานสำหรับบทเรียน, ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อย่าให้ผู้สอนแก้ไขวันที่พร้อมใช้งานบทเรียน (Don't let teachers modify course availability dates) [2] ช่องทำเครื่องหมายนี้จะไม่ปรากฏขึ้นในเพจ ค่าปรับตั้งทางบัญชีสำหรับบัญชีย่อย

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกรับคะแนนพร้อมกับการแจ้งเกรด ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ผู้เรียนสามารถเลือกรับคะแนนในการแจ้งข้อมูลทางอีเมล (Students can opt-in to receiving scores in email notifications) [3] เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เพจ ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล จะแสดงช่องทำเครื่องหมายเลือกใช้งานในหัวข้อ การให้เกรดกิจกรรมของบทเรียน หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แต่ปิดใช้งานในภายหลัง ช่องทำเครื่องหมายจะถูกลบออกจากหน้าการแจ้งข้อมูล และใครก็ตามที่เลือกเข้าร่วมจะไม่ได้รับคะแนนในการแจ้งข้อมูลการให้เกรดอีกต่อไป

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถดูคำถามในแบบทดสอบหลังจากสรุปเนื้อหาบทเรียนของตนแล้ว ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ห้ามไม่ให้ผู้เรียนดูคำถามในแบบทดสอบหลังจากวันที่สิ้นสุดของบทเรียน (Restrict students from viewing quiz questions after course end date) [4]

คุณสามารถเลือกจำกัดการสืบค้นของผู้เรียนในการดูบทเรียนก่อนวันที่เริ่มต้นบทเรียน [5]

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกจำกัดการสืบค้นของผู้เรียนในการดูบทเรียนหลังจากวันสิ้นสุดบทเรียน [6]

คุณสามารถจำกัดการดูข้อมูลเชิงปริมาณโดยผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์ [7]

นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดใช้งานความเห็นในประกาศในบทเรียนทั้งหมด [8]

คุณสามารถเปิดใช้งาน เส้นทางความเชี่ยวชาญ สำหรับบทเรียนของผู้สอน [9] เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ ช่วยให้ผู้สอนสามารถกำหนดค่าประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตามผลสัมฤทธิ์

อนุญาตให้ผู้เรียนดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียนและดูเนื้อหาแบบออฟไลน์สำหรับทุกบทเรียนโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียนและดูเนื้อหาออฟไลน์ (Allow students to download course content and view offline) [10] หรือหากต้องการอนุญาตให้ผู้เรียนดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียนและดูเนื้อหาแบบออฟไลน์สำหรับบทเรียนบางรายการ คุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือกคุณสมบัติการส่งออก ePub (ePub Exporting) สำหรับบทเรียน

คุณสามารถกำหนดให้มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และสิทธิ์ใช้งานสำหรับไฟล์ก่อนจะถูกเผยแพร่ [11]

นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดใช้งานการอัพโหลดสื่อ Canvas ใน Rich Content Editor [12]

คุณสามารถให้อนุญาตตัวเลือกนี้ในการแยกชื่อผู้เรียนเป็นสองคอลัมน์ และแสดงชื่อและนามสกุลแยกกันในสมุดบันทึกเกรด [13]

คุณสามารถเปิดให้ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมขณะลงทะเบียน

ดูคีย์ Slack API

ดูคีย์ Slack API

คุณสามารถเพิ่มคีย์ Slack API ใน ค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings) เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับการแจ้งข้อมูลใน Slack คีย์ Slack API จัดทำขึ้นจากแอพที่จัดทำโดยใช้ Slack API เพิ่มคีย์ Slack API ใหม่ โดยพิมพ์ชุดข้อมูลการใช้งาน Bot User OAuth ที่คัดลอกมาจาก Slack ในฟิลด์ คีย์ Slack Api ใหม่ (New Slack Api Key)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแอพ Slack สำหรับสถาบันของคุณ

หมายเหตุ: การจัดทำแอพ Slack และการจัดทำชุดข้อมูลการใช้งานกำหนดให้คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบใน Slack ด้วย

ดูสรรพนามเฉพาะบุคคล

ดูสรรพนามเฉพาะบุคคล

หัวข้อสรรพนามเฉพาะบุคคลช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานและกำหนดตัวเลือกสรรพนามเฉพาะบุคคลในบัญชีของคุณ เมื่อเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถเลือกสรรพนามที่จะแสดงหลังชื่อผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ ใน Canvas

ดูตัวกรองที่อยู่ IP แบบทดสอบ

ดูตัวกรองที่อยู่ IP แบบทดสอบ

ตัวกรองที่อยู่ IP แบบทดสอบช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดทำรายการที่อยู่ IP หรือช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้ผู้สอนเลือกค่าปรับตั้งที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการจัดทำแบบทดสอบ เนื่องจากหน่วยงานมักใช้รายการนี้เพื่อจำกัดการทดสอบให้อยู่ในศูนย์ทดสอบในวิทยาเขต ขอแนะนำให้ใช้ชื่อที่สื่อความหมายซึ่งเชื่อมโยงตัวกรองของคุณกับพื้นที่ดังกล่าว

ตัวกรองอาจเป็นรายการที่อยู่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือที่อยู่ตามด้วยมาสก์ (เช่น 192.168.217.1/24 หรือ 192.168.217.1/255.255.255.0) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาสก์เหล่านี้ได้จากเอกสารข้อมูลการกรอง IP ใน Canvas

ดูคุณสมบัติ

กลุ่มย่อยคุณสมบัติช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชั่นการทำงานเฉพาะของ Canvas ได้

เปิดใช้งาน Canvas ระดับประถม (Canvas for Elementary), โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย Canvas ระดับประถม (Canvas for Elementary) [1]

อนุญาตให้บัญชีย่อยใช้ Theme Editor, โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยอมให้บัญชีย่อยใช้ Theme Editor เพื่อปรับแต่งการนำเสนอแบรนด์ของตนเอง (Let sub-accounts use the Theme Editor to customize their own branding) [2]

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มในบทเรียนผ่านอีเมลแอดเดรสโดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้ Canvas โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดการลงทะเบียน (Open Registration) [3]

อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขชื่อในค่าปรับตั้งบัญชีผู้ใช้,โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อของตน (Users can edit their name) [4]

จากบัญชีรู้ท ผู้ดูแลสามารถปิดใช้งานผู้ใช้ในการแก้ไขช่องทางการสื่อสารได้ หรือหากมีการเปิดใช้งานโพรไฟล์โดยสถาบัน ผู้ดูแลสามารถปิดใช้งานผู้ใช้จากการแก้ไขโพรไฟล์ของตน ตามค่าเริ่มต้นสามารถเลือกเปิดใช้ช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถแก้ไขโพรไฟล์ของตน (Users can edit their profiles) [5] และ ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าปรับตั้งช่องทางการสื่อสารของตน (Users can edit their communication channels settings) [6] ได้

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถลบอีเมลแอดเดรสที่สถาบันเพิ่มในบัญชีผู้ใช้ของตนและใช้อีเมลแอดเดรสส่วนตัว,  โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถลบอีเมลแอดเดรสที่สถาบันกำหนดไว้ของตนเอง (Users can delete their institution-assigned email address) [7] หากเลือกคุณสมบัตินี้ไว้ ให้พิจารณาเปิดใช้งานการแจ้งข้อมูลทางอีเมลที่ไม่ใช่ของสถาบัน

ช่องทำเครื่องหมาย แสดงอีเมลแอดเดรสของผู้ส่งสำหรับการแจ้งข้อมูลแบบมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ (Show the email address of sender for user interaction Notifications) [8]

แสดงรายการบทเรียนที่ค้นหาได้ในบัญชีรากเมื่อเปิดใช้งานค่าปรับตั้งดัชนีบทเรียนสาธารณะโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายชื่อบทเรียนที่ค้นหาได้ในบัญชีรากนี้พร้อมกับหมายเหตุกำกับ “รวมบทเรียนนี้ในดัชนีบทเรียนสาธารณะ” (Show a searchable list of courses in this root account with the "Include this course in the public course index" flag enabled) [9]

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับอุปกรณ์พกพาโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งเตือนพุชสำหรับอุปกรณ์พกพา (Enable push notifications to a mobile devices) [10]

ลบเกมที่ซ่อนไว้ใน Canvas โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย ลบเกมที่ซ่อนไว้จากหน้า 404 (Remove hidden game from 404 page) [11]

ระงับการจัดทำและส่งการแจ้งเตือนจาก บัญชีราก โดยคลิกที่่ช่องทำเครื่องหมาย ระงับการจัดทำและส่งการแจ้งเตือน (Suppress notifications from being created and sent out) [12]

อนุญาตผู้ใช้ให้ผสานรวมเนื้อหากับ Equella โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย Equella [13]

เปิดใช้งานข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบัญชีผู้ใช้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย ข้อมูลวิเคราะห์ (Analytics) [14]

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพโพรไฟล์ในบัญชีผู้ใช้ของตนโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย ภาพประจำตัวผู้ใช้ (User Avatars) [15] เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถจัดการภาพโพรไฟล์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด คุณสมบัตินี้ไม่เชื่อมโยงกับคุณสมบัติโพรไฟล์ ซึ่งต้องเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้า

เมื่อช่องทำเครื่องหมายภาพประจำตัวผู้ใช้ (User Avatars) ถูกเลือก ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งาน Gravatar (Enable Gravatar) จะถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น [16]  Gravatar คือภาพประจำตัวที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ใช้ในเว็บไซต์ใด ๆ ที่สนับสนุน Gravatars เมื่อเปิดใช้งาน Gravatar ในบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถนำเข้า Gravatar ของพวกเขาเมื่อเลือกภาพโพรไฟล์ในหน้าค่าปรับตั้งผู้ใช้ Gravatar เชื่อมโยงกับอีเมลแอดเดรส Gravatar ของผู้ใช้ เมื่อ Gravatars ถูกปิดใช้งาน แท็บ จาก Gravatar จะไม่รวมอยู่ในตัวเลือกในหน้าต่าง เลือกภาพโพรไฟล์

ดูค่าปรับตั้งการส่งออกเกรด SIS

ดูค่าปรับตั้งการส่งออกเกรด SIS

หากคุณรวมบัญชีของคุณเข้ากับระบบข้อมูลผู้เรียน (SIS) โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของสถาบันของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าผลงานจัดส่ง SIS สำหรับบัญชีทั้งหมดของคุณ [1] หรือจัดการค่าปรับตั้งการผสานการทำงานกับ SIS [2]

ดูระบบการตรวจสอบความใกล้เคียง

หัวข้อระบบการตรวจสอบความใกล้เคียง จะปรากฏขึ้นสำหรับบัญชีทั้งหมดและใช้สำหรับการผสานรวมเครื่องมือ LTI เพื่อตรวจสอบการลอกเลียนผลงาน

หากบัญชีของคุณติดตั้งเครื่องมือ LTI ตรวจสอบการลอกเลียนผลงานไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการ เนื้อหาใด ๆ ที่คุณรวมไว้ในฟิลด์ข้อความ ให้คำรับรองตามที่แจ้ง จะปรากฏให้ผู้เรียนเห็น [1] การให้คำรับรองตามที่แจ้งกำหนดให้ผู้เรียนต้องทำเครื่องหมายในช่องรับรับทราบว่าพวกเขาเห็นด้วยกับข้อมูลรับรอง ซึ่งจะขอให้พวกเขาตรวจสอบงานของตนเองว่าเป็นงานของตนเองและจะต้องแจ้งข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเริ่มต้นของคะแนนเนื้อหาต้นฉบับสำหรับทั้งบัญชีได้ในเมนูแสดงรายการ ผู้เรียนสามารถดูคะแนนต้นฉบับได้ (Students can see originality score) [2] คุณสามารถตั้งค่าให้จัดทำรายงานทันทีเมื่อมีผลงานจัดส่งภารกิจหลังจากภารกิจได้รับการให้เกรด หลังจากวันครบกำหนดส่งภารกิจหรือไม่ทำเลย ไม่ต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นทางบัญชี และสามารถแก้ไขได้ในทุกระดับ บัญชีย่อยสามารถตั้งค่าเริ่มต้นแยกต่างหากจากบัญชีผู้ใช้และภารกิจแต่ละรายการภายในบทเรียนสามารถกำหนดค่าปรับแต่งผลงานต้นฉบับของตนเองได้เช่นกัน

ดูบริการทางเว็บ

ดูบริการทางเว็บ

หัวข้อ บริการทางเว็บที่เปิดใช้งาน ใช้สำหรับเปิดใช้งานการผสานรวมกับส่วนการทำงานจากภายนอก การผสานรวมเหล่านี้สามารถใช้เพื่อขยายฟังก์ชั่นการทำงานของโพรไฟล์ Canvas ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อบัญชี Twitter ของตนกับโพรไฟล์ผู้ใช้ Canvas Canvas สามารถส่งข้อความ Twitter ส่วนตัวถึงผู้ใช้นั้นเกี่ยวกับภารกิจใหม่ แบบทดสอบ ข้อความ ฯลฯ ทั้งหมดนี้สามารถกำหนดค่าได้ในค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลของผู้ใช้

หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้งาน Google Apps LTI สำหรับทั้งสถาบัน คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้บริการทางเว็บ Google Drive สำหรับผู้เรียนของคุณ

ดูแม่แบบบทเรียน

ดูแม่แบบบทเรียน

หากบทเรียนถูกกำหนดเป็นแม่แบบบทเรียน, คุณสามารถเลือกแม่แบบที่จะใช้สำหรับบทเรียนใหม่ทั้งหมดในบัญชีหลักหรือบัญชีย่อยของคุณ

ดูว่าใครสามารถจัดทำบทเรียนใหม่ได้

ดูว่าใครสามารถจัดทำบทเรียนใหม่ได้

คุณสามารถเลือกว่าใครที่สามารถจัดทำบทเรียนใหม่ภายในบัญชีผู้ใช้ของคุณนอกเหนือจากผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้ ค่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้ที่เลือกสามารถจัดทำเชลล์บทเรียนใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม จัดทำบทเรียนใหม่ (Create a New Course) ในแผงข้อมูล (Dashboard)

คุณสามารถให้อนุญาตผู้สอน [1] ผู้เรียน [2] และ/หรือผู้ใช้ที่ไม่มีการลงทะเบียน [3] สามารถจัดทำบทเรียนในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการตำแหน่งที่รองรับสำหรับบทเรียนใหม่ที่จัดทำโดยผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้บทเรียนสามารถจัดทำได้ในบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ก็ตามที่ผู้สอนหรือผู้เรียนมีการลงทะเบียนอยู่ด้วย ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้จัดทำได้ทุกที่ผู้ใช้มีการลงทะเบียนไว้ (Allow creation anywhere the user has active enrollments) [4] เพื่อให้สามารถจัดทำบทเรียนในบัญชีย่อย บทเรียนที่จัดทำด้วยตัวเอง (Manually-Created Courses) ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้จัดทำเฉพาะบัญชีย่อยบทเรียนที่จัดทำด้วยตัวเอง (Allow creation only in the Manually-Created Courses sub-account) [5]

บทเรียนที่คัดลอกจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีย่อยเดียวกับบทเรียนที่คัดลอก

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบบัญชีสามารถจัดทำบทเรียนได้ทุกเมื่อ

อัพเดตค่าปรับตั้ง

อัพเดตค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตค่าปรับตั้ง (Update Settings)