จะประสานเคสต่อไปยังฝ่ายบริการของ Canvas ในคอนโซลผู้ดูแลระบบภาคสนาม (Field Admin Console) ได้อย่างไร

ในกรณีที่จำเป็น คุณสามารถประสานเรื่องไปยังทีมงานให้บริการของ Canvas ในคอนโซลผู้ดูแลระบบภาคสนาม (Field Admin Console) กรณีที่เกี่ยวกับปัญหาของ SIS ที่จัดการโดย Instructure สามารถประสานต่อไปยังทีมงานให้บริการของ SIS ได้

หมายเหตุ: ก่อนประสานเรื่องต่อ ลองแก้ไขปัญหาหรือค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ลองใช้กระดานกระทู้ของชุมชนหรือกลุ่มหรือคู่มือ Canvas

เปิดเคส

คลิกที่แท็บ เคส (Cases) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์หมายเลขเคสสำหรับเคสที่คุณต้องการประสานต่อ [2]

เปิดแท็บ ประสานต่อ (Escalate)

คลิกที่แท็บ ประสานต่อ (Escalate)

ประสานเคสต่อ

ประสานเคสต่อ

คลิกที่ปุ่ม ประสานต่อ (Escalate)

เลือกคิว

เลือกคิว

จากเมนูแสดงรายการ ต้องการประสานต่อเคสนี้ไปยังคิว L1 หรือ L2 หรือไม่ (Do you want to escalate this case to the L1 or L2 Queue) [1] แล้วเลือกคิว L1 หรือ L2

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป (Next) [2]