ฉันจะดูข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชีได้อย่างไร

คุณสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชีได้จากเพจบทเรียน (Courses) ในบัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งเพจสถิติ (Statistics) ของบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชีจะแสดงข้อมูลรวมสำหรับกิจกรรมของบทเรียนทั้งหมดในบัญชีของคุณ รวมถึงภาพรวมของจำนวนบทเรียนและผู้ใช้และประเภทกิจกรรมที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม

หากคุณต้องการดูข้อมูลวิเคราะห์บัญชีในระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้น คุณสามารถเปิดบทเรียนและดูข้อมูลวิเคราะห์บัญชีสำหรับบทเรียนนั้นได้

หมายเหตุ:

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชี

เปิดข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ข้อมูลวิเคราะห์ (Analytics)

ดูภาพรวมเกี่ยวกับเทอม

ข้อมูลวิเคราะห์ทางบัญชีจะแสดงให้คุณทราบจำนวนบทเรียน (Courses) ผู้สอน (Teacher) ผู้เรียน (Student) ภารกิจ Assignment) ผลงานจัดส่ง Submissions) หัวข้อการพูดคุย Discussion Topics) ไฟล์ที่อัพโหลด (Files Uploaded) และบันทึกมีเดียมีเดีย (Media Recordings) สำหรับเทอมที่เลือก ตามค่าเริ่มต้น บัญชีจะแสดงข้อมูลวิเคราะห์สำหรับเทอมเริ่มต้น (Default Term) เทอมจะเรียงลำดับตามตัวอักษร

หากต้องการดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับเทอมอื่น ให้คลิกที่ปุ่มถัดไปหรือก่อนหน้าในเมนูเทอม [1] หรือระบุเทอมในเมนูแสดงรายการ [2]

สำหรับแต่ละเทอม ข้อมูลวิเคราะห์จะระบุภาพรวมต่อไปนี้

 • บทเรียน (Courses) ระบุจำนวนบทเรียนที่ถูกเผยแพร่ในบัญชี จำนวนนี้ไม่นับบทเรียนที่ยังไม่ได้เผยแพร่หรือบทเรียนที่ถูกลบ
 • ผู้สอน (Teachers) ระบุจำนวนผู้สอนที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีกิจกรรมภายในเทอมที่เลือก หากผู้ใช้รายหนึ่งเป็นผู้สอนใน 5 บทเรียน สถิติจะนับเป็นผู้สอน 1 คน
 • ผู้เรียน (Students) ระบุสถิติเดียวกันกับผู้สอนแต่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
 • ภารกิจ (Assignments) ระบุจำนวนภารกิจที่ส่งไปยังบทเรียนที่ใช้งานอยู่
 • หัวข้อการพูดคุย (Discussion Topics) ระบุจำนวนหัวข้อการพูดคุยที่โพสต์ในบทเรียนที่ใช้งานอยู่
 • ไฟล์ที่อัพโหลด (Files Uploaded) ระบุจำนวนไฟล์ที่อัพโหลดไปยังบัญชีผู้ใช้ ไฟล์ที่ถูกลบจะไม่นับที่นี่
 • การบันทึกมีเดีย (Media Recordings) ระบุจำนวนออบเจคต์มีเดียที่อัพโหลดไปยังบทเรียนที่ใช้งานอยู่ เช่น ไฟล์วิดีโอ เสียงและเพลง

ดูกราฟข้อมูลวิเคราะห์

ดูกราฟข้อมูลวิเคราะห์

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลวิเคราะห์จะแสดงในรูปแบบกราฟ มีกราฟสามประเภทได้แก่ กิจกรรมตามวันที่ กิจกรรมตามหมวดหมู่และการจัดสรรเกรด

ดูกิจกรรมตามวันที่

กราฟกิจกรรมตามวันที่ (Activity by Date) จะแสดงกิจกรรมทั้งหมดของบัญชีสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในบทเรียนสำหรับเทอม แกน x ใช้ระบุวันที่ของเทอม ในขณะที่แกน y ใช้ระบุจำนวนการเปิดดูเพจ แถบสีน้ำเงินเข้มใช้ระบุการมีส่วนร่วมในบัญชี หากวันที่ครอบคลุมเฉพาะการเปิดดูเพจ แถบจะแสดงเป็นสีฟ้าอ่อนเท่านั้น

กราฟจะเปลี่ยนการแสดงแถบรายการตามระยะเวลา กิจกรรมที่มีอายุน้อยกว่าหกเดือนจะแสดงแถบเป็นกิจกรรมรายวัน แถบหกเดือนจะแสดงเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์ และแถบประมาณหนึ่งปีจะแสดงเป็นกิจกรรมรายเดือน มุมมองรายสัปดาห์แสดงวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ มุมมองรายเดือนแสดงเดือนและปี ดูรายละเอียดกราฟแท่งโดยเลื่อนไปที่แถวรายการเฉพาะที่คุณต้องการดู ขนาดหน้าต่างเบราเซอร์ ระดับการซูมและความละเอียดหน้าจออาจมีผลต่อการแสดงแถบรายการ

การดำเนินการของผู้ใช้ต่อไปนี้เป็นการเข้าร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล:

 • ประกาศ (Announcements): โพสต์ความเห็นใหม่ไปยังประกาศ
 • ประกาศ (Announcements): โพสต์ประกาศ (ผู้สอน)
 • ภารกิจ (Assignments): อัพเดตค่าปรับตั้งหรือรายละเอียดของภารกิจ (ผู้สอน)
 • ภารกิจ (Assignments): ส่งภารกิจ (ผู้เรียน)
 • ปฏิทิน (Calendar): อัพเดตค่าปรับตั้งหรือรายละเอียดของกิจกรรมในปฏิทิน (ทั้งบทเรียนผู้สอนและกิจกรรมในปฏิทินของผู้เรียน)
 • ความร่วมมือ (Collaborations): โหลดความร่วมมือเพื่อดู/แก้ไขเอกสาร
 • การประชุม (Conferences): เข้าร่วมการประชุมทางเว็บ
 • การพูดคุย (Discussions): โพสต์ความเห็นใหม่ไปยังส่วนการพูดคุย
 • ไฟล์ (Files): อัพโหลดหรือดูไฟล์หรือโฟลเดอร์
 • เกรด (Grades): ดูหรืออัพเดตสมุดบันทึกเกรดหรือเพจเกรด อัพโหลดไฟล์ไปยังสมุดบันทึกเกรด จัดทำมาตรฐานการให้เกรด
 • กลุ่ม (Groups): ดูเนื้อหาภายในกลุ่ม
 • หน่วยการเรียน (Modules): ดูหรือจัดทำเนื้อหาในหน่วยการเรียน
 • เพจ (Pages): จัดทำเพจ wiki
 • แบบทดสอบ (Quizzes): ส่งแบบทดสอบ (ผู้เรียน)
 • แบบทดสอบ (Quizzes): เริ่มการทำแบบทดสอบ (ผู้เรียน)

 

หากคุณต้องการดูจำนวนการดูหน้าเว็บสำหรับผู้ใช้รายใดรายหนึ่งในระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้น ให้ดูรายละเอียดการดูมุมองเพจสำหรับผู้ใช้ในบัญชีของคุณ

ดูกิจกรรมตามหมวดหมู่

ดูกราฟกิจกรรมตามหมวดหมู่ (View Activity by Category) จะแสดงกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีตามหมวดหมู่คุณสมบัติ แกน x ใช้ระบุกิจกรรมตามหมวดหมู่ ในขณะที่แกน y ใช้ระบุจำนวนการดูหน้าเพจ หมวดหมู่ทั่วไป (General) ระบุการดูหน้าเว็บระดับบนสุดของบทเรียนที่ไม่นับในหมวดหมู่ที่เจาะจงมากขึ้น ซึ่งรวมถึงหน้าแรกของบทเรียน (Course Home Page) บัญชีบทเรียน (เพจบุคคล (People)) ค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) และหลักสูตร (Syllabus)

หมวดหมู่อื่น ๆ ระบุการดูเพจอื่นทั้งหมดที่ไม่รู้จัก

ดูรายละเอียดกราฟแท่งโดยเลื่อนไปที่แถวรายการเฉพาะที่คุณต้องการดู

ดูการจัดสรรเกรด

กราฟการจัดสรรเกรดแสดงการจัดสรรเกรดของบทเรียนปัจจุบันสำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด แกน x ระบุเปอร์เซ็นต์ของเกรด ในขณะที่แกน y ระบุเปอร์เซ็นต์ของการลงทะเบียนในปัจจุบันและที่สรุปไปแล้ว หากสรุปบทเรียนไปแล้ว แกน x จะระบุเกรดรวมทั้งหมด

แท่งกราฟจะแสดงเป็นจุดยอดที่ระบุเกรดสำหรับผู้เรียนส่วนใหญ่ต่อเนื่องกันไป จุดยอดที่ด้านซ้ายสุดของแผนภูมิอาจหมายความว่าผู้เรียนกำลังมีปัญหากับเนื้อหาในบทเรียน จุดยอดที่ด้านขวาสุดของแผนภูมิอาจหมายความว่าผู้เรียนกำลังตอบสนองต่อเนื้อหาบทเรียนและกำลังเข้าร่วมในบทเรียน

ดูรายละเอียดกราฟแท่งโดยเลื่อนไปที่แถวรายการเฉพาะที่คุณต้องการดู

ดูตารางข้อมูลวิเคราะห์

ดูตารางข้อมูลวิเคราะห์

เพื่อดูข้อมูลวิเคราะห์โดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์ไปเหนือคอลัมน์กราฟ โดยคุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบตาราง สลับไปใช้รูปแบบตาราง โดยคลิกที่ไอคอนข้อมูลวิเคราะห์ ไอคอนจะเปลี่ยนจากด้านซ้ายไปด้านขวา ซึ่งระบุมุมมองข้อมูลวิเคราะห์ในปัจจุบัน

ดูข้อมูลตาราง

ตารางใช้กับทุกกราฟในเพจที่เกี่ยวข้อง และแต่ละคอลัมน์จะระบุข้อมูลภายในกราฟที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกราฟิกจะแสดงตามคอลัมน์

แต่ละตารางมีการแบ่งเพจเป็น 30 รายการต่อเพจ สามารถดูเพจเพิ่มเติมได้โดยเลื่อนไปยังเพจถัดไป