จะเพิ่มกลุ่มย่อยไปยังบทเรียนในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยในบทเรียนได้โดยแก้ไข ค่าปรับตั้ง (Settings) บทเรียนใน Canvas กลุ่มย่อย (Sections) จะช่วยแบ่งย่อยผู้เรียนภายในบทเรียนหนึ่ง ๆ พร้อมกับตัวเลือกเฉพาะกลุ่มย่อย เช่น วันครบกำหนดที่แตกต่างกัน สำหรับภารกิจ การพูดคุย และแบบทดสอบ กลุ่มย่อยจะมีเพจ บุคคล (People) และสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) แสดงให้ผู้เรียนแต่ละรายภายในบทเรียนนั้นดูด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำกลุ่มย่อยขึ้นมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเวลาในบทเรียนเพิ่ม เช่น หากผู้เรียนยังได้เกรดไม่ครบ

หมายเหตุ: ระบบข้อมูลผู้เรียน (SIS) ของสถาบันของคุณสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยได้ จึงอาจมีการจัดทำกลุ่มย่อยในบทเรียนไว้ให้คุณอยู่บ้างแล้ว

เปิดบัญชีผู้ใช้

เปิดบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา บัญชีจะปรับค่าเริ่มต้นตามเพจ บทเรียน

ค้นหาบทเรียน

ค้นหาบทเรียน

ค้นหาบทเรียนในบัญชีผู้ใช้โดยใช้ตัวเลือกตัวกรองและการค้นหา

เปิดค่าปรับตั้ง

จากรายการบทเรียน คลิกที่ไอคอน ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดกลุ่มย่อย

เปิดกลุ่มย่อย

คลิกแท็บ กลุ่มย่อย (Sections)

เพิ่มกลุ่มย่อย

เพิ่มกลุ่มย่อย

ในฟิลด์กลุ่มย่อย [1] ให้พิมพ์ชื่อของกลุ่มย่อยใหม่ คลิกที่ปุ่ม เพิ่มกลุ่มย่อย (Add Section) [2]

เพิ่ม SIS ID

ดูกลุ่มย่อย

หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไข SIS ID ให้คลิกที่ชื่อของกลุ่มย่อยดังกล่าว

 

แก้ไขกลุ่มย่อย

คลิกที่ปุ่ม แก้ไขกลุ่มย่อย (Edit Section)

แก้ไขกลุ่มย่อย

จากฟิลด์ SIS ID [1] ให้กรอกหรือแก้ไข SIS ID คลิกที่ปุ่ม อัพเดตกลุ่มย่อย (Update Section) [2]

ดูกลุ่มย่อย

ดูกลุ่มย่อย

ดูกลุ่มย่อยในบทเรียนของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดกลุ่มย่อยได้หากต้องการ

คุณสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยอีกได้ หากจำเป็น โดยกลุ่มย่อยจะได้รับการจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

หมายเหตุ: กลุ่มย่อยที่มี SIS ID ยังแสดง SIS ID ของกลุ่มย่อยในเพจ กลุ่มย่อยของบทเรียน (Course Sections) ด้วย