cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะใช้ค่าปรับตั้งทางบัญชีได้อย่างไร

ฉันจะใช้ค่าปรับตั้งทางบัญชีได้อย่างไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้ค่าปรับตั้งทางบัญชีเพื่อจัดการค่าปรับตั้งสำหรับทั้งสถาบัน คุณสามารถแก้ไขค่าปรับตั้งทางบัญชีในระดับต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์อนุญาตของคุณ

ดูวิดีโอเกี่ยวกับค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings)

หมายเหตุ: จากบัญชีย่อย ค่าปรับตั้งบัญชีอาจใช้ได้เพียงบางส่วน

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ส่วนค่าปรับตั้งสำหรับบัญชีของคุณจะสามารถใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบ Canvas เท่านั้น

จากส่วนการสืบค้นทางบัญชี (Account Navigation) คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

ดูค่าปรับตั้ง

จากแท็บค่าปรับตั้งบัญชี (Account Settings) คุณสามารถระบุค่าปรับตั้งสำหรับทั้งบัญชี แท็บนี้ครอบคลุมกลุ่มย่อยต่าง ๆ ที่คุณสามารถจัดการได้รวมถึงค่าปรับตั้งบัญชี (Account Settings) ตัวกรอง IP แอดเดรส (IP Address Filters) คุณสมบัติ (Features) Global JavaScript และ CSS (Global JavaScript and CSS) ลิงค์ความช่วยเหลือกำหนดเอง (Custom Help Links) บริการทางเว็บที่เปิดใช้งาน (Enabled Web Services) และสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ที่สามารถจัดทำบทเรียนใหม่

ดูโควต้า

จากแท็บโควต้า (Quota) คุณสามารถตั้งค่าโควต้าบัญชีเริ่มต้นสำหรับบทเรียน ผู้ใช้และกลุ่ม [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดโควต้าตาม ID บทเรียน (Course ID) หรือ ID กลุ่ม (Group ID) [2]

ดูการผสานรวม

หากบัญชีของคุณเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติการซิงค์การลงทะเบียน Microsoft Group ไว้ คุณจะสามารถดูแท็บการผสานการทำงาน (Integration) ได้ จากแท็บนี้ คุณสามารถให้อนุญาตบทเรียนในบัญชีของคุณเพื่อซิงค์ข้อมูลบทเรียนกับ Microsoft Teams

ดูการแจ้งข้อมูล

จากแท็บการแจ้งข้อมูล (Notifications) คุณสามารถเปลี่ยนค่าปรับตั้งสำหรับการแจ้งข้อมูลทางอีเมล คุณสามารถเลือกเก็บค่าปรับตั้งเริ่มต้นของ Canvas หรือ แก้ไข ชื่อ “จาก” การแจ้งข้อมูลทางอีเมล (Email Notification “From” Name) สำหรับการแจ้งข้อมูลของ Canvas ข้อความกำหนดเองนี้อาจเป็นชื่อสถาบันของคุณหรือข้อมูลอะไรก็ได้ของผู้ส่งที่คุณต้องการใช้ การใช้ฟิลด์ข้อความกำหนดเองช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุอีเมลการแจ้งข้อมูลได้ง่ายขึ้นและปรับปรุงคุณภาพของการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

นอกจากนี้คุณยังสามารถเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลที่ส่งไปยังบริการภายนอก การเพิ่มอีเมลแอดเดรสที่ไม่ใช่ของสถาบันอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยเนื้อหาที่อ่อนไหว

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบบัญชีรากเท่านั้นที่สามารถกำหนดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้ได้ แท็บการแจ้งข้อมูล (Notifications) ไม่พร้อมใช้งานในบัญชีย่อย

ดูผู้ดูแลระบบ

จากแท็บผู้ดูแลระบบ (Admins) คุณสามารถดูและแก้ไขผู้ดูแลระบบที่กำหนดให้กับบัญชีนี้ได้ หากคุณกำลังทำงานกับบัญชีย่อย สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบจะจำกัดอยู่ในขอบเขตของบัญชีย่อยดังกล่าวหรือต่ำกว่า เรียนรู้วิธีการเพิ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบไปยังบัญชีของคุณ

ดูประกาศ

จากแท็บประกาศ (Announcements) คุณสามารถส่งประกาศส่วนกลางไปยังผู้ใช้ทุกคนในบัญชีนั้น ประกาศเหล่านี้ใช้เพื่อประกาศกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปิดอาคาร การยกเลิกชั้นเรียน วันหยุด ฯลฯ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศส่วนกลาง

ดูรายงาน

แท็บรายงาน (Reports) เป็นที่ที่รายงานกำหนดเองจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณออกแบบ มีรายงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้ได้ใน Canvas ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหน้านี้ ใช้ได้ในเนื้อหา เช่น รายงานแบบทดสอบจะใช้ได้จากเพจแบบทดสอบเอง รายงานผู้ใช้ใช้ได้ในเพจโพรไฟล์ของผู้ใช้

ดูแอพ

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน ศูนย์แอพ Canvas (Canvas App Center) ในแท็บแอพ (Apps) คุณจะสามารถดูเครื่องมือการเรียนรู้จากภายนอกที่ใช้ได้ทั้งหมดใน Canvas อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าแอพได้ด้วยตนเองเช่นกัน

เครื่องมือการเรียนรู้ภายนอกมักได้รับการพัฒนาเป็นส่วนการผสานรวม LTI เครื่องมือเหล่านี้อาจเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเรียนและการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้มักจะจำกัดให้เฉพาะผู้เรียนในบทเรียนเท่านั้น ผู้ให้บริการ LTI ทุกรายควรจะสามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อกำหนดค่าเครื่องมือใน Canvas หลังจากกำหนดค่าที่นี่ที่ระดับบัญชีผู้ใช้แล้ว จะสามารถเรียกใช้งานได้สำหรับผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนในบัญชีผู้ใช้

ดูการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติ

แท็บ การแสดงตัวอย่างคุณสมบัติ จะแสดงคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่พร้อมใช้สำหรับบัญชีของคุณทั้งในระดับบัญชีผู้ใช้และระดับบทเรียน สามารถเปิดคุณสมบัติการใช้งานสำหรับทั้งบัญชี ปิดสำหรับทั้งบัญชีหรือได้รับอนุญาตเพื่อให้ผู้สอนตัดสินใจได้ว่าจะใช้คุณสมบัตินี้หรือไม่ ผู้สอนสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติที่อนุญาตพิจารณาตามบทเรียนที่กำหนด

ดูความปลอดภัย

แท็บความปลอดภัย (Security) เป็นที่ที่สามารถใช้จัดการ นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเนื้อหา (Content Security Policy) คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเนื้อหา (Content Security Policy) และเพิ่มหรือลบโดเมนที่อนุญาต

หมายเหตุ: แท็บ การรักษาความปลอดภัย (Security) จะแสดงเฉพาะใน ค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings) หากเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติ นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเนื้อหา (Content Security Policy) ไว้

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback