บัญชี Canvas รองรับการผสานการทำงานอะไรบ้าง

บทความนี้กล่าวถึงมาตรฐานและการผสานรวมที่รองรับที่ใช้ได้ภายใน Canvas กรุณาติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณหากมีคำถามเกี่ยวกับการผสานรวม Canvas

การผสานรวมสามารถเปิดใช้ที่ระดับบัญชีผู้ใช้ ผ่านเครื่องมือ LTI หรือด้วยความช่วยเหลือจากผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณ การผสานรวมที่เป็นตัวเอียงใช้ระบุการผสานรวมบางส่วน

การผสานรวมมาตรฐาน

Canvas รองรับฟังก์ชั่นทางเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

 • การส่งข้อความให้แก่ผู้ใช้
 • การนำเสนอแบรนด์บัญชี Theme Editor
 • การตรวจรับรอง OAS, LDAP, และ SAML
 • คุณสมบัติโพรไฟล์ผู้ใช้
 • RSS/Atom Feeds
 • iCal
 • ระบบกำหนดเวลานัดหมายในปฏิทิน
 • E-Packs / เนื้อหาของผู้เผยแพร่
 • IMS QTI
 • การส่งออกเนื้อหาบทเรียนออฟไลน์ (HTML หรือ ePub)
 • Podcasts
 • ePortfolio
 • Basic LTI
 • SCORM (เฉพาะภารกิจ)
 • Common Cartridge
 • ตัวอย่างเอกสาร
 • เครื่องเล่นสื่อ
 • การแจ้งข้อมูล
 • ข้อมูลนำเข้าระบบข้อมูลผู้เรียน

 

ผู้ให้บริการจากภายนอกต่อไปนี้มีการผสานรวมส่วนการทำงานมาตรฐานในคุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ ของ Canvas ได้แก่

 • LaTex (Rich Content Editor)
 • Big Blue Button—บริการโฮสต์พื้นฐาน (การประชุม)
 • Google Docs (ภารกิจ ความร่วมมือ ไฟล์, Rich Content Editor)
 • Microsoft Office (ภารกิจ ความร่วมมือ ไฟล์, Rich Content Editor)

การผสานรวมที่รองรับ

Canvas มีส่วนการผสานการทำงานเผื่อเลือกร่วมกับผู้ให้บริการจากภายนอกหลายรายได้แก่

บริการทางเว็บ

 • Twitter
 • Delicious
 • Skype
 • Diigo
 • SMS
 • YouTube
 • Google Docs/Previewer

 

ความร่วมมือ

 • Diigo
 • Adobe Connect
 • Big Blue Button (premium hosting)
 • Wimba
 • Microsoft Office 365

 

การศึกษา

 • Turnitin
 • Wimba
 • Equella
 • Respondus
 • Google Drive
 • Microsoft Office 365

 

มัลติมีเดีย

 • Kaltura
 • Equella
 • Flickr

 

ปฏิทิน

 • Outlook
 • Google

 

ข้อมูลนำเข้าบทเรียน

 • WebCT (Blackboard Vista)
 • Blackboard
 • Angel
 • Moodle 1.9/2.x
 • D2L

 

Course Cartridges

 • McGraw-Hill course cartridges
 • Cengage