ฉันจะใช้ศูนย์แอพ Canvas (Canvas App Center) ในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

ศูนย์แอพ (App Center) เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพของคุณไปยังเครื่องมือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถผสานเข้ากับบัญชี Canvas หรือบทเรียน Canvas จากศูนย์แอพ (App Center) คุณสามารถระบุได้ว่าแอพพลิเคชั่นภายนอกใดที่จะผสานรวมเข้ากับบัญชี Canvas ของคุณ เครื่องมือที่มีในระดับบัญชียังมีจัดไว้ให้สำหรับบทเรียนทั้งหมดในบัญชีหรือบัญชีย่อย

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดแอพ

เปิดแอพ

คลิกที่แท็บ แอพ (Apps)

ดูศูนย์แอพ (App Center)

ศูนย์แอพ (App Center) จะแสดงแอพทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองตามการติดตั้ง [2] และไม่ได้ติดตั้ง [3] หรือใช้ฟิลด์ค้นหาเพื่อค้นหาแอพที่ต้องการ [4]

ดูแอพ

ดูแอพ

หากต้องการดูรายละเอียดของแอพอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนเมาส์ไปที่แอพ ดูรายละเอียดทั้งหมดโดยคลิกที่แอพ

ดูรายละเอียดแอพ

จากเพจรายละเอียด คุณสามารถดูรายละเอียดของแอพ [1] เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งแอพด้วยข้อมูลล็อกอินที่เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มแอพเป็นเครื่องมือสำหรับบทเรียนของคุณ[2]

หมายเหตุ: ศูนย์แอพของ Canvas (Canvas App Center) ไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแอพเสมอไป คุณอาจต้องการไปที่ Edu App Center เพื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแอพจากภายนอกที่คุณต้องการกำหนดค่า

จัดการรายการแอพ

จัดการบัญชีรายชื่อที่เชื่อถือได้ของ Edu App Center ใน Canvas, โดยคลิกที่ปุ่ม จัดการรายการแอพ (Manage App List) ชุดข้อมูลการใช้งานจะซิงค์รายการแอพจากภายนอกทั้งในระดับบัญชีและระดับบทเรียนเพื่อแสดงเฉพาะแอพที่อนุญาตจาก Edu App Center ที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยงาน

ดูการกำหนดค่าแอพ

ดูแอพและการกำหนดค่าที่มีอยู่ในบทเรียนของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม ดูการกำหนดค่าแอพ (View App Configurations)

จัดการแอพ

จัดการแอพ

ดูการกำหนดค่าสำหรับแอพจากภายนอกโดยคลิกที่ไอคอนค่าปรับตั้งของแอพ [1] แก้ไขแอพโดยคลิกที่ลิงค์ แก้ไข (Edit) [2] ดูการจัดวางสำหรับแอพโดยคลิกที่ลิงค์ การจัดวาง (Placements) [3] ลบแอพโดยคลิกที่ลิงค์ ลบ (Delete) [4]

เพิ่มแอพจากภายนอกไปยังแถบเมนู Rich Content Editor, โดยคลิกที่สวิตช์ เพิ่มไปยังแถบเมนู RCE (Add to RCE toolbar) [5]

หมายเหตุ: ในระดับบทเรียน แอพที่เพิ่มในระดับบัญชีผู้ใช้จะแสดงไอคอนล็อคและไม่สามารถแก้ไขได้

ดูการจัดวางแอพ

ดูการจัดวางแอพ

การจัดวางแอพ (App Placements) จะแสดงส่วนต่าง ๆ ใน Canvas ที่สามารถใช้แอพของคุณได้ รวมถึงเมนูการสืบค้น ภารกิจ LTI, ปุ่ม Rich Text Editor และลิงค์หน่วยการเรียน คุณสามารถจัดการการจัดวางแอพจากภายนอกสำหรับบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่า ไม่ได้เปิดใช้การจัดวางใด ๆ (No Placements Enabled) ข้อความนี้ระบุว่าแอพไม่มีการจัดวางที่ระบุไว้ภายใน Canvas อย่างไรก็ตาม แอพจะยังคงทำงานตามปกติ