จะกใช้เพจเทอม (Terms) ในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

เทอมจะทำการกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเข้าร่วมเบื้องต้นสำหรับบทเรียนที่เพิ่มไปยังเทอม สามารถเพิ่มเทอมได้เองหรือจัดทำผ่านการนำเข้า SIS หลังจากผู้ใช้ถูกเพิ่มไปยังบทเรียน เทอมจะกำหนดวันที่เริ่มต้นที่ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมบทเรียนที่กำหนดไว้สำหรับเทอมดังกล่าว การเข้าร่วมของผู้ใช้จะจำกัดเฉพาะบทเรียนที่เผยแพร่

Canvas จะมีเทอมเริ่มต้นอยู่เสมอที่ไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อได้

ดูวิดีโอเกี่ยวกับเทอม

หมายเหตุ:

  • ไม่ใช่บทเรียนทั้งหมดภายในเทอมที่จะเป็นไปตามวันที่สำหรับเทอม เนื่องจากวันที่เริ่มต้นของบทเรียนหรือกลุ่มย่อยจะบอกล้างวันที่สำหรับเทอม การบอกล้างของบทเรียนหรือกลุ่มย่อยอาจอยู่ก่อนหรือหลังจุดเริ่มต้นของเทอม
  • เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถดูเพจเทอม (Terms) ใน Canvas ผู้สอนและผู้เรียนจะไม่สามารถดูเพจเทอม (Terms) ได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบว่าผู้ใช้ในสถาบันของคุณทราบวันที่สำหรับเทอมของสถาบันของคุณที่เปิดเผยกับสาธารณะ
  • เงื่อนไขในบัญชีภาคีจะรับช่วงต่อจากบัญชีต้นทาง บัญชีภาคีเชื่อมโยงจะไม่สามารถดูแลหรือแก้ไขเงื่อนไขได้

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดเทอม

เปิดเทอม

จากส่วนการสืบค้นทางบัญชี (Account Navigation) คลิกที่ลิงค์ เทอม (Terms)

เพิ่มเทอม

เพิ่มเทอมใหม่,โดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มเทอมใหม่ (Add New Term)

ดูเทอม

เพจเทอม (Terms) จะแสดงเทอมทั้งหมดที่จัดทำในบัญชีผู้ใช้ของคุณ สามารถจัดทำเทอมได้เองหรือผ่านการนำเข้า SIS

ค้นหาเทอมโดยกรอกชื่อเทอมในฟิลด์ ค้นหาจากชื่อเทอม (Search by term name) [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม ค้นหา (Search) [2]

ดูรายละเอียดเทอม

ในแต่ละเทอม คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่จัดทำในเทอมดังกล่าว

คุณสามารถดูชื่อของเทอม [1] SIS ID ของเทอม (ถ้ามี) [2] ระยะเวลาการให้เกรดที่กำหนดที่เชื่อมโยงไว้กับเทอม (ถ้ามี) [3] และจำนวนบทเรียนภายในเทอม [4]

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวันที่สำหรับเทอม [5] และวันที่ใช้งานตามบทบาทผู้ใช้เฉพาะ [6]

ดูวันที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้

หากมีการเพิ่มวันที่ใช้งานเฉพาะไว้สำหรับผู้ใช้ไปยังเทอม คุณจะสามารถดูวันที่ได้จากภายในบทบาทผู้ใช้แต่ละราย

หมายเหตุ: การนำเข้า SIS ไม่สามารถระบุวันที่เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้แต่ละกลุ่ม วันที่เหล่านี้จะต้องแก้ไขด้วยตัวเอง

จัดการเทอม

แก้ไขเทอมโดยคลิกที่ไอคอนแก้ไข [1] ลบเทอมโดยคลิกที่ไอคอนลบ [2]

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบเทอมที่มีบทเรียนได้