ฉันจะใช้ค่าปรับตั้งทางบัญชีได้อย่างไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้ค่าปรับตั้งทางบัญชีเพื่อจัดการค่าปรับตั้งสำหรับทั้งสถาบัน คุณสามารถแก้ไขค่าปรับตั้งทางบัญชีในระดับต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์อนุญาตของคุณ

ดูวิดีโอเกี่ยวกับค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings)

หมายเหตุ: จากบัญชีย่อย ค่าปรับตั้งบัญชีอาจใช้ได้เพียงบางส่วน

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ส่วนค่าปรับตั้งสำหรับบัญชีของคุณจะสามารถใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบ Canvas เท่านั้น

จากส่วนการสืบค้นทางบัญชีคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

ดูค่าปรับตั้ง

จากแท็บค่าปรับตั้งบัญชี คุณสามารถระบุค่าปรับตั้งสำหรับทั้งบัญชี แท็บนี้ครอบคลุมกลุ่มย่อยต่าง ๆ ที่คุณสามารถจัดการได้รวมถึงค่าปรับตั้งบัญชี (Account Settings) ตัวกรอง IP แอดเดรส (IP Address Filters) คุณสมบัติ (Features) Global JavaScript และ CSS (Global JavaScript and CSS) ลิงค์ความช่วยเหลือกำหนดเอง (Custom Help Links) บริการทางเว็บที่เปิดใช้งาน (Enabled Web Services) และสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ที่สามารถจัดทำบทเรียนใหม่

หมายเหตุ: ตัวเลือกคุณสมบัติ เวลาครบกำหนดเริ่มต้น (Default Due Time) จะต้องเปิดใช้งานเพื่อดูเมนูแสดงรายการ เวลาครบกำหนดเริ่มต้น (Default Due Time)

ดูโควต้า

จากแท็บโควต้า คุณสามารถตั้งค่าโควต้าบัญชีเริ่มต้นสำหรับบทเรียน ผู้ใช้และกลุ่ม [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดโควต้าตาม ID บทเรียน (Course ID) หรือ ID กลุ่ม (Group ID) [2]

ดูการผสานรวม

ดูการผสานรวม

หากบัญชีของคุณเปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติการซิงค์การลงทะเบียน Microsoft Group ไว้ คุณจะสามารถดูแท็บการผสานการทำงาน (Integration) ได้ จากแท็บนี้ คุณสามารถให้อนุญาตบทเรียนในบัญชีของคุณเพื่อซิงค์ข้อมูลบทเรียนกับ Microsoft Teams

ดูการแจ้งข้อมูล

จากแท็บการแจ้งข้อมูล (Notifications) คุณสามารถเปลี่ยนค่าปรับตั้งสำหรับการแจ้งข้อมูลทางอีเมล คุณสามารถเลือกเก็บค่าปรับตั้งเริ่มต้นของ Canvas หรือ แก้ไข ชื่อ “จาก” การแจ้งข้อมูลทางอีเมล (Email Notification “From” Name) สำหรับการแจ้งข้อมูลของ Canvas ข้อความกำหนดเองนี้อาจเป็นชื่อสถาบันของคุณหรือข้อมูลอะไรก็ได้ของผู้ส่งที่คุณต้องการใช้ การใช้ฟิลด์ข้อความกำหนดเองช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุอีเมลการแจ้งข้อมูลได้ง่ายขึ้นและปรับปรุงคุณภาพของการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

นอกจากนี้คุณยังสามารถเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลที่ส่งไปยังบริการภายนอก การเพิ่มอีเมลแอดเดรสที่ไม่ใช่ของสถาบันอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยเนื้อหาที่อ่อนไหว

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบบัญชีรากเท่านั้นที่สามารถกำหนดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้ได้ แท็บการแจ้งข้อมูล (Notifications) ไม่พร้อมใช้งานในบัญชีย่อย

ดูผู้ดูแลระบบ

จากแท็บผู้ดูแลระบบ (Admins) คุณสามารถดูและแก้ไขผู้ดูแลระบบที่กำหนดให้กับบัญชีนี้ได้ หากคุณกำลังทำงานกับบัญชีย่อย สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบจะจำกัดอยู่ในขอบเขตของบัญชีย่อยดังกล่าวหรือต่ำกว่า เรียนรู้วิธีการเพิ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบไปยังบัญชีของคุณ

ดูประกาศ

จากแท็บประกาศ (Announcements) คุณสามารถส่งประกาศส่วนกลางไปยังผู้ใช้ทุกคนในบัญชีนั้น ประกาศเหล่านี้ใช้เพื่อประกาศกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปิดอาคาร การยกเลิกชั้นเรียน วันหยุด ฯลฯ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศส่วนกลาง

ดูรายงาน

แท็บรายงาน เป็นที่ที่รายงานกำหนดเองจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณออกแบบ มีรายงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้ได้ใน Canvas ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหน้านี้ ใช้ได้ในเนื้อหา เช่น รายงานแบบทดสอบจะใช้ได้จากเพจแบบทดสอบเอง รายงานผู้ใช้ใช้ได้ในเพจโพรไฟล์ของผู้ใช้

ดูแอพ

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน ศูนย์แอพ Canvas (Canvas App Center) ในแท็บแอพ (Apps) คุณจะสามารถดูเครื่องมือการเรียนรู้จากภายนอกที่ใช้ได้ทั้งหมดใน Canvas อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าแอพได้ด้วยตนเองเช่นกัน

เครื่องมือการเรียนรู้ภายนอกมักได้รับการพัฒนาเป็นส่วนการผสานรวม LTI เครื่องมือเหล่านี้อาจเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเรียนและการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้มักจะจำกัดให้เฉพาะผู้เรียนในบทเรียนเท่านั้น ผู้ให้บริการ LTI ทุกรายควรจะสามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อกำหนดค่าเครื่องมือใน Canvas หลังจากกำหนดค่าที่นี่ที่ระดับบัญชีผู้ใช้แล้ว จะสามารถเรียกใช้งานได้สำหรับผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนในบัญชีผู้ใช้

ดูตัวเลือกคุณสมบัติ

แท็บ ตัวเลือกคุณสมบัติ (Feature Options) จะแสดงคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่พร้อมใช้สำหรับบัญชีของคุณทั้งในระดับบัญชีผู้ใช้และระดับบทเรียน สามารถเปิดคุณสมบัติการใช้งานสำหรับทั้งบัญชี ปิดสำหรับทั้งบัญชีหรือได้รับอนุญาตเพื่อให้ผู้สอนตัดสินใจได้ว่าจะใช้คุณสมบัตินี้หรือไม่ ผู้สอนสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติที่อนุญาตพิจารณาตามบทเรียนที่กำหนด

ดูความปลอดภัย

แท็บความปลอดภัยเป็นที่ที่สามารถใช้จัดการ นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเนื้อหา คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเนื้อหา (Content Security Policy) และเพิ่มหรือลบโดเมนที่อนุญาต

หมายเหตุ: แท็บ การรักษาความปลอดภัย (Security) จะแสดงเฉพาะใน ค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings) หากเปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติ นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเนื้อหา (Content Security Policy) ไว้