จะดูประวัติการซิงค์สำหรับบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

หลังจากทำการซิงค์ข้อมูลในบทเรียนพิมพ์เขียวกับบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ ข้อมูลการซิงค์จะถูกบันทึกไว้ในเพจ ประวัติการซิงค์ คุณสามารถดู ประวัติการซิงค์ เพื่อดูข้อมูลการซิงค์ก่อนหน้าและรายละเอียดเกี่ยวกับการซิงค์ข้อมูล

ผู้สอนที่ลงทะเบียนในบทเรียนพิมพ์เขียวสามารถแก้ไขและซิงค์เนื้อหาไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลงที่ซิงค์ไว้จากผู้สอนยังมีแสดงไว้ในเพจ ประวัติการซิงค์ ด้วยเช่นกัน

เพจ ประวัติการซิงค์ จะบันทึกข้อมูลการซิงค์ห้ารอบล่าสุดไปยังบทเรียนพิมพ์เขียว

หมายเหตุ:

  • หากประวัติการซิงค์ไม่ได้แสดงรายละเอียดการซิงค์ใด ๆ แสดงว่าบทเรียนพิมพ์เขียวกำลังถูกซิงค์ไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ ประวัติการซิงค์สำหรับซิงค์ข้อมูลการเชื่อมโยงจะแสดงวันที่และเวลาที่มีการซิงค์ข้อมูล แต่จะไม่รายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ
  • ผุ้สอนในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้จะสามารถดูข้อมูลการซิงค์พิมพ์เขียวล่าสุดได้จากค่าปรับตั้งบทเรียน

เปิดบัญชีผู้ใช้

เปิดบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา บัญชีจะปรับค่าเริ่มต้นตามเพจ บทเรียน

ค้นหาบทเรียน

ค้นหาบทเรียน

ค้นหาบทเรียนในบัญชีผู้ใช้โดยใช้ตัวเลือกตัวกรองและการค้นหา

รวมเฉพาะบทเรียนพิมพ์เขียวในผลการค้นหาของคุณโดยคลิกที่ตัวเลือก แสดงเฉพาะบทเรียนพิมพ์เขียว (Show only blueprint courses)

เปิดค่าปรับตั้งบทเรียน

จากรายการบทเรียน คลิกที่ไอคอน ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดประวัตการซิงค์

จากเพจหน้าหลักบทเรียน ให้คลิกที่แท็บแถบรายการด้านข้างสำหรับพิมพ์เขียว [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ประวัติการซิงค์ [2]

หมายเหตุ: คุณสามารถเรียกใช้แถบรายการด้านข้างสำหรับพิมพ์เขียวได้จากเพจการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนทุกหน้า

ดูประวัติการซิงค์

เพจ ประวัติการซิงค์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์ห้ารอบล่าสุดไปยังบทเรียนพิมพ์เขียว เพจนี้จะแสดงวันที่และเวลาในการซิงค์ [1] จำนวนการเปลี่ยนแปลง [2] และชื่อของผู้ใช้ที่ซิงค์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว [3]

หากข้อความถูกแทรกไว้ด้วยในการแจ้งข้อมูล ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเหนือรายการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีการซิงค์ [4]

สำหรับการเชื่อมโยงบทเรียนในครั้งแรก ประวัติการซิงค์จะแสดงวันที่และเวลาที่มีการซิงค์ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการซิงค์ดังกล่าว

ดูรายละเอียดการซิงค์

เพจ ประวัติการซิงค์ จะแสดงเนื้อหาเฉพาะที่ถูกซิงค์ไว้ ออบเจคต์เนื้อหาแต่ละส่วนจะแสดงสถานะการซิงค์ของออบเจคต์ที่เกี่ยวข้อง (ล็อคหรือปลดล็อค) [1] ชื่อรายการเนื้อหา [2] ประเภทออบเจคต์เนื้อหา [3] การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา [4] หรือสถานะการปรับใช้ข้อมูลที่ซิงค์ [5]

สามารถจัดทำ อัพเดตหรือลบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับเนื้อหาได้ การเปลี่ยนแปลงที่อัพเดตไว้ใช้ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาปัจจุบัน

ดูข้อยกเว้นสำหรับการซิงค์

เพจ ประวัติการซิงค์ อาจแสดงรายการพร้อมข้อยกเว้นในการซิงค์ข้อมูล ข้อยกเว้นจะเกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาไม่มีการซิงค์เนื่องจากเนื้อหาถูกแก้ไขในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ก่อนซิงค์บทเรียนพิมพ์เขียว

ข้อยกเว้นจะถูกแจ้งไว้จากสัญลักษณ์ข้อยกเว้น [1] พร้อมกับจำนวนข้อยกเว้น

ดูบทเรียนที่มีข้อยกเว้นโดยคลิกที่ไอคอนลูกศรติดกับชื่อรายการเนื้อหา [2] เทอมและชื่อบทเรียนจะแสดงอยู่ในรายละเอียดแบบขยาย

ปิดประวัติการซิงค์

ปิดประวัติการซิงค์

เมื่ออ่านเพจประวัติการซิงค์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น (Done)