จะทราบได้อย่างไรว่ามีปัญหาในการทำงานกับ Canvas หรือไม่

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ Canvas โดยใช้ เพจสถานะ (Status Page) หรือ รายชื่อจัดส่งเมลของผู้ดูแลระบบ (Admin Mailing List)

ดูเพจสถานะของ Canvas

เข้าไปที่ status.instructure.com เพื่อดูการแจ้งเหตุเกี่ยวกับ Canvas รายงานนี้เป็นประกาศจากส่วนกลางที่อาจมีผลกับสถาบันของคุณหรือไม่ก็ได้ เพจสถานะของ Canvas (Canvas Status Page) จะครอบคลุมเฉพาะการแจ้งปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นเกินกว่า 15 นาที

ไอคอนดูสถานะ

จากเพจสถานะ (Status Page) ไอคอนจะถูกใช้เพื่อระบุสถานะปัจจุบันของ Canvas ในภาพรวม [1] และส่วนประกอบเฉพาะภายใน Canvas [2] ไอคอนเหล่านี้จะสัมพันธ์กับสถานะต่อไปนี้

  • ใช้งานได้ (Operational): ส่วนประกอบใช้งานได้ตามที่คาดหวัง [3]
  • ประสิทธิภาพที่ลดลง (Degraded Performance): ส่วนประกอบทำงานช้านอกช่วงการทำงานที่คาดหวัง [4]
  • ไม่พร้อมใช้งานบางส่วน (Partial Outage): ส่วนประกอบมีปัญหาทำงานช้ามาก และไม่พร้อมใช้งานเป็นช่วง ๆ และมักส่งผลต่อกลุ่มผู้ใช้ย่อยจำนวนเล็กน้อย [5]
  • ไม่พร้อมใช้งานเป็นส่วนใหญ่ (Major Outage): ส่วนประกอบไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป หรือมีปัญหาบางส่วนที่ส่งผลต่อผู้ใช้ Canvas เป็นจำนวนมาก [6]
  • การดูแลรักษา: ส่วนประกอบถูกระงับเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ร้ายแรงในระบบ [7]

สมัครรายชื่อจัดส่งเมลของผู้ดูแลระบบ (Admin Mailing List)

ติดต่อผู้จัดการฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า (Customer Success Manager) เพื่อสมัครรายชื่อจัดส่งเมลของผู้ดูแลระบบ (Admin Mailing List) หากคุณสมัครรายชื่อจัดส่งเมลไว้ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งหากสถาบันของคุณได้รับผลกระทบจากการทำงานของ Canvas