จะเพิ่มบทเรียนไปยังบัญชีผู้ใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มบทเรียนในบัญชีของคุณด้วยตัวเองในเพจ บทเรียน รับชมวิดีโอเกี่ยวกับบททเรียน

หากแม่แบบบทเรียนถูกเลือกไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ เนื้อหาจากบทเรียนที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังบทเรียนใหม่ของคุณ สำเนาเข้าบทเรียนอาจไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทเรียนเกี่ยวกับการนำเข้าบทเรียน การจัดทำบทเรียนจากแม่แบบบทเรียนไม่มีผลใด ๆ ต่อโควต้าไฟล์

หมายเหตุ:

  • บทเรียนที่เพิ่มเข้าไปเองใน Canvas จะไม่เชื่อมโยงกลับไปที่ข้อมูล SIS และไม่ได้รับผลใด ๆ จากการนำเข้า SIS  
  • เชื่อมโยงบทเรียนที่จัดทำไว้เองกับ SIS ID โดยแก้ไขรายละเอียดกลุ่มย่อยของบทเรียน
  • นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มบทเรียนผ่านการนำเข้า SIS บทเรียนที่เพิ่มเข้าไปเองใน Canvas จะไม่เชื่อมโยงกลับไปที่ข้อมูล SIS (แม้ว่าจะสามารถทำได้โดยการเชื่อมโยง SIS ID) และไม่ได้รับผลใด ๆ จากการนำเข้า SIS

เปิดบัญชีผู้ใช้

เปิดบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียน

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา บัญชีจะปรับค่าเริ่มต้นตามเพจ บทเรียน

เพิ่มบทเรียน

เพิ่มบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มบทเรียน (Add Course)

เพิ่มรายละเอียดบทเรียน

เพิ่มรายละเอียดบทเรียน

จากฟิลด์ ชื่อบทเรียน (Course Name) [1] ให้กำหนดชื่อสำหรับบทเรีย

จากฟิลด์ รหัสอ้างอิง (Reference Code) [2] ให้กำหนดรหัสอ้างอิงสำหรับบทเรียน รหัสอ้างอิงนี้เป็นชื่อย่อหรือรหัสบทเรียนที่จะแสดงไว้ด้านบนของเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนและในการ์ดข้อมูลบทเรียนของผู้เรียนที่แผงข้อมูล รหัสนี้ยังมีอ้างอิงในเพจ บทเรียนสำหรับบัญชีผู้ใช้

จากเมนู บัญชีย่อย (Subaccount) [3] ให้เลือกบัญชีย่อยสำหรับบทเรียน คุณสามารถพิมพ์ชื่อบัญชีย่อยเพื่อค้นหาบัญชีย่อยหรือเลือกบัญชีย่อยได้จากเมนูแสดงรายการ ตัวเลือกเมนูจะอิงตามบัญชีย่อยที่จัดทำไว้แล้วในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

จากเมนู เทอมการลงทะเบียน (Enrollment Term) [4] ให้เลือกเทอมที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับบทเรียน คุณสามารถพิมพ์ชื่อเทอมไปยังคำค้นหาหรือเลือกเทอมจากเมนูแสดงรายการ ตัวเลือกเมนูจะอิงตามเทอมที่จัดทำไว้แล้วในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เพิ่มบทเรียน

เพิ่มบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มบทเรียน (Add Course)

เปิดบทเรียนใหม่

เปิดบทเรียนใหม่

ดูข้อความแจ้งการดำเนินการเสร็จสิ้น เปิดบทเรียนโดยคลิกที่ลิงค์ ไปที่บทเรียนใหม่ (Go to the new course)