ฉันจะใช้ เมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) จะอยู่ที่ด้านซ้ายของทุกเพจใน Canvas ลิงค์สำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) จะช่วยให้ใช้งานคุณสมบัติการใช้งานของ Canvas ที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว ในฐานะผู้ดูแลระบบ ลิงค์เริ่มต้นของคุณจะประกอบด้วยเมนูบัญชีผู้ใช้ (User Account) ผู้ดูแลระบบ (Admin) แผงข้อมูล (Dashboard) บทเรียน (Courses) กลุ่ม (Groups) ปฏิทิน (Calendar) กล่องจดหมาย (Inbox) และความช่วยเหลือ (Help)

อาจมีลิงค์อื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ด้วย ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งบัญชีสถาบันของคุณ

ดูบัญชี

ดูบัญชี

หากต้องการดูข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [2] เมนูจะขยายออกและแสดงลิงค์สำหรับการใช้งานโพรไฟล์ ค่าปรับตั้งผู้ใช้ ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล ไฟล์ส่วนตัว และ ePortfolios นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลิงค์ บัญชี (Account) เพื่อออกจากระบบ Canvas ได้ด้วย

ดูผู้ดูแลระบบ

ดูผู้ดูแลระบบ

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Canvas คุณสามารถใช้งา นบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยใน Canvas ได้ในลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] เมนูจะขยายออกและแสดงรายการบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากต้องการดูบัญชีใด ให้คลิกที่ชื่อของบัญชีนั้น [2] หากต้องการดูบัญชีที่มีการจัดการของคุณทั้งหมด ให้คลิกที่ลิงค์ ทุกบัญชี (All Accounts) [3]

ดูแผงข้อมูล

แผงข้อมูล (Dashboard) คือเพจปลายทาง (Landing Page) ของผู้ใช้หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ Canvas คุณสามารถแก้ไขค่าปรับตั้งแผงข้อมูลเพื่อแสดงการ์ดข้อมูลบทเรียน (Course Card) หรือสตรีมกิจกรรมล่าสุด ซึ่งรวมถึงการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนใน Canvas ปัจจุบันทั้งหมด

ดูบทเรียน

ดูบทเรียน

หากต้องการดูบทเรียนต่าง ๆ ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] เมนูจะขยายออกและแสดงทุกบทเรียนที่คุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ [2]

เมนูนี้ยังแสดงบทเรียนที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นรายการโปรดด้วย หากไม่มีการเลือกบทเรียนใดเป็นรายการโปรด รายชื่อบทเรียนจะแสดงบทเรียนปัจจุบันทั้งหมด หากบทเรียนมีวันที่เปิดเปิดเทอม ชื่อของเทอมนั้นจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อบทเรียน

หากคุณถูกเพิ่มเข้าไว้ในบทเรียนใด ให้ดูบทเรียนได้โดยคลิกที่ชื่อของบทเรียนนั้น หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน ดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Public Course Index) คุณสามารถดูบทเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดได้โดยคลิกที่ลิงค์ ทุกบทเรียน (All Courses) [3]

ดูกลุ่ม

ดูกลุ่ม

หากคุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในกลุ่มใด ให้ดูกลุ่มของคุณได้ในลิงค์ กลุ่ม (Groups) [1] เมนูจะขยายออกและแสดงทุกกลุ่มที่คุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ [2] โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มใดที่คุณเป็นสมาชิกจะมีอยู่เป็นกลุ่มบัญชี

หากต้องการดูกลุ่มใด ให้คลิกที่ชื่อของกลุ่มนั้น [2] หากต้องการดูกลุ่มของคุณทั้งหมด ให้คลิกที่ลิงค์ ทุกกลุ่ม (All Groups) [3]

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับแต่งกลุ่มในเมนูแสดงรายการ

ดูปฏิทิน

หากต้องการดูปฏิทิน (Calendar) ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar) คุณสามารถจัดทำกิจกรรมในปฏิทินส่วนตัวของคุณ และดูกิจกรรมในบทเรียนที่คุณถูกเพิ่มเข้าไปในฐานะผู้ใช้ได้ด้วย (ถ้ามี)

ดูกล่องจดหมาย

หากต้องการดูกล่องการพูดคุย (Conversations Inbox) ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ กล่องจดหมาย (Inbox) การพูดคุย (Conversations) คือระบบส่งข้อความของ Canvas ที่คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นในบัญชีของคุณได้ จำนวนข้อความใหม่จะถูกนำมาแสดงเป็นส่วนหนึ่งของไอคอนกล่องจดหมาย

ดูประวัติ

ดูประวัติ

หากต้องการดูประวัติการดูเพจบทเรียนใน Canvas ล่าสุดของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ประวัติ (History) ประวัติล่าสุด (Recent History) จะแสดงประวัติการดูหน้าบทเรียนใน Canvas ของคุณย้อนกลับไปไกลถึงสามสัปดาห์

ดู Commons

หากสถาบันของคุณเข้าร่วมใน Canvas Commons คุณสามารถใช้งาน Commons ได้ผ่านลิงค์ Commons

ดูความช่วยเหลือ

ดูความช่วยเหลือ

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ให้คลิกที่ลิงค์ความช่วยเหลือ (Help) [1] เมนู ความช่วยเหลือ (Help) จะปรากฎขึ้น [2] เลือกตัวเลือกความช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของคุณ คุณสามารถปรับแต่งเมนู ความช่วยเหลือ (Help) สำหรับสถาบันของคุณได้

หมายเหตุ: เมนู ความช่วยเหลือ (Help) อาจแสดงตัวเลือกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบทบาทผู้ใช้ของคุณและค่าปรับตั้งของสถาบัน

ย่อเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง

หากต้องการขยายหรือย่อเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ไอคอนลูกศร

เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) จะถูกย่อไว้โดยอัตโนมัติสำหรับหน้าจอแท็บเล็ต