จะติดตั้ง Canvas Data Services โดยใช้กิจกรรมไลฟ์ (Live) ในบัญชีผู้ใช้ของฉันได้อย่างไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังสามารถติดตั้งบริการข้อมูลจาก Canvas (Canvas Data Services) ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ การเปิดใช้งานบริการข้อมูลจาก Canvas (Canvas Data Services) จะทำให้เกิดลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) ของคุณโดยคุณสามารถดูและจัดการสตรีมข้อมูลจาก Canvas (Canvas Data) บริการข้อมูลจาก Canvas (Canvas Data Services) เป็นคุณสมบัติการทำงานแยกเฉพาะจากไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data Portal)

หมายเหตุ:

  • การติดตั้งเครื่องมือจากภายนอกต้องใช้สิทธิ์อนุญาตระดับบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่สามารถดูลิงค์คีย์สำหรับผู้พัฒนา (Developer Keys) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) ได้ แสดงว่าสิทธิ์อนุญาตนี้ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  • สตรีมข้อมูลจาก Canvas (Canvas Data) อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ Canvas คุณควรสตรีมข้อมูลกับส่วนบริการและปลายทางที่เชื่อถือได้เท่านั้น

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดคีย์สำหรับผู้พัฒนา

เปิดคีย์สำหรับผู้พัฒนา

จากส่วนการสืบค้นทางบัญชี (Account Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ คีย์สำหรับผู้พัฒนา (Developer Keys)

เปิดแท็บที่รับทอด

จากเพจคีย์สำหรับผู้พัฒนา (Developer Keys) ให้คลิกที่แท็บ รับทอดมา (Inherited)

ดูคีย์บริการข้อมูลจาก Canvas

ดูคีย์บริการข้อมูลจาก Canvas

ค้นหาคีย์บริการข้อมูลจาก Canvas (Canvas Data Services) [1] ในกรณีที่จำเป็น ให้กำหนดคีย์เป็น เปิด โดยคลิกที่ปุ่ม สถานะ (State) [2]

คัดลอก ID ไคลเอนท์

คัดลอก ID ไคลเอนท์

คัดลอก ID ไคลเอนท์ในคอลัมน์ รายละเอียด

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดส่วนกำหนดค่าแอพ

คลิกที่แท็บ แอพ (Apps) [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ดูการกำหนดค่าแอพ (View App Configurations) [2]

เพิ่มแอพ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มแอพ (Add App)

กรอกรายละเอียดแอพ

กรอกรายละเอียดแอพ

จากเมนู ประเภทการกำหนดค่า (Configuration Type) เลือกตัวเลือก จาก ID ไคลเอนท์ (By Client ID) [1]

จากนั้นวาง ID ไคลเอนท์บริการข้อมูลจาก Canvas (Canvas Data Services) ในฟิลด์ ID ไคลเอนท์ (Client ID) [2]

คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [3]

ยืนยันการติดตั้งแอพ

ยืนยันการติดตั้งแอพ

ยืนยันว่าคุณต้องการติดตั้งบริการข้อมูลจาก Canvas โดยคลิกที่ปุ่ม ติดตั้ง (Install)

ดูบริการข้อมูลจาก Canvas

หลังจากติดตั้งบริการข้อมูล (Data Services) คุณจะสามารถดูลิงค์บริการข้อมูล (Data Services) จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี (Account Navigation) ของคุณ [1]

การคลิกที่ลิงค์บริการข้อมูล (Data Services) จะเป็นการเปิดเพจตัวเลือกการสตรีมข้อมูล (Data Streaming Options) ขึ้นมา [2] จากเพจนี้ คุณสามารถจัดทำและจัดการสตรีมข้อมูลได้