จะดูรายงานสำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

ผู้ดูแลระบบระดับบัญชีผู้ใช้สามารถดูรายงานจาก Canvas ที่สามารถใช้เพื่อพิจารณาข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ Canvas มีรายงานที่จัดทำไว้เป็นค่าเริ่มต้นแบบต่าง ๆ และสามารถเพิ่มรายงานแบบกำหนดเองอื่น ๆ เข้ามาได้สำหรับสถาบันของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงานได้จาก เอกสารข้อมูลรายงานข้อมูลบัญชีผู้ใช้เริ่มต้นจาก Canvas

เปิดบัญชีผู้ใช้

เปิดบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดรายงาน

คลิกที่แท็บ รายงาน (Reports)

ดู รายงาน

เพจรายงาน (Reports) จะแสดงรายงานทั้งหมดที่มี รายงานแต่ละชุดจะมีชื่อ [1] และไอคอนความช่วยเหลือเพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเวลาล่าสุดที่เรียกใช้รายงาน (ถ้ามี) [3]

หมายเหตุ: รายงานที่เรียกใช้ล่าสุด (Last Run Report) จะปรากฏขึ้นเป็นภาษาของผู้ใช้ที่เรียกใช้รายงานล่าสุด

กำหนดค่ารายงาน

รายงานส่วนใหญ่จะต้องกำหนดค่าก่อนสามารถเรียกใช้ได้ กำหนดค่ารายงานโดยคลิกที่ปุ่ม กำหนดค่า (Configure)

การกำหนดค่ารายงานอาจมีตัวเลือกได้หนึ่งหรือหลายตัวเลือก ขึ้นอยู่กับรายงานที่ใช้

เลือกเทอม

เลือกเทอม

รายงานทั้งหมด ยกเว้นรายงาน LTI, การส่งออกผลลัพธ์ และรายงานชุดข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ กำหนดให้คุณต้องเลือกเทอม จากเมนูแสดงรายการ เทอม (Term) [1] คุณสามารถเลือกเทอมเริ่มต้น หรือเทอมในปัจจุบัน ในอนาคตหรือในอดีต บทเรียนที่มีภารกิจซ่อนไว้อาจแสดงคะแนนในรายงานนี้ไม่ถูกต้อง

รายงานการส่งออกเกรด, การใช้งานของผู้ใช้ล่าสุด, ขีดความสามารถของผู้เรียน, รายงาน LTI และชุดข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ จะมีตัวเลือกให้รวมออบเจคต์ที่ถูกลบทิ้งเข้าไว้ด้วยกัน ออบเจคต์ที่ถูกลบทิ้งอาจได้แก่ บทเรียนที่ถูกลบ ผู้ใช้หรือการลงทะเบียนที่ถูกลบ รวมออบเจคต์ที่ถูกลบไว้ด้วยกันโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย รวมออบเจคต์ที่ลบทิ้ง (Include Deleted Objects) [2]

เลือกลำดับรายงาน

เลือกลำดับรายงาน

รายงานผลลัพธ์ใช้เพื่อเลือกลำดับการแสดงรายงาน ตัวเลือกการกำหนดลำดับคัดกรองตามผู้ใช้ บทเรียนหรือผลลัพธ์ ตามค่าเริ่มต้น ลำดับของรายงานจะเรียงตามผู้ใช้ เลือกปุ่มเลือกรายการสำหรับลำดับรายงานที่คุณต้องการ

เลือกไฟล์ CSV

เลือกไฟล์ CSV

รายงานการจัดหาและรายงานการส่งออก SIS จะแจ้งให้คุณเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการจัดทำสำหรับเทอมที่เลือก [1] เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับไฟล์ที่คุณต้องการจัดทำ ไฟล์จะถูกจัดทำสำหรับผู้ใช้ บัญชี เทอม บทเรียน กลุ่มย่อย การลงทะเบียน กลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม หมวดหมู่กลุ่ม การอ้างอิงโยง (รายการ X) ผู้สังเกตการณ์ผู้ใช้ และผู้ดูแลระบบ

หากต้องการดูเฉพาะข้อมูลที่จัดทำโดย SIS ของคุณ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย จัดทำโดย SIS (Created by SIS) [2] ไม่เช่นนั้นไฟล์ CSV จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำในบัญชี Canvas ของคุณ รวมทั้งข้อมูลที่จัดทำโดย SIS และผ่านทางอินเทอร์เฟซดังกล่าว

ระบุบทเรียนที่สรุปแล้วหรือออบเจคต์ที่ลบแล้วในรายงานโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย รวมออบเจคต์ที่ลบทิ้ง (Include Deleted Objects) [3]

หมายเหตุ: เทอมที่เลือกจะมีผลเฉพาะกับบทเรียน กลุ่มย่อย การลงทะเบียน และไฟล์ CSV สำหรับการอ้างอิงโยง

เลือกวันที่และสถานะการลงทะเบียน

เลือกวันที่และสถานะการลงทะเบียน

ผู้เรียนที่ไม่มีรายงานการจัดส่งจะแจ้งให้คุณเลือกวันที่เริ่มต้น [1] และวันที่สิ้นสุด [2] สำหรับรายงาน คุณสามารถเลือกวันที่โดยคลิกที่ไอคอนปฏิทินสำหรับวันที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการ หรือสามารถกรอกวันที่โดยตรงในฟิลด์วันที่

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกระบุสถานะการลงทะเบียนในรายงานโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย รวมสถานะการลงทะเบียน (Include Enrollment State) [3] จากเมนูแสดงรายการ สถานะการลงทะเบียน [4] ให้เลือกการลงทะเบียนทั้งหมดหรือการลงทะเบียนที่ใช้งานในปัจจุบัน

เลือกวันที่เริ่มต้น

เลือกวันที่เริ่มต้น

รายงานประวัติการสืบค้นบทเรียนของผู้ใช้และรายงานกิจกรรมเป็นศูนย์จะแจ้งให้คุณเลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับรายงาน คุณสามารถเลือกวันที่โดยคลิกที่ไอคอนปฏิทิน หรือกรอกวันที่โดยตรงไปยังฟิลด์วันที่

หมายเหตุ: ข้อมูลสามารถเรียกค้นได้ในรายงานบันทึกประวัติการสืบค้นบทเรียนของผู้ใช้ (User Course Access Log) เป็นเวลาสูงสุดสองปี หากผู้ใช้มีการสืบค้นบทเรียนในช่วงสองปีที่ผ่านมา ข้อความจะปรากฏขึ้นแต่ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้

เลือกประเภทการลงทะเบียน

เลือกประเภทการลงทะเบียน

รายงานประวัติการสืบค้นบทเรียนของผู้ใช้ใช้เพื่อเลือกระบุประเภทการลงทะเบียนทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ จากเมนูแสดงรายการ ประเภทการลงทะเบียน ให้เลือกการลงทะเบียน การลงทะเบียนผู้เรียน การลงทะเบียนผู้สอน การลงทะเบียน TA การลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์หรือการลงทะเบียนผู้ออกแบบ

เลือกคะแนนบทเรียน

เลือกคะแนนบทเรียน

รายงานการจัดส่ง SIS ใช้เพื่อรวมคะแนนจากบทเรียน คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย รวมคะแนนจากบทเรียน (Include course scores). ตามค่าเริ่มต้น รายงานการจัดส่ง SIS จะไม่รวมคะแนนจากบทเรียนไว้

หมายเหตุ: รายงานการจัดส่ง SIS อาจแสดงเฉพาะสถาบันที่มีการตรวจรับรอง Canvas ให้แจ้งเกรดไปยัง SIS ของตน

กรองข้อมูล ePortfolio

กรองข้อมูล ePortfolio

รายงาน ePortfolio ใช้เพื่อคัดกรองข้อมูลที่จัดแสดงในรายงาน

แสดงเฉพาะ ePortfolio จากผู้ใช้โดยไม่ลงทะเบียนในบัญชี Canvas ของคุณโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย รวมเฉพาะ ePortfolio จากผู้ใช้ที่ไม่มีการลงทะเบียน (Only include ePortfolios from users with no enrollments) [1]

แสดงเฉพาะ ePortfolio ที่ลบแล้วโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย รวมเฉพาะ ePortfolio ที่ถูกลบ (Only include ePortfolios that have been removed) [2]

เรียกใช้รายงาน

เรียกใช้รายงาน

เมื่อสิ้นสุดการกำหนดค่ารายงาน ให้คลิกที่ปุ่ม เรียกใช้รายงาน (Run Report)

ดาวน์โหลดรายงาน

ดาวน์โหลดรายงาน

หลังจากจัดทำรายงานเสร็จสิ้น และพร้อมสำหรับดาวน์โหลด ให้คลิกที่ไอคอน ดาวน์โหลด ไฟล์จะดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ