จะใช้เพจ บทเรียน ในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

คุณสามารถดูบทเรียนในบัญชีของคุณในเพจ บทเรียน คุณสามารถดูและกรองบทเรียนจากเทอมและผู้สอน และค้นหาบทเรียนที่ต้องการได้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเรียงคอลัมน์ผลการค้นหาตามลำดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

ดูบทเรียนในบัญชีย่อย

ดูบทเรียนในบัญชีย่อย

หากคุณกำหนดโครงสร้างบทเรียนในบัญชีของคุณจากบัญชีย่อย ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชีย่อย (Sub-Accounts) เพื่อค้นหาและเปิดบัญชีย่อย จากนั้นคลิกที่ลิงค์บทเรียนของบัญชีย่อย

ดูเพจบทเรียน

เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา บัญชีจะปรับค่าเริ่มต้นตามเพจ บทเรียน

เพจ บทเรียน จะแสดงบทเรียนทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ เพจนี้จัดไว้ให้พร้อมค่าปรับใช้แบบครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ด้านบนของเพจ [1] ตามด้วยข้อมูลบทเรียนที่จัดทำไว้ [2]

ฟิลด์ทั้งหมดจะมีการตอบสนองตามความกว้างของเบราเซอร์ ซึ่งสามารถปรับได้ตามต้องการสำหรับการจัดแสดงข้อมูลบทเรียน

กรองเทอม

กรองเทอม

ค่าปรับตั้งกลางครอบคลุมการค้นหาและคัดกรองจากข้อมูลบทเรียน ฟิลด์ตัวกรองและการค้นหาจะอัพเดตอย่างต่อเนื่อง

ตามค่าเริ่มต้น บทเรียนสำหรับเทอมทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่เพจ บทเรียน กรอกบทเรียนจากเทอมโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการกรองจากเทอม (Filter by term) [1] เทอมจะถูกจัดกลุ่มตามเทอมที่ใช้งาน เทอมในอนาคตและเทอมในอดีต เทอมเริ่มต้นจะรวมอยู่ในรายการ ภาคการศึกษาในปัจจุบัน เมนู เทอม อาจแสดงข้อความที่มีการโหลดจนกว่าจะมีการแสดงเทอมทั้งหมด ขึ้นอยู่กับจำนวนเทอมในบัญชีผู้ใช้

ค้นหาเทอมเฉพาะจากคำค้นหาโดยพิมพ์คำค้นหาในฟิลด์ข้อความ กรองจากเทอม (Filter by term) [2]

เมนู เทอม จะแสดงชื่อเต็มของเทอมในรายการ [3] หลังจากเลือกแล้ว ชื่อเทอมจะถูกตัดทอนภายในเมนู [4] ดูชื่อเต็มของเทอมโดยคลิกที่เมนู เทอม อีกครั้ง

จัดเรียงและค้นหาบทเรียน

จัดเรียงและค้นหาบทเรียน

เพจบทเรียน (Courses) จะปรับการค้นหาจากบทเรียนไว้เป็นค่าเริ่มต้น ค้นหาบทเรียนเฉพาะโดยพิมพ์ชื่อบทเรียน รหัสบทเรียน SIS ID หรือ ID บทเรียน Canvas ในฟิลด์ค้นหา [1]

ค้นหาบทเรียนจากผู้สอนโดยคลิกที่เมนู เรียงจาก (Sort by) [2] แล้วเลือกตัวเลือก ผู้สอน ข้อความในฟิลด์ค้นหาจะอัพเดตเพื่อแสดงบทเรียนที่กำลังค้นหาโดยผู้สอน คุณสามารถค้นหาจากชื่อผู้สอน (ID ผู้ใช้, SIS ID และ ID ล็อกอินไม่ใช่พารามิเตอร์ที่สามารถเลือกใช้ได้)

กรอกการค้นหาของคุณให้ละเว้นบทเรียนที่ไม่มีการลงทะเบียนของผู้เรียนโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ซ่อนบทเรียนที่ไม่มีผู้เรียน (Hide courses without students) [3]

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

กรองการค้นหาของคุณเพื่อแสดงเฉพาะบทเรียนพิมพ์เขียว โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย แสดงเฉพาะบทเรียนพิมพ์เขียว (Show only blueprint courses) [1]

บทเรียนพิมพ์เขียวจะมีไอคอนพิมพ์เขียวอยู่ด้วย [2]

ดูแม่แบบบทเรียน

แม่แบบบทเรียนจะแสดงไอคอนแม่แบบบทเรียน แม่แบบบทเรียนไม่อนุญาตให้เพิ่มส่วนการลงทะเบียน และไม่แสดงจำนวนผู้เรียนหรือข้อมูลเทอม

เพิ่มบทเรียน

เพิ่มบทเรียน

เพิ่มบทเรียนไปยังบัญชีผู้ใช้,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มบทเรียน (Add Course)

ดูบทเรียน

เพจบทเรียนจะจัดหน้าตัวกรองและผลการค้นหาต่าง ๆ เป็นชุดละ 15 บทเรียนและเรียงตาม SIS ID แต่ละเพจที่มีการจัดแบ่งหน้าจะแสดงเป็นรูปแบบตาราง แต่คอลัมน์จะปรับตามคอลัมน์ที่กว้างที่สุดสำหรับเพจดังกล่าว

ผลลัพธ์จะแสดงชื่อบทเรียน [1] SIS ID (ถ้ามี) [2] เทอม [3] ผู้สอน [4] บัญชีย่อย [5] และจำนวนผู้เรียนในปัจจุบัน [6]

หัวคอลัมน์แต่ละส่วนสามารถจัดเรียงตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย (ตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลข) ยกเว้นสำหรับคอลัมน์ผู้เรียน

บทเรียนที่เผยแพร่จะมีเครื่องหมายถูกติดกับชื่อบทเรียน [1]

หากบทเรียนมีผู้สอนมากกว่าสองราย คอลัมน์ผู้สอนจะแสดงลิงค์ แสดงเพิ่มเติม (Show More) [2] สามารถคลิกที่ลิงค์นี้เพื่อขยายรายชื่อผู้สอนทั้งหมด

จัดการบทเรียน

เปิดบทเรียนโดยคลิกที่ชื่อบทเรียน [1] ดูรายละเอียดผู้ใช้สำหรับผู้สอนในบทเรียนโดยคลิกที่ชื่อผู้สอน [2]

สืบค้นข้อมูลบทเรียนอย่างเร่งด่วนโดยคุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ด้วยตัวเองไปยังบทเรียน [3] ดูสถิติบทเรียน [4] และดูค่าปรับตั้งบทเรียน [5]