จะเพิ่มบทบาทระดับบทเรียนไปยังเพจสิทธิ์อนุญาต (Permissions) ได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำบทบาทระดับบทเรียนใน Canvas ได้ บทบาทระดับบทเรียนจะจัดให้กับผู้ใช้ใน Canvas แต่ละรายและระบุประเภทสิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในบทเรียน บทบาทเริ่มต้นประกอบไปด้วยผู้เรียน ผู้สอน ผู้ช่วยผู้สอน (TA) ผู้ออกแบบ และผู้สังเกตการณ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดบทบาทกำหนดเองสำหรับบทเรียนตามความต้องการของสถาบันของคุณ

หลังจากจัดทบทบาทแล้ว คุณจะสามารถจัดการสิทธิ์อนุญาตระดับบทเรียนได้

หมายเหตุ:

  • เมื่อผู้ใช้ได้รับคำเชิญให้ลงทะเบียนบทบาทสำหรับบทเรียน คำเชิญจะแสดงชื่อบทบาทพื้นฐานไว้
  • เมื่อคุณแก้ไขสิทธิ์อนุญาต อาจต้องใช้เวลาถึง 30 นาทีหรือนานกว่านี้จนกว่าสิทธิ์อนุญาตจะมีผลบังคับใช้ หากการเปลี่ยนแปลงที่คาดคิดไม่ปรากฏขึ้นทันที ให้ลองอีกครั้งหลังผ่านไปคู่หนึ่ง

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดสิทธิ์อนุญาต

เปิดสิทธิ์อนุญาต

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ สิทธิ์อนุญาต (Permissions)

เพิ่มบทบาท

เพิ่มบทบาท

จากแท็บ บทบาทในบทเรีนย (Course Roles) ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มบทบาท (Add Role)

เพิ่มชื่อบทบาท

เพิ่มชื่อบทบาท

จากฟิลด์ ชื่อบทบาท (Role Name) ให้พิมพ์ชื่อบทบาทใหม่ลงไป

เลือกประเภทผู้ใช้

เลือกประเภทผู้ใช้

จากฟิลด์ ประเภทเกณฑ์พื้นฐาน (Base Type) ให้เลือกประเภทผู้ใช้ที่คุณต้องการปรับใช้บทบาท คุณสามารถเลือกจากผู้เรียน ผู้สอน TA ผู้ออกแบบหรือผู้สังเกตการณ์

บทบาทพื้นฐานที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดสิทธิ์อนุญาตเริ่มต้นสำหรับบทบาทผู้ใช้ใหม่

บันทึกบทบาท

บันทึกบทบาท

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

ดูบทบาทบทเรียน

ดูบทบาทระดับบทเรียนใหม่