ฉันจะดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้อื่นในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

การทำรายการในฐานะผู้ใช้ช่วยให้ให้ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอินในฐานะผู้ใช้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน คุณสามารถดำเนินการใด ๆ ได้เหมือนกับว่าคุณเป็นผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้รายอื่น รายการที่ทำจะถูกจัดแสดงเสมือนจัดทำโดยผู้ใช้ปกติ อย่างไรก็ตาม บันทึกประวัติการตรวจสอบจะแสดงว่าคุณเป็นผู้ดำเนินการในขณะที่ทำรายการในฐานะผู้ใช้ดังกล่าว บันทึกประวัติการตรวจสอบสามารถดูได้โดยผู้ดูแลระบบผู้ที่สามารถสืบค้นไฟล์ข้อมูล Canvas (Canvas Data files) บันทึกประวัติการตรวจสอบยังสามารถใช้งานได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์ CSV การเปิดดูเพจ (Page Views CSV file) ไฟล์นี้จะแสดงกิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้เฉพาะราย รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลระบบดำเนินการโดยการแสดงตัวเป็นผู้ใช้

แสดงตัวเป็นผู้ใช้ในบัญชีผู้ใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบจะต้องได้รับสิทธิ์อนุญาต ผู้ใช้ - ดำเนินการในฐานะ (Users - Act as) สิทธิ์อนุญาต ผู้ใช้ - ดำเนินการในฐานะ (Users - Act as) สำหรับบัญชีผู้ใช้สามารถจัดการได้จากบัญชีรากเท่านั้นและไม่สามารถเปิดใช้งานที่ระดับบัญชีย่อยได้ สิทธิ์อนุญาต ผู้ใช้ - ดำเนินการในฐานะ (Users - Act as) ควรจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่สถาบันของคุณอนุญาตให้แสดงตัวเป็นผู้ใช้รายอื่นในบัญชี Canvas ทั้งหมดของคุณเท่านั้น ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตนี้สามารถใช้คุณสมบัติ ดำเนินการในฐานะ (Act as) เพื่อจัดการค่าปรับตั้งบัญชี ดูและปรับเกรด สืบค้นข้อมูลผู้ใช้ ฯลฯ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ดูแลระบบที่กำหนดให้กับบัญชีย่อยที่สามารถสืบค้นค่าปรับตั้งและข้อมูลภายนอกบัญชีย่อยของตน

หมายเหตุ:

  • ขณะดำเนินการในฐานะผู้ใช้ ค่าปรับแต่งภาษาจะไม่มีผลใช้บังคับและจะแสดงเป็นภาษาเริ่มต้นเสมอ
  • เพื่อดำเนินการในฐานะผู้ดูแลระบบรายอื่น คุณจะต้องเปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตทั้งหมดที่มีการเปิดใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบดังกล่าวกับบัญชีของคุณ
  • หากสถาบันของคุณมีข้อตกลงด้านความน่าเชื่อถือกับสถาบันอื่น บัญชีที่เชื่อถือได้จะไม่ให้สิทธิ์อนุญาตคุณดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับ Canvas URL อื่น คุณสามารถดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีเดียวกับของคุณเท่านั้น
  • นอกจากนี้ เมื่อคุณดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้ บทบาทของผู้ใช้ใด ๆ ที่สามารถดูเพจรายละเอียดผู้ใช้จะแสดงลิงค์ ดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้ (Act as Users) ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกล้างไปยังสิทธิ์อนุญาตของคุณและช่วยให้คุณสามารถดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้รายอื่นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ที่คุณแสดงตัวแทนอยู่สามารถดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้รายอื่นได้
  • คุณสมบัติ Canvas ใด ๆ ที่ต้องใช้หรือเป็นการแก้ไขชุดข้อมูลการใช้งาน API ของผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้อื่น
  • เมื่อคุณดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้รายอื่นในฐานะผู้ดูแลระบบ ลิงค์ประวัติล่าสุด (Recent History) จะแสดงประวัติล่าสุดของนักเรียน ไม่ใช่ข้อมูลการเปิดดูเพจที่คุณจัดทำ 

เปิดบัญชีผู้ใช้

เปิดบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิด บุคคล (People)

เปิด บุคคล (People)

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี ให้คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

ค้นหาผู้ใช้

ใช้ตัวกรองและตัวเลือกการค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้ในบัญชี

เปิดโพรไฟล์ผู้ใช้

เปิดโพรไฟล์ผู้ใช้

จากผลการค้นหา คลิกที่ชื่อของผู้ใช้

ดำเนินการในฐานะผู้ใช้

คลิกที่ลิงค์ ดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้ (Act as User)

ดำเนินการต่อในฐานะผู้ใช้

ดำเนินการต่อในฐานะผู้ใช้

เพจ ดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้ (Act as User) จะทำการยืนยันข้อมูลของผู้ใช้ หากผู้ใช้มีข้อมูลล็อกอินหลายรายการ ID ล็อกอิน ทั้งหมดจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันผู้ใช้เพิ่มเติม คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการ (Proceed)

ดู Canvas ในฐานะผู้ใช้

ในขณะที่คุณดำเนินการในฐานะผู้ใช้ คุณจะเห็นสิ่งที่ผู้ใช้เห็น แต่รายงานการตรวจสอบจะแสดงว่าคุณทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วไม่ใช่ผู้ใช้ที่แท้จริง คุณจะรู้ว่าคุณกำลังดำเนินการในฐานะผู้ใช้โดยกล่องข้อมูลที่ด้านล่างของหน้าจอที่เขียนว่า ปัจจุบันคุณดำเนินการในฐานะ [ผู้ใช้] (You are currently acting as [User])

หยุดดำเนินการในฐานะผู้ใช้

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการดำเนินการในฐานะผู้ใช้ คลิกที่ปุ่ม หยุดการดำเนินการในฐานะผู้ใช้ (Stop Acting as User)