ฉันจะกำหนดค่าการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านการตรวจรับรองของ Canvas สำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถล็อกอินโดยตรงไปยัง Canvas โดยใช้การตรวจรับรองของ Canvas ทั้งนี้ผู้ใช้ Canvas ทุกคนต้องมีบัญชี Canvas ก่อนจึงจะสามารถล็อกอินไปยัง Canvas ได้

การตรวจรับรองของ Canvas มีตัวเลือกที่เรียกว่าการลงทะเบียนด้วยตนเอง ซึ่งจะแสดงแบนเนอร์การลงทะเบียนไว้ในเพจล็อกอินบัญชีผู้ใช้ของคุณ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้จัดทำบัญชี Canvas ของตนเองได้ ตามค่าเริ่มต้น การตรวจรับรองของ Canvas จะเปิดใช้งานอยู่สำหรับสถาบันทั้งหมดแต่การลงทะเบียนด้วยตนเองจะถูกปิดใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ต้องกรอกแบบฟอร์ม Captcha ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน และคุณสามารถกำหนดการตรวจรับรองแบบหลายชั้น (MFA) ได้เช่นกัน

การตรวจรับรองของ Canvas สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น บางสถาบันต้องการจัดทำบัญชีผู้ใช้ผ่านระบบข้อมูลของผู้เรียน (SIS) และนำเข้าข้อมูล SIS ไปยัง Canvas แต่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกอินโดยใช้เพจล็อกอิน Canvas เริ่มต้น ระบบตรวจรับรองของ Canvas ยังรองรับการตรวจรับรอง Single Sign On (SSO), ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งข้อมูลการล็อกอินของคุณนอกเหนือจากการใช้งานผู้ให้บริการการตรวจรับรองจากภายนอก

บัญชีที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Registration)

คุณสามารถอนุญาตให้ลงทะเบียนด้วยตนเองสำหรับบทบาทผู้ใช้ทั้งหมด (ผู้เรียน ผู้สอน ผู้สังเกตการณ์) หรือเฉพาะบทบาทผู้สังเกตการณ์

  • บัญชีผู้เรียน: การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Registration) จะใช้กับการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Enrollment) เมื่อผู้ใช้สมัครเป็นผู้เรียน ต้องใช้รหัสเข้าร่วมเพื่อสืบค้นบทเรียน การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Enrollment) จะจัดทำรหัสเข้าร่วม ซึ่งผู้สอนสามารถมอบให้กับผู้เรียนเพื่อสมัครเข้าร่วมบทเรียน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการลงทะเบียนด้วยตนเอง ในบัญชีของคุณ
  • บัญชีผู้สอน: ผู้สอนสามารถสมัครบัญชี Canvas ผ่านการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Registration) หากสถาบันของคุณยังไม่ได้จัดทำบัญชีผู้สอน
  • บัญชีผู้สังเกตการณ์: พ่อแม่ผู้ปกครองหรือและผู้ใช้รายอื่นที่ต้องการสังเกตการณ์การสมัครผ่าน Canvas ของผู้เรียนได้โดยอาศัยบทบาทผู้สังเกตการณ์

 

หมายเหตุ:

  • การตรวจรับรอง Canvas สามารถลบออกจากเพจการตรวจรับรองเมื่อเปิดใช้งานผู้ให้บริการการตรวจรับรองจากภายนอกรายอื่น หากผู้ให้บริการตรวจรับรองที่มีอยู่เพียงรายเดียวถูกลบ การตรวจรับรองของ Canvas จะได้รับการกู้คืนเป็นผู้ให้บริการเริ่มต้น
  • รหัสผ่านการตรวจรับรอง Canvas ต้องมีอักขระอย่างน้อยแปดตัว
  • หากเลือกตัวเลือก ประเภทบัญชีทั้งหมด (All Account Types) ไว้ แนะนำให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้ต้องกรอกแบบฟอร์ม Captcha เพื่อไม่ให้มีการจัดทำผู้ใช้สแปมขึ้น

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดการตรวจรับรอง

เปิดการตรวจรับรอง

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ การตรวจรับรอง (Authentication)

กำหนดค่าการลงทะเบียนด้วยตนเอง

กำหนดค่าการลงทะเบียนด้วยตนเอง

ตามค่าเริ่มต้น การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Registration) จะถูกปิดใช้งานอยู่ เปิดใช้งานการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Registration) โดยเลือกปุ่มตัวเลือกสำหรับประเภทการลงทะเบียนดังกล่าวสำหรับบัญชีของคุณ

อนุญาตการลงทะเบียนด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด โดยเลือกตัวเลือก ประเภทบัญชีทั้งหมด (All Account Types) [1] จำกัดการลงทะเบียนด้วยตนเองสำหรับผู้สังเกตการณ์ (รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง) โดยเลือกตัวเลือก เฉพาะบัญชีผู้สังเกตการณ์เท่านั้น (Observer Accounts Only) [2]

กำหนดให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์ม Captcha ก่อนเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย แจ้งขอ Captcha สำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Require Captcha for Self Registration) [3]

Canvas บังคับใช้ MFA เป็นฟังก์ชั่นเทียบเท่ากับช่องทำเครื่องหมายเลือก UI แบบเดิมสำหรับการเปิดใช้งาน บังคับใช้ MFA

เพื่อให้ Canvas บังคับใช้ MFA กรุณาเลือกตัวเลือก Canvas บังคับใช้ MFA (Canvas enforces MFA) [4]  

เพื่อให้ผู้ใช้เลือกได้ ให้เลือก ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ MFA (User can opt in to MFA) [5]

หมายเหตุ: หากเลือกตัวเลือก ประเภทบัญชีทั้งหมด (All Account Types) ไว้ แนะนำให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้ต้องกรอกแบบฟอร์ม Captcha เพื่อไม่ให้มีการจัดทำผู้ใช้สแปมขึ้น

บันทึกการลงทะเบียนด้วยตนเอง

บันทึกการลงทะเบียนด้วยตนเอง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)