จะจัดทำกลุ่มผลลัพธ์สำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

สามารถจัดกลุ่มผลการเรียนรู้ในบัญชีผู้ใช้สำหรับหน่วยงานที่มีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป

บทเรียนนี้แสดงวิธีการจัดทำกลุ่มผลลัพธ์ในมุมมองเพจผลลัพธ์ (Outcomes) แบบคลาสสิค หากเพจผลลัพธ์ (Outcomes) ในบัญชีผู้ใช้ของคุณแสดงผลแตกต่างไปจากภาพในบทเรียนนี้ ให้เรียนรู้วิธีการจัดทำกลุ่มผลลัพธ์ในบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติ การจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improved Outcomes Management) ไว้

เปิดบัญชีผู้ใช้

เปิดบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดผลลัพธ์

เปิดผลลัพธ์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ ผลลัพธ์ (Outcomes)

เพิ่มกลุ่มผลลัพธ์

เพิ่มกลุ่มผลลัพธ์

คลิกที่ปุ่ม กลุ่มใหม่ (New Group)

หมายเหตุ: หากปุ่ม ผลลัพธ์ใหม่ (New Outcome) ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าสถาบันของคุณอาจใช้ การจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improved Outcomes Management)

จัดทำกลุ่มผลลัพธ์

จัดทำกลุ่มผลลัพธ์

พิมพ์ชื่อกลุ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ในฟิลด์ กำหนดชื่อกลุ่มนี้ (Name this group) [1] พิมพ์รายละเอียดใน Rich Content Editor [2] คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [3]

ดูกลุ่มผลลัพธ์

ดูกลุ่มผลลัพธ์ดังกล่าว คุณสามารถจัดทำผลลัพธ์ใหม่ในกลุ่มโดยการจัดทำผลลัพธ์ใหม่ และยังสามารถย้ายผลลัพธ์และกลุ่มผลลัพธ์ไปยังกลุ่มใหม่