ฉันจะจัดการชุดข้อมูลการใช้งาน API ในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

คุณสามารถจัดการชุดข้อมูลการใช้งาน API ได้จากค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings) ของคุณ ชุดข้อมูลการใช้งานสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ใน Canvas ผ่าน Canvas API ชุดข้อมูลการใช้งานสามารถจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับแอพพลิเคชั่นจากภายนอกหรือจัดทำขึ้นด้วยตนเอง

การใช้ชุดข้อมูลการใช้งาน Canvas API ช่วยให้เจ้าของชุดข้อมูลการใช้งานสามารถใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ใน Canvas ได้ไม่แตกต่างจากสิทธิ์ใช้งานของคุณเอง เช่น แอพพลิเคชั่นจากภายนอกรวมถึงอุปกรณ์ที่คุณใช้เปิดแอพ Canvas mobile ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน Canvas ในนามของคุณ การติดต่อผ่าน API กำหนดให้ต้องมีการรับรองและดำเนินการในนามของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Canvas API ได้จากเอกสารกำกับ Canvas API

หลังจากคุณมีข้อมูลล็อกอินสำหรับ Canvas แล้ว คุณสามารถจัดทำชุดข้อมูลสิทธิ์ใช้งานเหล่านี้เพื่อใช้ทดสอบโปรเจคต์การพัฒนาต่าง ๆ ของคุณ ชุดข้อมูลนี้จะต้องรวมอยู่ในพารามิเตอร์ส่วนการสืบค้นของ URL ในการติดต่อผ่าน API ที่ทำกับ Canvas

ชุดข้อมูลของ Canvas จะสอดรับกับสิทธิ์อนุญาตของ Canvas หากมีการลบบัญชีผู้ใช้ Canvas ของคุณ ชุดข้อมูลของคุณจะถูกเพิกถอน หากคุณไม่มีสิทธิ์ดูแลระบบภายใน Canvas อีกต่อไป ชุดข้อมูลที่จัดทำไว้ก่อนหน้าของคุณจะปรับตามสิทธิ์อนุญาตใหม่ของคุณ

หมายเหตุ:

  • ผู้ใช้ที่ใช้สิทธิ์สวมแทนผู้ใช้อื่นจะไม่สามารถลบชุดข้อมูลนี้ในนามของผู้ใช้อื่น
  • ผู้ดูแลระบบของ Canvas ไม่สามารถลบชุดข้อมูลสิทธิ์ใช้งาน API รวมกันสำหรับผู้ใช้ในสถาบันของตน

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

ดูชุดข้อมูลการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นจากภายนอกที่มีชุดข้อมูลการใช้งานและข้อมูลการใช้งานที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นจะแสดงอยู่ในหัวข้อ การผสานรวมที่ได้รับการรับรอง (Approved Integrations) [1]

สำหรับแต่ละชุดข้อมูลการใช้งาน คุณสามารถดูชื่อ [2] วัตถุประสงค์ [3]วันหมดอายุ [4] และวันที่ใช้งานล่าสุด [5]

เพิ่มชุดข้อมูลการใช้งาน

เพิ่มชุดข้อมูลการใช้งาน

เพิ่มชุดข้อมูลการใช้งานโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มชุดข้อมูลการใช้งานใหม่ (Add New Access Token)

เพิ่มรายละเอียดชุดข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดชุดข้อมูล

กรอกรายละเอียดสำหรับชุดข้อมูลการใช้งานของคุณในฟิลด์ วัตถุประสงค์ (Purpose) [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวันหมดอายุได้โดยการคลิกที่ไอคอนปฏิทิน [2] จัดทำชุดข้อมูลที่ไม่มีวันหมดอายุ โดยปล่อยฟิลด์ หมดอายุ (Expires) ว่างไว้

จัดทำชุดข้อมูลการใช้งานใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม จัดทำชุดข้อมูล (Generate Token) [3]

ดูชุดข้อมูลการใช้งาน

ดูชุดข้อมูลการใช้งาน

ดูรายละเอียดชุดข้อมูล [1] ดูรายละเอียดชุดข้อมูล โดยคลิกที่ลิงค์รายละเอียด (details) [2]

ดูรายละเอียดชุดข้อมูล

ดูรายละเอียดชุดข้อมูล

รายละเอียดชุดข้อมูลการใช้งานครอบคลุมชุดข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อทำการติดต่อผ่าน API ในนามของคุณได้ [1]

จัดทำชุดข้อมูลการใช้งานใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม จัดทำชุดข้อมูลใหม่อีกครั้ง (Regenerate Token) [2]

ลบชุดข้อมูลการใช้งาน

ลบชุดข้อมูลการใช้งาน

ลบชุดข้อมูลการใช้งานโดยคลิกที่ไอคอนลบ

ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบโดยคลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)