จะเปิดใช้งานบทเรียนเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเปิดใช้งานบทเรียนในสถาบันของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวจากค่าปรับตั้งบทเรียน บทเรียนพิมพ์เขียวช่วยให้คุณสามารถจัดทำเนื้อหาและออบเจคต์การเรียนรู้ ล็อคค่าปรับตั้งเฉพาะหรือเนื้อหาใด ๆ รวมทั้งส่งข้อมูลอัพเดตไปยังบทเรียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านการซิงค์ข้อมูลบทเรียน

สามารถตั้งค่าบทเรียนเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวได้หากไม่ได้เชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียวอื่น หรือมีการลงทะเบียนของผู้เรียน บทเรียนที่เชื่อมโยงไว้จะต้องอยู่ในบัญชีย่อยในระดับเดียวกับหรือบัญชีย่อยในระดับต่ำกว่าที่จัดเก็บบทเรียนพิมพ์เขียวไว้

เพจค่าปรับตั้งบทเรียนกำหนดรายละเอียดเฉพาะในการจัดการกับออบเจคต์ที่ล็อคไว้สำหรับบทเรียนทั้งหมด หลังจากกำหนดรายละเอียดแล้ว สามารถล็อคออบเจคต์แยกเฉพาะได้ภายในเพจดัชนีที่เกี่ยวข้องของ Canvas

ออบเจคต์ที่ล็อคไว้สามารถกำหนดรายละเอียดได้โดยทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะตามประเภท ตามค่าเริ่มต้น ประเภทออบเจคต์แต่ละส่วนไม่มีคุณลักษณะการใช้งานที่ล็อคไว้ คุณลักษณะที่สามารถล็อคได้ได้แก่ เนื้อหา คะแนน วันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งาน และมีผลภายในภารกิจ การพูดคุย เพจ ไฟล์และแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง

ออบเจคต์ทั่วไปที่ล็อค

ตามค่าเริ่มต้น บทเรียนนี้กำหนดรายละเอียดไว้สำหรับ ออบเจคต์ทั่วไปที่ล็อค หมายความว่าออบเจคต์ใด ๆ ที่ล็อคในบทเรียนพิมพ์เขียวจะมีคุณลักษณะการทำงานแบบทั่วไปที่ไม่สามารถแก้ไขในบทเรียนที่เชื่อมโยงได้ เช่น หากเลือกเนื้อหาเป็นออบเจคต์แบบล็อค ผู้สอนในบทเรียนที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาสำหรับออบเจคต์ที่ล็อคไว้ได้ ตัวเลือกในการล็อคเนื้อหาจะถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น และสามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับล็อคได้

ออบเจคต์ที่ล็อคไว้ตามประเภท

บทเรียนพิมพ์เขียวยังสามารถระบุเป็นออบเจคต์ที่ล็อคไว้ตามประเภท ซึ่งหมายความว่าออบเจคต์ที่ล็อคอยู่ในบทเรียนจะอยู่ภายใต้ค่าปรับตั้งเฉพาะที่กำหนดไว้ตามประเภทซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ในบทเรียนที่เกี่ยวข้อง บทเรียนพิมพ์เขียวรองรับและจะซิงค์ข้อมูลกับออบเจคต์ห้าประเภทได้แก่ ภารกิจ การพูดคุย เพจ ไฟล์ และ แบบทดสอบ

การแก้ไขรายละเอียดออบเจคต์

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดออบเจคต์และคุณลักษณะเฉพาะของออบเจคต์ที่ล็อคไว้ใน ค่าปรับตั้งบทเรียน ได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้การปลดล็อคคุณลักษณะที่ล็อคไว้ก่อนหน้านี้จะมีผลย้อนไปถึงออบเจคต์ที่ล็อคไว้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบทเรียนดังกล่าว หากคุณลักษณะที่ล็อคไว้ก่อนหน้านี้ถูกเปิดใช้งานหรือปลดล็อคในบทเรียนพิมพ์เขียว เนื้อหาที่ล็อคไว้ในบทเรียนที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างไปจากคุณลักษณะเฉพาะของเนื้อหาที่ล็อคในบทเรียนพิมพ์เขียวจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ถูกซิงค์เข้าด้วยกันและเป็นการบอกล้างข้อมูลในบทเรียนที่เกี่ยวข้อง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ก่อนเผยแพร่บทเรียนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกับผู้สอน

หมายเหตุ:

  • บทเรียนพิมพ์เขียวจะต้องไม่มีการลงทะเบียนของผู้เรียนหรือผู้สังเกตการณ์
  • บทเรียนพิมพ์ไม่จำเป็นต้องมีการเผยแพร่
  • บทเรียนพิมพ์เขียวไม่มีปุ่ม รีเซ็ตเนื้อหาบทเรียน เนื่องจากไม่สามารถรีเซ็ตเนื้อหาได้
  • บทเรียนพิมพ์เขียวไม่รองรับสำหรับบทเรียนในบัญชีผู้ใช้ที่น่าเชื่อถือ บทเรียนในบัญชีผู้ใช้หนึ่งจะเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวสำหรับบัญชีผู้ใช้อื่นไม่ได้
  • บทเรียนพิมพ์เขียวไม่ซิงค์ค่าปรับตั้งบางอย่างสำหรับบทเรียนไปยังบทเรียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทอม และรูปแบบบทเรียน
  • บทเรียนพิมพ์เขียวครอบคลุมฟังก์ชั่นที่ใกล้เคียงกันกับ Canvas Commons เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canvas Commons ได้จากเอกสารข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสรรเนื้อหาบทเรียน

เปิดบัญชีผู้ใช้

เปิดบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา บัญชีจะปรับค่าเริ่มต้นตามเพจ บทเรียน

ค้นหาบทเรียน

ค้นหาบทเรียน

ค้นหาบทเรียนในบัญชีผู้ใช้โดยใช้ตัวเลือกตัวกรองและการค้นหา

เปิดค่าปรับตั้ง

จากรายการบทเรียน คลิกที่ไอคอน ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดรายละเอียดบทเรียน

เปิดรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่แท็บ รายละเอียดบทเรียน (Course Details)

เปิดใช้งานบทเรียน

เปิดใช้งานบทเรียน

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานบทเรียนเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว

ดูข้อหวงห้าม

ดูข้อหวงห้าม

หากไม่สามารถเปิดใช้งานบทเรียนเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว ช่องทำเครื่องหมายนี้จะเป็นแถบสีเทา [1] ไม่สามารถเปิดใช้งานบทเรียนเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวได้หากบทเรียนมีการลงทะเบียนของผู้เรียนอยู่

หากบทเรียนเชื่อมโยงไว้กับกับบทเรียนพิมพ์เขียว คุณจะสามารถดูชื่อบทเรียนและ ID บทเรียนเพื่อใช้อ้างอิงได้ (เช่น courses/XXX) [2] ชื่อของบทเรียนพิมพ์เขียวจะมีลิงค์สำหรับเข้าไปยังบทเรียนพิมพ์เขียว

ระบุรายละเอียดออบเจคต์ทั่วไปที่ล็อค

ระบุรายละเอียดออบเจคต์ทั่วไปที่ล็อค

ตามค่าเริ่มต้น บทเรียนนี้กำหนดรายละเอียดไว้สำหรับ ออบเจคต์ทั่วไปที่ล็อค หมายความว่าออบเจคต์ใด ๆ ที่ล็อคในบทเรียนพิมพ์เขียวจะมีคุณลักษณะการทำงานแบบทั่วไปที่ไม่สามารถแก้ไขในบทเรียนที่เชื่อมโยงได้

 

เลือกคุณลักษณะ

ระบุรายละเอียดออบเจคต์ทั่วไปที่ล็อค

จากค่าปรับตั้งทั่วไป ให้เลือกคุณลักษณะสำหรับออบเจคต์ที่ล็อคไว้ในบทเรียนนี้ ออบเจคต์ทั่วไปที่ล็อคไว้รองรับคุณลักษณะสี่อย่างสำหรับออบเจคต์บทเรียนได้แก่ เนื้อหา คะแนน วันที่พร้อมใช้งาน และ วันครบกำหนด

ตัวเลือกในการล็อคเนื้อหาจะถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น และสามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับล็อคได้

ออบเจคต์ที่ล็อคไว้ไม่สามารถแก้ไขได้ในบทเรียนที่มีการเชื่อมโยง เช่น หากเลือกเนื้อหาเป็นออบเจคต์แบบล็อค ผู้สอนในบทเรียนที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาสำหรับออบเจคต์ที่ล็อคไว้ได้ เนื้อหายังครอบคลุมชื่อของรายการเนื้อหา

ระบุออบเจคต์ที่ล็อคไว้ตามประเภท

ออบเจคต์ค่าปรับตั้งบทเรียนแยกตามประเภท

ระบุรายละเอียดออบเจคต์ที่ล็อคไว้ตามประเภทโดยเลือกตัวเลือก ออบเจคต์ที่ล็อคไว้ตามประเภท ค่าปรับตั้งนี้หมายความว่าออบเจคต์ที่ล็อคอยู่ในบทเรียนจะมีค่าปรับตั้งเฉพาะที่กำหนดตามประเภทและไม่สามารถแก้ไขได้ในบทเรียนที่เกี่ยวข้อง

เลือกคุณลักษณะ

ออบเจคต์ค่าปรับตั้งบทเรียนแยกตามประเภทแบบขยาย

บทเรียนพิมพ์เขียวรองรับและจะซิงค์ข้อมูลกับออบเจคต์ห้าประเภทได้แก่ ภารกิจ การพูดคุย เพจ ไฟล์ และ แบบทดสอบ เลือกคุณลักษณะสำหรับประเภทออบเจคต์โดยขยายเมนูประเภทคุณลักษณะ [1] แล้วเลือกคุณลักษณะเฉพาะที่มีผลกับออบเจคต์ที่ล็อคไว้แต่ละส่วน [2] เมื่อเลือกคุณลักษณะแล้ว ชื่อคุณลักษณะจะปรากฏขึ้นติดกับประเภทออบเจคต์

หมายเหตุ:

  • คุณลักษณะนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันสำหรับออบเจคต์แต่ละประเภท นอกจากนี้ คุณลักษณะบางส่วนเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทออบเจคต์ที่เกี่ยวข้อง
  • เกณฑ์การให้คะแนนสามารถอัพเดตและซิงค์เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนพิมพ์เขียวได้ ทั้งนี้หากคะแนนถูกล็อคไว้สำหรับภารกิจ การอัพเดตค่าคะแนนสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนจะไม่มีผลต่อค่าคะแนนของภารกิจ

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตรายละเอียดบทเรียน (Update Course Details)