ฉันจะกำหนดรูปแบบไฟล์ข้อความ CSV สำหรับการอัพโหลดข้อมูล SIS ลงในบัญชี Canvas ได้อย่างไร

Canvas อนุญาตให้คุณจัดทำผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ เทอม บทเรียน กลุ่มย่อย การลงทะเบียนและข้อมูลล็อกอินจำนวนมากด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เฟซผู้ดูแลระบบ (Admin)

เอกสารนี้อ้างอิงกับเพจ API รูปแบบ CSV ส่วนการนำเข้า SIS ซึ่งใช้จัดเก็บข้อมูล CSV ส่วนใหญ่ ไฟล์ CSV แต่ละไฟล์มีความเชื่อมโยงกับไฟล์อื่นและเป็นตัวแจ้งให้ Canvas ทราบถึงวิธีจัดการข้อมูลทั้งหมดสำหรับบัญชีผู้ใช้ ดูแผนภาพความสัมพันธ์ SIS

แต่ละขั้นตอนในบทเรียนนี้จะมีไฟล์ CSV ตัวอย่างจัดไว้ให้พร้อมรายละเอียดฟิลด์บังคับและฟิลด์เผื่อเลือก คุณจะพบลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์แต่ละไฟล์ที่จัดไว้ให้หากต้องการดูรายละเอียดการกำหนดรูปแบบอย่างละเอียด ดาวน์โหลดแพคเกจ zip ของไฟล์ตัวอย่างทั้งหมด หากลิงค์ CSV ไม่ดาวน์โหลด ให้ลองเปิดลิงค์ในแท็บใหม่

คุณควรฝึกการนำเข้าข้อมูลในเวอร์ชั่นทดสอบ Canvas ของก่อนที่จะนำเข้าเนื้อหาใด ๆ ไปยังเวอร์ชั่นการใช้งานจริงของคุณ

รูปแบบไฟล์ CSV

อัพโหลดข้อมูลเป็นจำนวนมากไปยัง Canvas โดยคุณต้องจัดทำไฟล์ข้อความ CSV อย่างน้อยหนึ่งไฟล์  ไฟล์ CSV สามารถจัดทำได้จากหลายโปรแกรม ระบบข้อมูลผู้เรียน (SIS) มักจะมีวิธีการจัดทำรายงานในรูปแบบ CSV ที่สามารถแก้ไขได้เพื่อให้พอดีกับรูปแบบที่ Canvas กำหนด หากคุณไม่ทราบว่าจะบันทึกไฟล์ในฟอร์แมต CSV อย่างไร กรุณาตรวจสอบเอกสารกำกับสำหรับโปรแกรมที่คุณใช้เพื่อจัดทำไฟล์ CSV ของคุณ (เช่น Excel)

เมื่อมีการใช้รูปแบบของ Instructure ในการนำเข้าไฟล์ในเพจการนำเข้า SIS (SIS Import), คุณสามารถนำเข้าไฟล์ข้อความ CSV แต่ละไฟล์หรือคุณบีบอัดไฟล์หลายไฟล์เป็นไฟล์ ZIP ไฟล์เดียวเพื่อนำเข้าข้อมูลจำนวนมากได้ หากคุณกำลังอัพโหลดแต่ละไฟล์ด้วยตนเอง ไฟล์จะต้องอัพโหลดตามลำดับที่แสดงในบทเรียนนี้

การกำหนดรูปแบบฟิลด์ CSV

แถวแรกของไฟล์ CSV (หัวเรื่อง) ต้องมีชื่อฟิลด์ที่สมบูรณ์สำหรับแต่ละไฟล์ ลำดับของคอลัมน์ไม่สำคัญ แต่แถวที่เรียงลำดับอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไฟล์ เช่น accounts.csv

ฟิลด์ฝังแน่น

ตามค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำในอินเทอร์เฟซผู้ใช้จะไม่ถูกเขียนทับโดยการนำเข้า SIS ในอนาคตและถือเป็นชุดข้อมูลแบบฝังแน่น ฟิลด์ข้อมูลฝังแน่นทั้งหมดถูกระบุไว้ในเอกสารนี้ คุณสามารถบอกล้างฟิลด์เหล่านี้ได้โดยการตั้งค่า override_sis_stickiness ใน API หรือทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายการแก้ไขการบอกล้าง UI ในเพจการนำเข้า SIS (SIS Import)

เอกสารกำกับ API

ไฟล์ CSV ครอบคลุมเฉพาะชุดฟิลด์ที่กำหนดเท่านั้น Canvas มีค่าเพิ่มเติมที่สามารถใช้ได้ผ่าน API แต่ละส่วน หลังจากเรียกใช้ไฟล์ CSV สำหรับสถาบันของคุณแล้ว แนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับสถาบันส่วนใหญ่คือการอัพโหลดไฟล์ SIS CSV ทั้งหมด จากนั้นใช้ Canvas API เพื่ออัพเดตคุณลักษณะ (attribute) ทางบัญชีและบทเรียนแบบเต็ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารกำกับสำหรับ Canvas API เกี่ยวกับผู้ใช้ (Users) บัญชี (Accounts) เทอม (Terms) บทเรียน (Courses) กลุ่มย่อย (Section) การลงทะเบียน (Enrollments) และกลุ่ม (Groups) การนำเข้า SIS (SIS Imports) ยังสามารถจัดการได้ผ่าน API นำเข้า SIS

users.csv

ผู้ใช้คือบุคคลที่มีบัญชีผู้ใช้ภายในสถาบัน users.csv จะเพิ่มบุคคลเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ทั่วไป Users.csv จะกำหนดบทบาท (ผู้สอน ผู้เรียน ฯลฯ) ไปยังผู้ใช้เหล่านั้น เมื่อบัญชีผู้ใช้ถูกลบ การลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกลบด้วย และพวกเขาจะไม่สามารถล็อกอินไปยังบัญชี Canvas ของตนเองได้ หากคุณยังต้องการให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้หรือหากคุณต้องการเพียงแค่ลบออกจากบทเรียนเฉพาะใด ๆ คุณคงสถานะบัญชีผู้ใช้ของคนเหล่านี้เป็น ใช้งาน และแก้ไขการลงทะเบียน (ใน enrollments.csv) เป็น เสร็จสิ้น หรือ ลบแล้ว, ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง users.csv ด้วยบัญชีผู้ใช้ Canvas 10 บัญชี

ฟิลด์บังคับ* | ฟิลด์ฝังแน่น^

 • user_id*: นี่เป็นค่าเฉพาะที่ใช้เพื่อระบุบุคคลที่มีบัญชีใน Canvas ค่านี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้และจะต้องไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด จากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ รายการนี้จะเรียกเป็น SIS ID และอาจประกอบด้วยอักขระต่าง ๆ รวมกัน คุณสามารถค้นหา SIS ID นี้ได้โดยไปที่บัญชีผู้ใช้และตรวจสอบ ข้อมูลล็อกอิน (Login Information) ของบุคคลเหล่านี้
 • integration_id: นี่เป็นรหัสเฉพาะสำรองซึ่งมีประโยชน์สำหรับการผสานรวม SIS ที่ซับซ้อนมากกว่า รหัสนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้และจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลาง
 • login_id*^นี่คือชื่อผู้ใช้ที่จะใช้เพื่อล็อกอินไปยัง Canvas หากคุณมีการกำหนดค่าบริการการตรวจรับรอง (เช่น LDAP) โดยทั่วไปจะตรงกับชื่อผู้ใช้ในระบบทางไกล Login_id อาจประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่อไปนี้  - _ = + . @
 • รหัสผ่าน (password):  หากบัญชีได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ LDAP หรือโปรโตคอล SSO ขั้นตอนนี้จะไม่จำเป็นอีกต่อไป ไม่เช่นนั้นนี่จะเป็นรหัสผ่านสำหรับ 'login_id' ด้านบน รหัสผ่านนี้ต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว
 • ssha_password: แทนที่จะใช้รหัสผ่านแบบข้อความธรรมดา คุณสามารถส่งรหัสผ่านที่แฮชสำเร็จได้โดยใช้รูปแบบการกำหนดรหัสผ่าน SSHA ในฟิลด์นี้ แม้ว่าจะดีกว่าการส่งรหัสผ่านแบบข้อความธรรมดา แต่คุณควรแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากเข้าสู่ระบบในครั้งแรก เรียนรู้วิธีการกำหนดรหัสผ่าน SSHA
 • authentication_provider_id: นี่คือผู้ให้บริการการตรวจรับรองที่เชื่อมโยงกับการล็อกอิน การล็อกอินที่เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเฉพาะสามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการนั้นเท่านั้น ผู้ให้บริการแบบดั้งเดิม (LDAP, CAS, SAML) จะค้นหาข้อมูลล็อกอินที่เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการดังกล่าวหรือการล็อกอินใด ๆ ที่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงไว้ ผู้ให้บริการรายใหม่จะค้นหาเฉพาะข้อมูลล็อกอินที่เชื่อมโยงกับพวกเขาเป็นการเฉพาะเท่านั้น นี่อาจเป็น ID จำนวนเต็มของผู้ให้บริการหรือประเภทของผู้ให้บริการ (ซึ่งในกรณีนี้ จะเป็นการค้นหาผู้ให้บริการที่ตรงกันรายแรก)  
 • first_name^:  นี่คือชื่อ (ชื่อตัว) ของผู้ใช้ ถ้ามีก็จะถูกใช้เพื่อระบุ full_name และ/หรือ sortable_name
 • last_name^:  นี่คือนามสกุล (ชื่อสกุล) ของผู้ใช้ ถ้ามีก็จะถูกใช้เพื่อระบุ full_name และ/หรือ sortable_name
 • full_name^: นี่คือทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ ละเว้น first_name และ last_name หากมีระบุไว้แล้ว
 • sortable_name^: นี่คือตัวเลือกชื่อแบบจัดเรียงได้ใน Canvas ซึ่งมักจะอนุมานจากชื่อผู้ใช้แต่สามารถปรับแต่งได้
 • short_name^: นี่คือชื่อจัดแสดงของผู้ใช้ซึ่งมักจะอนุมานจากชื่อผู้ใช้แต่สามารถปรับแต่งได้
 • email:  นี่คืออีเมลแอดเดรสที่สถาบันกำหนดและจะถูกกำกับเป็นอีเมลแอดเดรสเริ่มต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้นี้ อีเมลแอดเดรสนี้ควรยังคงมีแจ้งไว้แม้ว่าจะเหมือนกับชื่อ login_id ของผู้ใช้ก็ตาม
 • pronouns: หากสรรพนามบุคคลถูกเปิดใช้ สรรพนามเหล่านี้เป็นสรรพนามบุคคลที่จะปรากฏหลังชื่อผู้ใช้ใน Canvas ฟิลด์สรรพนามรองรับสรรพนามทั้งหมด แม้ว่าจะไม่ได้จัดทำไว้ในเพจค่าปรับตั้งบัญชีก็ตาม (Account Settings)
 • declared_user_type: ประเภทผู้ใช้ที่สำแดงนี้อาจเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้สังเกตการณ์ บุคลากร ผู้เรียน student_other หรือผู้สอนก็ได้ สามารถแจ้ง "<delete>" เพื่อลบประเภทผู้ใช้ที่สำแดงจากผู้ใช้
 • canvas_password_notification: ค่าเริ่มต้นคือไม่จริง (false) หากเป็นจริง (true) ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้กำหนดรหัสผ่านหาก authentication_provider-id คือ Canvas
 • home_account: การตั้งค่า home_account เป็น true จะเป็นการจัดทำผู้ใช้ใหม่ในบัญชีเป้าหมายนี้สำหรับการนำเข้า SIS และผสานกับผู้ใช้ในปัจจุบันอื่นจากบัญชีผู้ใช้อื่นภายใต้เครือข่ายเดียวกันโดยใช้ integration_id ที่เหมือนเกิน จะถูกละเว้นยกเว้นหากบัญชีเป้าหมายไม่ได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายผสานอัตโนมัติ
 • status*^:  นี่คือที่ที่คุณสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ออกจาก Canvas กำกับเป็นใช้งาน (active) เพื่อเพิ่มผู้ใช้ ระงับ (suspended) เพื่อระงับผู้ใช้ หรือ ลบแล้ว (deleted) เพื่อลบผู้ใช้ในปัจจุบัน

 

อีเมลแอดเดรสขัดแย้งกัน

Canvas จะระบุตัวผู้ใช้ผ่านทางอีเมลแอดเดรส เมื่อมีการเพิ่มผู้เรียนไปยังบทเรียน Canvas จะพยายามพิจารณาข้อขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวกับอีเมลที่มีเมื่อผู้ใช้ล็อกอินไปยังบทเรียนในครั้งแรก:

โดยปกติอีเมลแอดเดรสจะไม่ซ้ำกันสำหรับผู้เรียนแต่ละราย ในบางครั้งผู้เรียนหลายคนอาจใช้อีเมลแอดเดรสร่วมกันได้ เมื่อมีการเพิ่มผู้เรียนในบทเรียนผ่านการนำเข้า SIS แล้ว Canvas จะรับรู้เมื่อมีการกำหนดอีเมลแอดเดรสให้กับผู้เรียนมากกว่าหนึ่งคน

 • หาก SIS ID ใหม่เชื่อมโยงกับอีเมลแอดเดรสที่กำหนดให้กับ SIS ID ที่มีอยู่แล้ว Canvas จะส่งอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสนั้น
 • เมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ในบัญชีผ่านการนำเข้า SIS พวกเขาจะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลทางอีเมล เว้นแต่ระบบจะตรวจพบผู้ใช้ที่ซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มหรือลงทะเบียนผู้ใช้ด้วยตนเอง พวกเขาจะได้รับอีเมลแจ้งว่าได้เพิ่มหรือลงทะเบียนในบทเรียนใหม่แล้ว ผู้เรียนที่แชร์อีเมลแอดเดรสจะได้รับการแจ้งข้อมูลว่ามีการใช้อีเมลแอดเดรสนี้แล้วและได้รับเชิญให้จัดทำบัญชีใหม่ใน Canvas กระบวนการนี้อาจนำไปปรับใช้เมื่อเพิ่มผู้ใช้ในการลงทะเบียนบทเรียน

accounts.csv

บัญชีผู้ใช้เป็นหน่วยโครงสร้างภายใน Canvas (เช่น บัญชีต้นทางสำหรับสถาบัน) แต่ละบัญชีอาจมีลำดับชั้นของบัญชีย่อยได้ เช่น การจัดทำบัญชีผู้ใช้สำหรับวิทยาลัยแต่ละแห่งภายในสถาบันหรือสำหรับโรงเรียนแต่ละแห่งภายในเขต บัญชีย่อยยังสามารถมีบัญชีย่อยได้หลายบัญชี เช่น เมื่อวิทยาลัยแบ่งย่อยเป็นสาขาวิชาหรือหลักสูตรหรือโรงเรียนที่แยกย่อยเป็นระดับชั้นหรือบทเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง accounts.csv ด้วยบัญชีย่อยดังต่อไปนี้

 • 3 บัญชีย่อยภายในบัญชีหลัก/บัญชีผู้ใช้ของคุณ (ศิลปะและมนุษยศาสตร์ ธุรกิจ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
 • 4 บัญชีย่อยภายในบัญชีย่อยทางธุรกิจของคุณ (การบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์และการตลาด)
 • 3 บัญชีย่อยภายในบัญชีย่อยทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของคุณ (ชีววิทยา ฟิสิกส์และสถิติ)
 • 1 บัญชีย่อยภายในบัญชีย่อยทางศิลปะและมนุษยศาสตร์ของคุณ (ทัศนศิลป์)
 • 2 บัญชีย่อยภายในบัญชีย่อยทางทัศนศิลป์ของคุณ (การถ่ายภาพและสื่อดิจิตอล)

ฟิลด์บังคับ* | ฟิลด์ฝังแน่น^

 • account_id*:  นี่คือรหัสเฉพาะที่ใช้ในการจัดทำบัญชีย่อย ไฟล์ courses.csv จะอนุญาตให้คุณกำหนดบทเรียนให้กับ ID บัญชีเฉพาะได้ รหัสเฉพาะจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวและจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลางในทุกบัญชี ใน Canvas UI สิ่งนี้เรียกว่า SIS ID และสามารถแก้ไขได้โดยไปที่ ค่าปรับตั้ง (Settings) สำหรับแต่ละบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้อง
 • parent_account_id*^: รหัสเฉพาะนี้ระบุว่าบัญชีย่อยควรซ้อนอยู่ใต้บัญชีต้นทางนี้ หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า บัญชีย่อยจะซ้อนอยู่ใต้บัญชีรากหรือบัญชีหลักของคุณ แม้ว่าค่าทั้งหมดจะว่างเปล่า แต่ต้องระบุคอลัมน์นี้ไว้ด้วยเพื่อแยกความแตกต่างของไฟล์จากการนำเข้าของกลุ่ม
 • name*^:  นี้คือชื่อสำหรับบัญชีย่อย
 • status*: นี่คือวิธีการที่คุณสามารถจัดทำหรือลบบัญชีย่อย กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อเพิ่มบัญชีย่อยหรือ ลบ เพื่อลบออกจากบัญชีย่อยที่มีอยู่
 • integration_id: นี่เป็นรหัสเฉพาะสำรองซึ่งมีประโยชน์สำหรับการผสานรวม SIS ที่ซับซ้อนมากกว่า รหัสนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับบัญชีผู้ใช้และจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลาง

terms.csv

เทอม จะกำหนดชุดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เป็นค่าเริ่มต้นให้กับบทเรียนที่กำหนดให้กับเทอม วันที่ของเทอมสำหรับบทเรียนสามารถจัดการด้วยตนเองได้ในระดับบทเรียนโดยไม่ต้องนำเข้าไฟล์ อย่างไรก็ตาม การแนบ term_id เข้ากับบทเรียนต่าง ๆ จะทำให้มั่นใจได้ว่าบทเรียนทั้งหมดในเทอมนั้นจะเริ่มต้น/สิ้นสุดพร้อมกัน วันที่ของเทอมที่อัพโหลดจะช่วยให้คุณจัดเรียงและกำหนดโครงสร้างบทเรียนเมื่อดูข้อมูลและรายงานในอินเทอร์เฟซผู้ดูแลระบบ

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ terms.csv ที่มี 10 เทอม

ฟิลด์บังคับ* | ฟิลด์ฝังแน่น^

 • term_id*:  นี่คือรหัสเฉพาะสำหรับเทอม courses.csv จะอนุญาตให้คุณอ้างอิง term_id นี้ เพื่อให้บทเรียนของคุณทราบว่าจะเริ่มเมื่อใดและต้องสรุปเมื่อใด รหัสเฉพาะนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับเทอมและจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลางทั้งหมด ในส่วนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ รายการนี้จะเรียกเป็น SIS ID
 • name*^:  นี่คือชื่อของเทอมของคุณ คิดรูปแบบการตั้งชื่อที่ดีซึ่งจะช่วยให้คุณอ้างอิงเทอมของคุณได้อย่างง่ายดาย  มีเครื่องมือการดูแลระบบมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้ชื่อเทอมได้
 • status*:  นี่คือวิธีการที่คุณสามารถจัดทำหรือลบเทอม กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อเพิ่มเทอมหรือ ลบ ออกจากเทอมในปัจจุบัน
 • start_date^:  นี่คือวันที่เริ่มต้นของเทอม รูปแบบควรจะอยู่ในรูปแบบ ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T อาจถูกแทนที่ด้วยช่องว่างตามที่เห็นในภาพหน้าจอตัวอย่าง) ตัวอย่างเช่น สิงหาคม 26, 2013 เวลา 5:00 น. EST จะถูกเขียนเป็น 2013-08-26T17:00-5:00
 • end_date^:  นี่คือวันที่สิ้นสุดของเทอม รูปแบบควรจะอยู่ในรูปแบบ ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T อาจถูกแทนที่ด้วยช่องว่างตามที่เห็นในภาพหน้าจอตัวอย่าง) ตามค่าเริ่มต้น การใช้งานของผู้ใช้จะถูกตัดออกเวลาเที่ยงคืนของวันที่สิ้นสุดที่คุณระบุ หมายความว่าวันก่อนหน้าเป็นวันเต็มวันสุดท้ายที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นเทอมได้ แนวทางที่เหมาะสมคือการกำหนดวันที่สิ้นสุดเป็นวันหลังจากสิ้นสุดเทอม
 • integration_id: นี่เป็นรหัสเฉพาะสำรองซึ่งมีประโยชน์สำหรับการผสานรวม SIS ที่ซับซ้อนมากกว่า รหัสนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับเทอมและจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลาง
 • date_override_enrollment_type: วิธีนี้ทำให้คุณสามารถตั้งค่าหรือลบวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับประเภทการลงทะเบียนเฉพาะภายในเทอมที่มีอยู่ เมื่อตั้งค่าแล้ว คอลัมน์ทั้งหมดยกเว้น term_id, สถานะ, start_date และ end_date จะถูกละเว้นสำหรับแถวดังกล่าว หากสถานะถูกตั้งค่าเป็นใช้งาน วันที่ของเทอมจะมีผลเฉพาะกับการลงทะเบียนในประเภทที่กำหนดเท่านั้น หากสถานะถูกตั้งค่าเป็นลบทิ้ง วันที่ที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจะถูกลบออกสำหรับประเภทการลงทะเบียนที่กำหนด ประเภทการลงทะเบียนสามารถตั้งค่าเป็นการลงทะเบียนผู้เรียน (StudentEnrollment) การลงทะเบียนผู้สอน (TeacherEnrollment) การลงทะเบียนผู้ช่วยสอน (TaEnrollment) หรือการลงทะเบียนผู้ออกแบบ (DesignerEnrollment)

courses.csv

บทเรียนคือผลงานนำเสนอที่มีโครงสร้างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ บางครั้งบทเรียนอาจมีชุดบทเรียนอยู่ภายใน บทเรียนจะอยู่ในเทอมเพื่อจัดทำวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม หากบทเรียนมีวันที่ของบทเรียนเฉพาะ วันที่เหล่านี้จะบอกล้างวันที่ใช้งานของผู้เรียนในเทอมโดยพิจารณาจาก term_id (ถ้ามี) ความสำคัญของการแนบ term_id คือคุณจะสามารถจัดเรียงและกำหนดโครงสร้างบทเรียนได้เมื่อดูข้อมูลและรายงานในอินเทอร์เฟซผู้ดูแลระบบ (Admin) คุณสามารถแนบ term_id เข้ากับบทเรียนต่าง ๆ ที่เริ่มต้น/สิ้นสุดในเวลาเดียวกันกันได้อย่างง่ายดาย หากคุณไม่เชื่อมโยงบทเรียนกับเทอม บทเรียนจะเชื่อมโยงกับเทอมที่เป็น เทอมเริ่มต้น (Default Term)

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานบทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) คุณสามารถใช้ courses.csv เพื่อเพิ่มบทเรียนที่เชื่อมโยงลงในบทเรียนพิมพ์เขียว จะต้องจัดทำและเปิดใช้งานบทเรียนพิมพ์เขียวเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวก่อนจึงจะสามารถเพิ่มบทเรียนที่เชื่อมโยงได้

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ courses.csv ที่มี 10 บทเรียน ไฟล์จะอยู่ในบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องในเทอมที่ระบุ

ฟิลด์บังคับ* | ฟิลด์ฝังแน่น^

 • course_id*:  นี่คือรหัสเฉพาะที่ใช้ในการแยกความแตกต่างของบทเรียนต่าง ๆ ภายใน Canvas รหัสเฉพาะนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับบทเรียนและ จะต้องไม่ซ้ำกับบทเรียนส่วนกลางทั้งหมด ในส่วนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ รายการนี้จะเรียกเป็น SIS ID
 • short_name*^:  นี่คือชื่อสำหรับบทเรียน ใน Canvas UI ยังเรียกได้เป็น รหัสบทเรียน (Course Code) หรือ รหัสอ้างอิง (Reference Code)
 • long_name*^:  นี่คือชื่อเต็มสำหรับบทเรียน (อาจเป็นชื่อเดียวกับชื่อย่อ แต่ถ้ามีทั้งสองชื่อจะทำให้การใช้งานสำหรับผู้ใช้ดีกว่าหากแจ้งชื่อทั้งสองไว้)
 • account_id^:  นี่คือรหัสบัญชี SIS ID เฉพาะ (จาก accounts.csv) ซึ่งระบุให้บทเรียนทราบว่าจะต้องอยู่ในบัญชีย่อยใด หากไม่ได้ระบุ account_id สำหรับบทเรียนใหม่ บทเรียนนั้นจะถูกแนบไปกับบัญชีหลัก/บัญชีรากของคุณ SIS ID อยู่ใน ค่าปรับตั้ง (Settings) สำหรับบัญชีย่อย
 • term_id^:  นี่คือรหัสเทอมเฉพาะ (จาก Terms.csv) ซึ่งจะบอกให้บทเรียนรู้ว่าจะเริ่มและสรุปบทเรียนเมื่อใด หากเชื่อมโยง term_id ไว้กับบทเรียน คุณไม่จำเป็นต้องกรอก start_date หรือ end_date
 • status*^:  นี่คือวิธีการที่คุณสามารถจัดทำ ลบ สรุปหรือเผยแพร่บทเรียน กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อเพิ่มบทเรียน ลบ เพื่อลบบทเรียนที่มีอยู่ เสร็จสิ้น เพื่อสรุปบทเรียนที่มีอยู่หรือ เผยแพร่แล้วเพื่อเผยแพร่บทเรียนที่มีอยู่
 • integration_id: นี่เป็นรหัสเฉพาะสำรองซึ่งมีประโยชน์สำหรับการผสานรวม SIS ที่ซับซ้อนมากกว่า รหัสนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับบทเรียนและจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลาง
 • start_date^:  นี่คือวันที่เริ่มต้นบทเรียน รูปแบบควรจะอยู่ในรูปแบบ ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T อาจถูกแทนที่ด้วยช่องว่าง)
 • end_date^:  นี่คือวันที่สิ้นสุดบทเรียน รูปแบบควรจะอยู่ในรูปแบบ ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T อาจถูกแทนที่ด้วยช่องว่าง) ตามค่าเริ่มต้น การใช้งานของผู้ใช้จะถูกตัดออกเวลาเที่ยงคืนของวันที่สิ้นสุดที่คุณระบุ หมายความว่าวันก่อนหน้าเป็นวันเต็มวันสุดท้ายที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นบทเรียนได้ แนวทางที่เหมาะสมคือการกำหนดวันที่สิ้นสุดเป็นวันหลังจากสิ้นสุดบทเรียน
 • course_format: นี่คือรูปแบบสำหรับบทเรียน รูปแบบสามารถเป็น ออนไลน์ (online), ในวิทยาเขต (on_campus), หรือ ผสมผสาน (blended)
 • blueprint_course_id: นี่คือ ID บทเรียนของบทเรียนพิมพ์เขียวที่คุณต้องการเพิ่มบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ หากต้องการลบลิงค์บทเรียนพิมพ์เขียว (Blueprint Course) คุณสามารถส่งคำสั่ง 'dissociate' (เลิกการเชื่อมโยง) แทน ID ได้ จากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ นี่คือ SIS ID ของบทเรียนพิมพ์เขียว
 • homeroom_course: ใช้สำหรับกำหนดบทเรียนโฮมรูมสำหรับบัญชี Canvas ระดับประถม ต้องเปิดใช้งานจากค่าปรับตั้งของ Canvas ระดับประถม

sections.csv

กลุ่มย่อยจะแบ่งย่อยผู้เรียนภายในบทเรียน กลุ่มย่อยสามารถอ้างอิงโยงเป็นบทเรียนเดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มย่อยสำหรับผู้เรียนทั้งหมดต้องเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนเดียกวัน สามารถกำหนดกลุ่มย่อยหลายกลุ่มในบทเรียนเดียวได้ แต่กลุ่มย่อยไม่สามารถมีหลายกลุ่มย่อยได้ กลุ่มย่อยจะรับช่วงวันที่ของบทเรียนตามที่กำหนดโดยเทอม อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มย่อยมีวันที่ระบุ วันที่เหล่านี้จะบอกล้างวันที่ใช้งานของผู้เรียนสำหรับบทเรียนและวันที่เริ่มต้นเทอมและ/หรือวันที่สิ้นสุด

หากคุณกำลังพยายามลบบทเรียนและผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มย่อย คุณจะต้องระบุพารามิเตอร์ section_id ในการนำเข้า CSV และ SIS ID ของกลุ่มย่อย

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง sections.csv โดยใช้บัญชีย่อยต่อไปนี้

 • 4 กลุ่มย่อยในบทเรียน ACCT300 - การบัญชีต้นทุน
 • 4 กลุ่มย่อยในบทเรียน ACCT310 - การบัญชีบริหาร
 • 2 กลุ่มย่อยในบทเรียน BIO101 - ชีววิทยาเบื้องต้น

ไฟล์นี้จะอนุมานว่าคุณอาจมีหลายกลุ่มย่อยในบทเรียนเดียว หลายสถาบันมีการนำเข้ากลุ่มย่อยบทเรียนเป็นบทเรียนแยกกัน ซึ่งสามารถทำได้โดย (1) จัดทำบทเรียน Canvas สำหรับแต่ละกลุ่มย่อยใน courses.csv ของคุณ จากนั้น (2) จัดทำกลุ่มย่อยหนึ่งกลุ่มในแต่ละบทเรียนเหล่านี้ คุณสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันสำหรับบทเรียนและกลุ่มย่อย รวมถึง SIS ID ซึ่งจะเหมือนกันสำหรับทั้ง course_id และ section_id

ฟิลด์บังคับ* | ฟิลด์ฝังแน่น^

 • section_id*:  นี่คือรหัสเฉพาะที่ใช้ในการจัดทำกลุ่มย่อยภายในบทเรียน รหัสเฉพาะจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับกลุ่มย่อยและจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลาง ในส่วนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ รายการนี้จะเรียกเป็น SIS ID
 • course_id*^:  นี่คือรหัสเฉพาะของบทเรียนที่กลุ่มย่อยจะถูกเพิ่มหรือลบ (เพิ่มใน courses.csv)
 • name*^:  นี้คือชื่อสำหรับกลุ่มย่อย กลุ่มย่อยถูกเรียงตามตัวอักษรโดยชื่อ
 • status*:  นี่คือวิธีการที่คุณสามารถจัดทำหรือลบกลุ่มย่อยภายในบทเรียน กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อจัดทำกลุ่มย่อยหรือ ลบ เพื่อลบจากกลุ่มย่อยที่มีอยู่
 • integration_id: นี่เป็นรหัสเฉพาะสำรองซึ่งมีประโยชน์สำหรับการผสานรวม SIS ที่ซับซ้อนมากกว่า รหัสเฉพาะจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับกลุ่มย่อยและจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลาง
 • start_date^:  นี่คือวันที่เริ่มต้นของกลุ่มย่อย รูปแบบควรจะอยู่ในรูปแบบ ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T อาจถูกแทนที่ด้วยช่องว่าง)
 • end_date^:  นี่คือวันที่สิ้นสุดของกลุ่มย่อย รูปแบบควรจะอยู่ในรูปแบบ ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (T อาจถูกแทนที่ด้วยช่องว่าง) ตามค่าเริ่มต้น การใช้งานของผู้ใช้จะถูกตัดออกเวลาเที่ยงคืนของวันที่สิ้นสุดที่คุณระบุ หมายความว่าวันก่อนหน้าเป็นวันเต็มวันสุดท้ายที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นกลุ่มย่อยได้ แนวทางที่เหมาะสมคือการกำหนดวันที่สิ้นสุดเป็นวันหลังจากสิ้นสุดกลุ่มย่อย

enrollments.csv

การลงทะเบียนกำหนดสำหรับผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนในบทเรียนภายใต้บทบาทเฉพาะ enrollments.csv ช่วยให้คุณสามารถกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้เพื่อจัดสรรไปยังบทเรียนที่เหมาะสม เมื่อสถานะการลงทะเบียนของผู้ใช้รายใดถูกกำกับเป็น เสร็จสิ้น ผู้ใช้จะสามารถสืบค้นเนื้อหาบทเรียนได้แบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ: ไฟล์ CSV ลงทะเบียน SIS อาจประกอบไปด้วยค่า start_date และ end_date ที่มีผลบอกล้างวันที่สำหรับเทอม วันที่สำหรับบทเรียนและวันที่สำหรับกลุ่มย่อย

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง enrollments.csv ที่มีการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

 • 1 ผู้ใช้ในฐานะผู้สอนในบทเรียน ACCT300 - การบัญชีต้นทุน
 • 1 ผู้ใช้ในฐานะผู้ช่วยสอนในบทเรียน ACCT300 - การบัญชีต้นทุน
 • 1 ผู้ใช้ในฐานะผู้ออกแบบในบทเรียน ACCT300 - การบัญชีต้นทุน
 • 3 ผู้ใช้ในฐานะผู้เรียนในกลุ่มย่อย 1 ของบทเรียน ACCT300 - การบัญชีต้นทุน
 • 3 ผู้ใช้ในฐานะผู้เรียนในกลุ่มย่อย 2 ของบทเรียน ACCT300 - การบัญชีต้นทุน
 • 1 ผู้ใช้ในผู้สังเกตการณ์ของผู้เรียนในกลุ่มย่อย 1 ของบทเรียน ACCT300 - การบัญชีต้นทุน

ฟิลด์บังคับ* | ฟิลด์ฝังแน่น^

 • course_id*:  (จำเป็นหากไม่มี section_id) นี่คือรหัสเฉพาะสำหรับบทเรียนที่ผู้ใช้จะลงทะเบียน (เพิ่มใน courses.csv) หากเป็นการลงทะเบียนผู้เรียนในบทเรียนแทนที่จะเป็นกลุ่มย่อยเฉพาะ ให้ใส่ course_id ในฟิลด์นี้ ไม่อย่างนั้นให้เว้นว่างไว้
 • root_account: นี่คือโดเมนของบัญชีผู้ใช้เพื่อค้นหาผู้ใช้ที่ต้องการ
 • start_date^: นี่เป็นวันเริ่มลงทะเบียน เพื่อใช้ start_date จะต้องกรอก end_date ด้วย รูปแบบควรจะอยู่ในรูปแบบ ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
 • end_date^: นี่เป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียน เพื่อใช้ end_date จะต้องกรอก start_date ด้วย รูปแบบควรจะอยู่ในรูปแบบ ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
 • user_id*:  นี่คือรหัสเฉพาะของผู้ใช้ที่จะลงทะเบียนภายในบทเรียนที่กำหนด (เพิ่มใน users.csv) หากมี user_integration_id ฟิลด์นี้จะถูกละเว้น
 • user_integration_id*: (จำเป็นถ้าไม่มี user_id) นี่คือรหัสเฉพาะสำรองของผู้ใช้ (เพิ่มใน users.csv เป็น integration_id)
 • role*:  นี่คือบทบาทที่ผู้ใช้จะได้รับมอบหมายสำหรับผู้ใช้ในบทเรียนที่กำหนด คุณลงทะเบียนผู้ใช้ให้มีบทบาทใดๆต่อไปนี้: ผู้สอน ผู้ออกแบบ, ta, ผู้เรียน ผู้สังเกตการณ์หรือบทบาทกำหนดเองที่คุณกำหนด  แต่ละบทบาทมีชุดสิทธิ์อนุญาตที่ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งได้ที่บัญชีหลัก/บัญชีรากหรือระดับบัญชีย่อย
 • role_id*: (จำเป็นถ้าไม่มีบทบาท) นี่คือรหัสเฉพาะสำหรับบทบาทที่ผู้ใช้จะถูกเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียน
 • section_id*:  (จำเป็นถ้าไม่มี course_id) นี่คือรหัสเฉพาะสำหรับกลุ่มย่อยที่จะใช้ลงทะเบียนผู้ใช้ (เพิ่มใน section.csv) หากมีการลงทะเบียนผู้เรียนในกลุ่มย่อยเฉพาะของบทเรียน ให้ใส่ section_id ของกลุ่มย่อยไว้ที่นี่ มิฉะนั้น ให้เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้ หากไม่ได้ระบุ section_id ไว้ กลุ่มย่อยเริ่มต้นสำหรับบทเรียนจะถูกนำมาใช้ หากไม่มีกลุ่มย่อยเริ่มต้น กลุ่มย่อยหนึ่งรายการจะถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่มี SIS ID
 • status*: นี่เป็นวิธีที่คุณลงทะเบียน สรุป ปิดใช้งาน (กำกับว่าไม่ใช้งาน) หรือลบการลงทะเบียนในบทเรียน กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ในบทเรียน เสร็จสิ้น เพื่อสรุปการลงทะเบียนของผู้ใช้ในบทเรียน ไม่ใช้งาน เพื่อปิดการใช้งานผู้ใช้ในบทเรียน และ ลบ เพื่อลบผู้ใช้ออกจากบทเรียน เมื่ออยู่ในสถานะ 'ไม่ใช้งาน' ผู้เรียนจะถูกระบุไว้ในรายชื่อของบทเรียนสำหรับผู้สอน แต่จะไม่สามารถดูหรือเข้าร่วมในบทเรียนได้จนกว่าจะเปิดใช้งานการลงทะเบียน  
 • associated_user_id:  (เฉพาะบทบาทผู้สังเกตการณ์)  นี่คือรหัสเฉพาะของผู้ใช้ที่มีข้อมูล (รวมถึงเกรด) ที่ผู้สังเกตการณ์จะดูได้ ผู้สังเกตการณ์ควรลงทะเบียนในบทเรียน/กลุ่มย่อยเดียวกันกับผู้ใช้ที่คุณต้องการให้พวกเขาสังเกตการณ์ ฟิลด์นี้จะถูกละเว้นสำหรับบทบาทอื่นที่ไม่ใช่ผู้สังเกตการณ์
 • limit_section_privileges: นี่คือวิธีกำหนดว่าการลงทะเบียนจะยอมให้ผู้ใช้ดูและโต้ตอบกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มย่อยที่กำหนดโดย course_section_id เท่านั้น ฟิลด์นี้มีค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ การจำกัดผู้เรียนในการโต้ตอบตามกลุ่มย่อยจะส่งผลต่อความร่วมมือ (Collaborations) แชท (Chat) บุคคล (People) และการพูดคุย (Conversations) เท่านั้น ขณะลงทะเบียนผู้สอนและ TA ข้อจำกัดของกลุ่มย่อยจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้เกรดผู้เรียนในกลุ่มย่อยเดียวกันได้ หัวข้อการพูดคุย (Discussion Topics) และเพจ (Pages) ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดของกลุ่มย่อยและผู้เรียนทุกคนสามารถดูได้ ขอบเขตคุณสมบัติเหล่านี้อาจถูกจำกัดโดยการจัดทำเนื้อหาในกลุ่มบทเรียน
 • แจ้ง (notify): นี่คือวิธีที่คุณเลือกส่งการแจ้งข้อมูลไปยังผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเมื่อพวกเขาลงทะเบียนในบทเรียน

group_categories.csv

หมวดหมู่กลุ่มช่วยให้คุณสามารถกำหนดโครงสร้างกลุ่มใน Canvas group_categories.csv ช่วยให้คุณสามารถจัดทำหมวดหมู่กลุ่มที่ระดับบัญชีหรือบทเรียน ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ หมวดหมู่กลุ่มเรียกเป็นชุดกลุ่ม

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง group_categories.csv ที่มีหมวดหมู่กลุ่มดังต่อไปนี้

 • กลุ่มผู้ดูแลระบบ
 • กลุ่มผู้ออกแบบ
 • กลุ่มโปรเจคต์ประวัติศาสตร์

ฟิลด์บังคับ* | ฟิลด์ฝังแน่น^

 • group_category_id: นี่คือรหัสที่ใช้เพื่ออ้างอิงหมวดหมู่ของกลุ่ม รหัสจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับหมวดหมู่ของกลุ่มและจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลาง
 • account_id: นี่คือรหัสที่แนบหมวดหมู่ของกลุ่มไปยังบัญชีผู้ใช้ (เพิ่มใน accounts.csv) หากไม่ได้ระบุบัญชีหรือบทเรียนไว้ กลุ่มจะถูกแนบไว้กับบัญชีราก
 • course_id: นี่คือรหัสที่แนบหมวดหมู่ของกลุ่มกับบทเรียน (เพิ่มใน course.csv) หากไม่ได้ระบุบัญชีหรือบทเรียนไว้ กลุ่มจะถูกแนบไว้กับบัญชีราก
 • category_name*^: นี้คือชื่อของหมวดหมู่ของกลุ่ม
 • status*: นี้คือสถานะของหมวดหมู่ของกลุ่ม กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อจัดทำหมวดหมู่ของกลุ่มหรือ ลบ เพื่อลบออกจากหมวดหมู่ของกลุ่ม

groups.csv

สามารถใช้กลุ่มเพื่อสร้างโอกาสด้านความร่วมมือสำหรับผู้เรียน ผู้สอน ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้รายอื่น ๆ groups.csv ช่วยให้คุณสามารถจัดทำกลุ่มระดับบทเรียนและกลุ่มระดับบัญชีผู้ใช้ กลุ่มที่อัพโหลดผ่าน SIS สามารถอัพเดตหรือลบผ่าน SIS เท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง groups.csv ที่มีกลุ่มต่อไปนี้

 • ผู้ดูแลระบบ
 • ผู้สอนคณิตศาสตร์
 • ผู้ออกแบบ

ฟิลด์บังคับ* | ฟิลด์ฝังแน่น^

 • group_id*: นี่คือรหัสเฉพาะที่ใช้เพื่ออ้างอิงกลุ่มของคุณ รหัสจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับกลุ่มและจะต้องไม่ซ้ำกับส่วนกลาง
 • group_category_id: นี่คือรหัสของหมวดหมู่ของกลุ่ม (เพิ่มไว้ใน group_categories.csv) ที่คุณจะใช้เพิ่มกลุ่ม หากไม่มีการระบุหมวดหมู่ของกลุ่มไว้ กลุ่มจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่กลุ่มเริ่มต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้หรือบทเรียนที่กำหนดไว้ หากไม่ได้ระบุบัญชีผู้ใช้หรือบทเรียนไว้ กลุ่มจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่กลุ่มเริ่มต้นสำหรับบัญชีราก
 • account_id: นี่คือรหัสที่แนบกลุ่มไปยังบัญชีผู้ใช้ (เพิ่มไว้ใน accounts.csv) หากไม่ได้ระบุไว้ กลุ่มจะถูกแนบไว้กับบัญชีราก
 • course_id: นี่คือรหัสที่แนบกลุ่มไปยังบทเรียน (เพิ่มไว้ใน courses.csv) หากไม่ได้ระบุบัญชีหรือบทเรียนไว้ กลุ่มจะถูกแนบไว้กับบัญชีราก
 • name*^: นี้คือชื่อของกลุ่ม
 • status*: นี้คือสถานะของกลุ่ม กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อเปิดรับสมาชิกกลุ่มหรือ ลบ เพื่อลบกลุ่ม

groups_membership.csv

การเป็นสมาชิกในกลุ่มช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ ใน Canvas groups_membership.csv ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลบบุคคลจำนวนมากในกลุ่มที่คุณจัดทำผ่าน groups.csv ได้

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ groups_membership.csv ที่มีสมาชิกกลุ่มดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้ที่ได้รับการตอบรับ 1 รายในกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin)
 • ผู้ใช้ที่ได้รับการตอบรับ 1 รายในกลุ่มครูสอนคณิตศาสตร์ (Math Teachers)
 • ผู้ใช้ที่ถูกลบ 1 รายในกลุ่มครูสอนคณิตศาสตร์ (Math Teachers)

ฟิลด์บังคับ*

 • group_id*: นี่คือรหัสเฉพาะที่ใช้เพื่ออ้างอิงกลุ่มของคุณ (เพิ่มไว้ใน groups.csv)
 • user_id*: นี่คือรหัสเฉพาะของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มในกลุ่ม (เพิ่มไว้ใน users.csv)
 • status*: นี้คือสถานะของผู้ใช้ในกลุ่ม กำกับเป็น ตอบรับแล้ว เพื่อเพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มหรือ ลบ เพื่อลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

xlists.csv

การจัดทำรายการอ้างอิงโยง ช่วยให้คุณสามารถย้ายกลุ่มย่อยต่าง ๆ ไปยังบทเรียนอื่นได้ ไฟล์ xlist.csv ช่วยให้คุณสามารถจัดทำรายการอ้างอิงโดยงกลุ่มย่อยต่าง ๆ ไปยังบทเรียนที่มีอยู่และกำหนดลำดับโครงสร้างของกลุ่มย่อยได้

รหัสกลุ่มย่อยคาดว่าจะมีอยู่แล้วและอ้างอิงรหัสบทเรียนอื่นแล้ว หากมีการระบุรหัสกลุ่มย่อยในไฟล์นี้ รหัสนั้นจะถูกย้ายจากรหัสบทเรียนที่มีอยู่ไปยังรหัสบทเรียนใหม่ เช่น หากบทเรียนใหม่นั้นถูกลบหรือรายการอ้างอิงโยงจะถูกลบออก กลุ่มย่อยจะเปลี่ยนกลับเป็นรหัสบทเรียนก่อนหน้า หาก xlist_course_id ไม่ได้อ้างอิงบทเรียนที่มีอยู่ ระบบจะจัดทำบทเรียนขึ้น หากคุณต้องการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนในรายการอ้างอิงโยง กรุณาดำเนินการใน courses.csv

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง xlists.csv ที่มีบทเรียนและกลุ่มย่อยดังต่อไปนี้

 • 4 กลุ่มย่อยใช้งานจากบทเรียน ACCT300 - การบัญชีต้นทุน ถูกอ้างอิงโยงไปยังบทเรียน ACCT310 - การบัญชีบริหาร

ฟิลด์บังคับ*

 • xlist_course_id*: นี่คือรหัสของบทเรียนใหม่ (เพิ่มใน courses.csv)
 • section_id*: นี่คือรหัสของกลุ่มย่อย (เพิ่มใน sections.csv)
 • status*: นี้คือสถานะของกลุ่มย่อย กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อกำหนดให้กลุ่มย่อยมีสถานะใช้งาน หรือ ลบ เพื่อออกจากกลุ่มย่อยที่มีอยู่

user_observers.csv

บทบาทผู้สังเกตการณ์สามารถใช้ในการลงทะเบียนพ่อแม่ผู้ปกครองและเชื่อมโยงกับผู้เรียน เพื่อให้สามารถดูเกรดของผู้เรียนและการโต้ตอบภายในบทเรียนได้ user_observers.csv ช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนและเชื่อมโยงผู้สังเกตการณ์กับส่วนการลงทะเบียนของผู้เรียนแต่ละคนที่กำหนด

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ user_observers.csv ที่มีการลงทะเบียนต่อไปนี้

 • 2 ผู้สังเกตการณ์ใช้งาน
 • 1 ผู้สังเกตการณ์ที่ถูกลบ

ฟิลด์บังคับ*

 • observer_id*: นี่คือรหัสเฉพาะของผู้สังเกตการณ์ (เพิ่มเป็น user_id ใน users.csv)
 • student_id*: นี่คือรหัสเฉพาะของผู้เรียน (เพิ่มเป็น user_id ใน users.csv)
 • status*: นี้คือสถานะของผู้สังเกตการณ์ กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์สำหรับการลงทะเบียนของผู้เรียนแต่ละคนหรือ ลบ เพื่อลบการลงทะเบียนของผู้สังเกตการณ์

logins.csv

logins.csv ช่วยให้คุณสามารถจัดทำหรืออัพเดตข้อมูลล็อกอินสำหรับผู้ใช้ สามารถเพิ่มสิทธิ์การล็อกอินให้กับผู้ใช้ในปัจจุบันเท่านั้น สามารถลบสิทธิ์ล็อกอินได้โดยใช้ users.csv

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง logins.csv ที่มีสิทธิ์ล็อกอินผู้ใช้สามรายการ

ฟิลด์บังคับ* | ฟิลด์ฝังแน่น^

 • user_id*: นี่คือรหัสเฉพาะของผู้ใช้ (อ้างอิงใน enrollments.csv) ค่านี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้และจะต้องไม่ซ้ำกันในกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด เรียกว่า SIS ID ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Canvas
 • integration_id: นี่คือรหัสเฉพาะสำรองซึ่งมีประโยชน์สำหรับการผสานรวม SIS ที่ซับซ้อน ค่านี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้และจะต้องไม่ซ้ำกันในกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด ฟิลด์นี้ควรเว้นว่างไว้เมื่อมีการผสานผู้ใช้กับ ID การผสานรวมที่สอดคล้องกัน
 • login_id*: นี่คือชื่อที่ผู้ใช้จะใช้เพื่อล็อกอินไปยัง Canvas ในส่วนของบริการการการตรวจรับรองที่มีการกำหนดค่า เช่น LDAP นี่จะเป็นชื่อผู้ใช้จากระบบทางไกล
 • รหัสผ่าน (password): นี่คือรหัสผ่านที่ผู้ใช้จะใช้เพื่อล็อกอินไปยัง Canvas ฟิลด์นี้ไม่ควรถูกกรอกสำหรับบัญชีที่กำหนดค่าเป็น LDAP หรือ SSO
 • ssha_password: นี่คือรหัสผ่านที่จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบการจัดทำ SSHA แบบกำหนดแฮชสำเร็จ
 • authentication_provider_id: นี่คือผู้ให้บริการการตรวจรับรองที่เชื่อมโยงกับการล็อกอิน
 • existing_user_id^: นี่คือ SIS ID ของผู้ใช้ที่พบใน users.csv
 • existing_integration_id^: นี่คือการผสานรวม ID ของผู้ใช้ที่พบใน users.csv
 • existing_canvas_user_id^: นี่คือ Canvas ID ของผู้ใช้
 • root_account: นี่คือบัญชีโดเมนสำหรับผู้ใช้
 • email: นี่คืออีเมลแอดเดรสของผู้ใช้

หมายเหตุ:

 • หนึ่งใน existing_user_id, existing_integration_id, หรือ existing_canvas_user_id จะต้องมีระบุไว้เพื่อใหสามารถนำเข้า logins.csv ได้
 • ต้องระบุ root_account ขณะระบุผู้ใช้ในบัญชีที่เชื่อถือได้ (เช่น ขณะจัดทำรายการอ้างอิงโยงผู้ใช้ในบัญชีผู้ใช้ต่าง ๆ ภายในบัญชีที่เชื่อถือได้)

admins.csv

ผู้ดูแลระบบจะจัดการค่าปรับตั้งสำหรับบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีย่อยทั้งหมด admins.csv ช่วยให้คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ใน Canvas เป็นผู้ดูแลบัญชีหรือบทบาทอื่นสำหรับบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีย่อยที่กำหนดเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง admins.csv ที่มีผู้ดูแลดังต่อไปนี้

 • ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ใช้งาน 2 ราย
 • ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ที่ถูกลบ 1 ราย
 • บทบาทบัญชีผู้ใช้กำหนดเองที่ใช้งาน 2 บทบาท

ฟิลด์บังคับ*

 • user_id*: นี่คือ ID เฉพาะของผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นผู้ดูแลระบบ (เพิ่มใน users.csv)
 • account_id*: นี่คือรหัสเฉพาะของบัญชีที่คุณต้องการกำหนดไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ (เพิ่มใน accounts.csv) หากคอลัมน์นี้เว้นว่างไว้ ผู้ใช้จะอยู่ในบัญชีราก ต้องมีคอลัมน์นี้แม้ว่าค่าจะปล่อยว่างไว้  
 • role_id*: (ต้องมีหากไม่มีบทบาท) นี่คือ ID ของบทบาท โดยอาจเป็น ID เริ่มต้นหรือ ID กำหนดเองที่กำหนดรายละเอียดตามบัญชีผู้ใช้
 • role*: (ต้องมีหากไม่มี role_id) นี่คือชื่อของบทบาท โดยอาจเป็นบทบาทผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้ (Account Admin) เริ่มต้นหรือบทบาทกำหนดเองตามค่าของบัญชีผู้ใช้ หากคุณต้องการเพิ่มผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้ ให้กำหนดรูปแบบฟิลด์เป็น 'AccountAdmin' หากคุณกำลังเพิ่มบทบาทกำหนดเอง ให้กำหนดรูปแบบฟิลด์ให้ตรงตามที่ปรากฏใน Canvas UI
 • status*: นี้คือสถานะของผู้ดูแลระบบ กำกับเป็น ใช้งาน เพื่อจัดทำผู้ดูแลระบบที่ใช้งานอยู่หรือ ลบ เพื่อลบผู้ดูแลระบบ
 • root_account: นี่คือโดเมนของบัญชีผู้ใช้เพื่อค้นหาผู้ใช้ที่ต้องการ

change_sis_id.csv

SIS ID เป็นรหัสเฉพาะสำหรับออบเจคต์ใน Canvas change_sis_id.csv ช่วยให้คุณสามารถแก้ไข SIS ID จำนวนมากสำหรับบัญชีที่มีอยู่ เทอม บทเรียน กลุ่มย่อย กลุ่มหรือผู้ใช้

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง change_sis_id.csv ที่มีการแก้ไข SIS ID ต่อไปนี้

 • การแก้ไข SIS ID ผู้ใช้ 1 ราย
 • การแก้ไข SIS ID บทเรียน 1 รายการ
 • การแก้ไข SIS ID เทอม 1 รายการ

ฟิลด์บังคับ*

 • old_id*: นี่คือ SIS ID ปัจจุบันของออบเจคต์
 • new_id*: นี่คือ SIS ID ที่ต้องการของออบเจคต์ SIS ID ใหม่ ณ ปัจจุบันจะต้องไม่ซ้ำกับประเภทออบเจคต์และบัญชีราก
 • type*: นี่คือประเภทของออบเจคต์ ประเภทอาจเป็นบัญชี เทอม บทเรียน กลุ่มย่อย กลุ่มหรือผู้ใช้