ฉันจะจัดการธีมสำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

บัญชี Canvas แต่ละบัญชีจะแสดงธีม Canvas เริ่มต้น ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดทำและจัดการธีมโดยใช้แม่แบบ Canvas หรือคุณสามารถจัดทำธีมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถาบันของคุณ

การนำเสนอแบรนด์กำหนดเองจัดโฮสต์ไวัในระดับบัญชีผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้นบัญชีย่อยและบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้จะรับช่วงการนำเสนอแบรนด์ของบัญชี อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกอนุญาตบัญชีย่อยให้ใช้ Theme Editor เพื่อจัดทำธีมกำหนดเอง เมื่อเปิดใช้งาน Theme Editor สำหรับบัญชีย่อย องค์ประกอบการออกแบบใด ๆ ที่ไม่ได้ทำการแก้ไขไว้เป็นการเฉพาะจะรับช่วงรูปแบบในระดับบัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ:

  • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีย่อยและลิงค์ธีมไม่ปรากฏในการสืบค้นบัญชี แสดงว่าไม่ได้เปิดใช้ธีมไว้สำหรับบัญชีย่อย
  • ตามค่าเริ่มต้น บัญชีเชื่อมโยงระดับภาคีจะรับช่วงธีมที่ปรับใช้ในบัญชีต้นทาง อย่างไรก็ตาม บัญชีเชื่อมโยงที่เป็นภาคีสามารถจัดทำธีมใหม่สำหรับบัญชีเชื่อมโยงได้
  • หากคุณต้องการนำเสนอแบรนด์อื่นเพิ่มเติมที่ไม่ได้รับการรองรับใน Theme Editor ในปัจจุบัน คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ CSS (Cascading Style Sheets) และ JS (JavaScript) กำหนดเองไปยังบัญชีของคุณได้

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดธีม

เปิด Theme Editor

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) คลิกที่ลิงค์ ธีม (Themes)

หมายเหตุ: หากเปิดใช้ธีมบัญชีย่อยไว้ บัญชีย่อยแต่ละบัญชีจะมีลิงค์ ธีม (Themes) อยู่ด้วย เปิด Theme Editor สำหรับบัญชีย่อยโดยคลิกที่ลิงค์ บัญชีย่อย (Sub-Accounts) เพื่อระบุและเปิดบัญชีย่อย แล้วคลิกที่ลิงค์ ธีม (Themes) ของบัญชีย่อย

ดูกลุ่มย่อยธีม

เพจธีม (Themes) จะแสดงแม่แบบและธีมที่บันทึกไว้ทั้งหมดสำหรับสถาบันของคุณ

ธีมเริ่มต้นทั้งหมดสำหรับ Canvas จะแสดงในกลุ่มย่อยแม่แบบ (Templates) [1] แม่แบบเริ่มต้นจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อจัดทำธีมของตนเองและไม่สามารถลบได้

เมื่อบันทึกธีมในบัญชีผู้ใช้แล้ว เพจดังกล่าวจะแสดงกลุ่มย่อยธีมของฉัน (My Themes) [2] ธีมของฉัน (My Themes) แสดงธีมทั้งหมดที่บันทึกไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้

เปิดธีม

เปิดและดูธีมโดยเลื่อนเมาส์ไปที่ธีมแล้วคลิกที่ปุ่ม เปิดใน Theme Editor (Open in Theme Editor)

จัดทำธีม

จัดทำธีมโดยเปิดและแก้ไขแม่แบบที่คุณต้องการ [1] หรือคลิกปุ่ม เพิ่มธีม (Add Theme) [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทำธีมตามแม่แบบที่บันทึกไว้ได้

ดูธีมปัจจุบัน

เมื่อใช้ธีมกับบัญชีผู้ใช้แล้ว ธีมนั้นจะถูกกำกับเป็นธีมปัจจุบัน ธีมปัจจุบันมีแถบสีเขียวและไอคอนเครื่องหมายถูกอยู่ด้านล่างชื่อของธีม หากบัญชีผู้ใช้มีธีมที่บันทึกไว้หลายรายการ ธีมที่ใช้งานอยู่จะถูกจัดเรียงก่อน

ปรับใช้ธีมอื่นโดยเปิดและปรับใช้ธีมอื่นที่บันทึกไว้หรือจัดทำธีมใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้

ดูธีมที่ใช้งานอยู่หลายรายการ

หากหลายธีมแสดงไอคอนข้อมูลอยู่ [1] แสดงว่าแต่ละธีมจะมีชุดค่าเดียวกันกับที่ใช้เป็นธีมปัจจุบัน ลบธีมใดธีมหนึ่งโดยระบุธีมแล้วคลิกที่ไอคอนลบ

ลบธีม

ลบธีมที่บันทึกไว้โดยคลิกที่ไอคอนลบ

หมายเหตุ: ธีมปัจจุบันไม่สามารถลบได้ ลบธีมปัจจุบันโดยเปิดและปรับใช้ธีมที่บันทึกไว้อื่น ๆ หรือจัดทำธีมใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้