ฉันจะจัดทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

การจัดทำรายการอ้างอิงโยง (Cross-listing) ช่วยให้คุณสามารถย้ายการลงทะเบียนในกลุ่มย่อยจากแต่ละบทเรียนมารวมอยู่ในบทเรียนเดียวได้ คุณสมบัติการใช้งานนี้มีประโยชน์สำหรับผู้สอนที่สอนหลาย ๆ กลุ่มย่อยในบทเรียนเดียวกันและต้องการจัดการข้อมูลของบทเรียนในที่เดียวเท่านั้น ผู้สอนจะอนุญาตให้ผู้เรียนเห็นผู้ใช้ในกลุ่มย่อยกลุ่มอื่นหรือจะจำกัดให้เห็นเฉพาะผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นก็ได้ ชื่อกลุ่มย่อยจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการจัดทำรายการอ้างอิงโยงบทเรียน เพียงย้ายกลุ่มย่อยดังกล่าวไปอยู่อีกบทเรียนเฉย ๆ

การจัดทำรายการอ้างอิงโยงควรทำในขณะที่ไม่ได้เผยแพร่บทเรียนอยู่ การบ้านจะคงอยู่กับบทเรียน ไม่ใช่กับการลงทะเบียนกลุ่มย่อย ดังนั้นหากมีการทำรายการอ้างอิงโยงบทเรียนใดที่เผยแพร่แล้ว การลงเรียนที่ทำรายการอ้างอิงโยงไว้ทั้งหมดจะสูญเสียผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจและเกรดที่เชื่อมโยงทั้งหมด การพูดคุยระหว่างผู้ใช้ที่จัดทำก่อนมีการโยงกลุ่มย่อยจะไม่อนุญาตให้มีการตอบกลับหลังทำรายการโยงแล้ว

หากต้องการจัดทำรายการอ้างอิงโยงมาลงบทเรียนใด คุณต้องทราบชื่อของบทเรียนนั้นหรือรหัสบทเรียนที่คุณจะจัดทำรายการอ้างอิงโยงมา อย่างไรก็ตาม การใช้รหัสบทเรียนเป็นวิธียืนยันได้ดีกว่าว่าคุณกำลังทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยมายังบทเรียนที่ถูกต้อง คุณสามารถค้นหารหัสบทเรียนได้โดยเปิดบทเรียนดังกล่าวและดูหมายเลขที่ท้าย URL บนเบราเซอร์ (เช่น account.instructure.com/courses/XXXXXX)

กลุ่มย่อยต่าง ๆ สามารถอยู่ในบทเรียนได้ครั้งละบทเรียนเท่านั้น เมื่อทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยไปแล้ว คุณสามารถทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยดังกล่าวใหม่ไปยังบทเรียนอื่นในกรณีที่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถ ยกเลิกการทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยได้เช่นกัน

บทความนี้แสดงวิธีการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยด้วยตัวเอง ทั้งนี้การอ้างอิงโยงยังสามารถทำได้ผ่านการนำเข้า SIS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายการอ้างอิงโยง ให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการจัดทำรายการอ้างอิงโยง

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสามารถจัดทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยได้ บทเรียนนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งรายการ

เปิดบัญชีผู้ใช้

เปิดบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียน

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา บัญชีจะปรับค่าเริ่มต้นตามเพจ บทเรียน

ค้นหาบทเรียน

ค้นหาบทเรียน

ค้นหาบทเรียนในบัญชีผู้ใช้โดยใช้ตัวเลือกตัวกรองและการค้นหา

เปิดค่าปรับตั้ง

จากรายการบทเรียน คลิกที่ไอคอนค่าปรับตั้ง สำหรับบทเรียนเชื่อมโยง

เปิดกลุ่มย่อย

เปิดกลุ่มย่อย

คลิกแท็บ กลุ่มย่อย (Sections)

เปิดกลุ่มย่อย

เปิดกลุ่มย่อย

คลิกที่ชื่อของกลุ่มที่คุณต้องการจัดทำรายการอ้างอิงโยง

ทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อย

ทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อย

คลิกที่ปุ่ม ทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยนี้ (Cross-List this Section)

การค้นหาบทเรียน

การค้นหาบทเรียน

ในฟิลด์ ค้นหาบทเรียน (Search for Course) [1] ให้กรอกชื่อของบทเรียนที่คุณกำลังจะทำรายการอ้างอิงโยง หรือ ในฟิลด์ รหัสบทเรียน (Course ID) [2] ให้กรอกหมายเลข ID ของบทเรียนนั้น

ทำรายการอ้างอิงโยงสำหรับกลุ่มย่อยนี้

ทำรายการอ้างอิงโยงสำหรับกลุ่มย่อยนี้

ยืนยันว่าคุณได้เลือกบทเรียนที่ถูกต้อง [1] คลิกที่ปุ่ม ทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยนี้ (Cross-List This Section) [2]

ยืนยันการจัดทำรายการอ้างอิงโยง

กลุ่มย่อยที่จัดทำรายการอ้างอิงโยงจะปรากฏอยู่ในบทเรียนใหม่ในตอนนี้ ตัวบอกตำแหน่ง (Breadcrumbs) จะแสดงรหัสบทเรียนใหม่

จัดทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยอีกครั้ง

จัดทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยอีกครั้ง

กลุ่มย่อยต่าง ๆ สามารถอยู่ในบทเรียนได้ครั้งละบทเรียนเท่านั้น หากคุณต้องการทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยไปอยู่ในบทเรียนอื่น ให้คลิกที่ปุ่ม ทำรายการอ้างอิงโยงกลุ่มย่อยนี้อีกครั้ง (Re-Cross-List this Section)