จะใช้ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเข้าไปยังไซต์บริการด้านการฝึกอบรม (Training Services Portal) เพื่อทำกิจกรรมฝึกอบรมด้วยตัวเองสำหรับหัวข้อต่าง ๆ ของ Canvas หากสถาบันของคุณสมัครเนื้อหาการฝึกอบรมไว้ คุณอาจสามารถเข้าไปยังกิจกรรมฝึกอบรมไลฟ์และข้อมูลนำเสนอทางเว็บต่าง ๆ

หมายเหตุ:

  • ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมจัดให้เฉพาะบทบาทผู้ดูแลระบบ ผู้สอนและผู้ออกแบบหรือผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทกำหนดไว้
  • ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมจัดให้เฉพาะกับสถาบันในแถบอเมริกาเหนือ สถาบันในแคนาดาควรติดต่อกับผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลในการเข้าร่วม
  • ขอคำแนะนำในการอัพเดตไซต์บริการด้านการฝึกอบรม (Training Services Portal) ของคุณโดยติดต่อผู้จัดการฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า 
  • หากลิงค์ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมไม่ปรากฏขึ้นในเมนู ความช่วยเหลือคุณจะต้องเปิดใช้งานในค่าปรับตั้งทางบัญชี

เปิดเมนูความช่วยเหลือ

เปิดเมนูความช่วยเหลือ

จากเมนูส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางของ Canvas ให้คลิกที่ลิงค์ความช่วยเหลือ (Help)

หมายเหตุ: ชื่อลิงค์ความช่วยเหลือและไอคอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

คลิกที่ลิงค์ ไซต์บริการด้านการฝึกอบรม (Training Services Portal)

หมายเหตุ:

  • ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมจัดให้เฉพาะบทบาทผู้ดูแลระบบ ผู้สอนและผู้ออกแบบหรือผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทกำหนดไว้
  • หากลิงค์ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมไม่ปรากฏขึ้นในเมนู ความช่วยเหลือคุณจะต้องเปิดใช้งานในค่าปรับตั้งทางบัญชี

รับรองบัญชี

รับรองบัญชี

ใช้งานไซต์บริการด้านการฝึกอบรม (Training Services Portal) โดยคุณจะต้องรับรองไซต์ฝึกอบรม (Training Portal) เพื่อใช้งานบัญชี Canvas ของคุณ

การแสดงผลแบบสองโหมดขณะใช้งานไซต์ฝึกอบรม (Training Portal) เป็นครั้งแรก รับรองการใช้งานบัญชีผผู้ใช้ของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม รับรอง (Authorize) ในอนาคต เฉพาะโหมดการรับรองไซต์ฝึกอบรมของ Canvas (Canvas Training Portal Authorization) เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น  

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้รับการตรวจรับรองจากส่วนรายการใน Canvas ของคุณ คุณจะได้รับแจ้งให้กรอก Canvas URL ของคุณก่อนใช้งานไซต์ฝึกอบรม (Training Portal)

การแสดงผลไซต์ฝึกอบรม

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะสามารถดูไซต์ฝึกอบรม (Training Portal) ได้ในฐานะผู้ดูแลระบบ [1]

ดูไซต์ฝึกอบรม (Training Portal) ในฐานะผู้เรียนโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ผู้ใช้ (User) [2] แล้วเลือก ผู้เรียน (Learner) [3]

ดูรายงานการศึกษาเนื้อหา

ตามค่าเริ่มต้น เพจ ข้อมูลและข้อมูลวิเคราะห์ (Data and Analytics) จะปรากฏขึ้น

จากแท็บรายงานการศึกษาเนื้อหา (Completion Report) [1] คุณสามารถดูข้อมูลการศึกษาเนื้อหา เช่น ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน [2] ข้อเสนอ [3] ประเภท [4] และสถานะการศึกษาเนื้อหา [5]

จัดทำรายงานใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม รายงานใหม่ (New Report) [6]