ฉันจะปรับประสานผลลัพธ์กับเกณฑ์การให้คะแนนในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

คุณสามารถปรับประสานผลลัพธ์ใด ๆ ในบัญชีของคุณให้เป็นเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคาดหวังสำหรับภารกิจและการให้เกรดผลงานจัดส่งของตน ผลลัพธ์สามารถปรับประสานกับเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการประเมินเพิ่มเติมและผลงานที่ตรวจวัดได้

ในการปรับประสานผลลัพธ์ ผลลัพธ์ต้องมีอยู่แล้วสำหรับบัญชีของคุณ เรียนรู้วิธีการจัดทำผลลัพธ์บัญชี

หมายเหตุ:

  • สามารถเพิ่มผลลัพธ์ในเกณฑ์การให้คะแนนได้ แต่เกณฑ์การให้คะแนนไม่สามารถเพิ่มเข้าไปในผลลัพธ์ได้
  • ถ้าเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนเข้าไปในภารกิจมากกว่าหนึ่งภารกิจแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนนั้นได้ในบทเรียน

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

เปิดเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกชื่อของเกณฑ์การให้คะแนน

จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน

จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน

จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน (Add Rubric)

แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน (Edit Rubric)

ค้นหาผลลัพธ์

ค้นหาผลลัพธ์

คลิกที่ลิงค์ ค้นหาผลลัพธ์ (Find Outcome)

นำเข้าผลลัพธ์

ระบุและเลือกแอพที่คุณต้องการปรับประสาน [1] หากคุณต้องการใช้เกณฑ์สำหรับการให้คะแนน คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ใช้เกณฑ์นี้สำหรับการให้คะแนน (Use this criterion for scoring) [2] คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import) [3]

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปตามสถาบัน

ยืนยันการนำเข้า

ยืนยันการนำเข้า

คลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)

อัพเดตเกณฑ์การให้คะแนน

ดูผลลัพธ์ที่ปรับประสาน [1] คลิกที่ปุ่ม อัพเดตเกณฑ์การให้คะแนน (Update Rubric) [2]