จะใช้ไซต์ Canvas Data 1 สำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

เมื่อมีการเปิดใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings) จะมีลิงค์ไซต์ Canvas Data (Canvas Data Portal) อยู่ด้วย ลิงค์นี้ใช้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบข้อมูล Canvas (Canvas Data) สามารถจัดการข้อมูล Canvas (Canvas Data) ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล Canvas (Canvas Data) ได้จากพจนานุกรม Canvas Data

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ Canvas ในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะสามารถดูลิงค์ไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data) แต่จะไม่สามารถดูเนื้อหาในเพจได้ ยกเว้นหากได้รับอนุญาตโดยผู้ดูแลระบบข้อมูล Canvas (Canvas Data)

ไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบข้อมูล Canvas (Canvas Data) สามารถ:

  • ดูข้อมูลส่งออกล่าสุด
  • ดูผู้ใช้ปัจจุบัน
  • จัดทำข้อมูลล็อกอินสำหรับใช้งาน Canvas Data API (ใช้สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เดี่ยว)

Canvas Data ไม่มีการแสดงข้อมูลบัญชีเชื่อมโยงในบัญชีต้นทาง

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data Portal)

เปิดไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data Portal)

จากส่วนการสืบค้นทางบัญชี (Account Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data Portal)

ดูไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data Portal)

ไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data Portal) ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูล Canvas (Canvas Data) ได้ ไซต์นี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ไซต์ข้อมูลล็อกอิน (Credential Portal) [1] และ เพจเอกสารกำกับ (Documentation pages) [2]

ดูไซต์ข้อมูลล็อกอิน

ดูไซต์ข้อมูลล็อกอิน

ตามค่าเริ่มต้น ไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data Portal) จะเปิดไซต์ข้อมูลล็อกอิน (Credential Portal) ขึ้นมา โดยประกอบไปด้วยข้อมูลล็อกอินทั้งหมดสำหรับบัญชี Canvas Data ของคุณ

ดูข้อมูลส่งออกล่าสุด

หัวข้อข้อมูลส่งออกล่าสุด (Recent Data Exports) จะแสดงไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ประจำวันหรือประจำเดือนขึ้นอู่กับสิทธิ์ใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ วันที่ของไฟล์คือเมื่อข้อมูลส่งออกเสร็จสิ้น ไม่ใช่วันที่จริงของข้อมูล ข้อมูลล่าสุดมักจะมีอายุ 24-36 ชั่วโมงก่อนหน้าวันที่ระบุ

ข้อมูลประวัติข้อมูล Canvas

หลังจากเปิดใช้งานข้อมูล Canvas (Canvas Data) ในบัญชีของคุณ ไฟล์เดี่ยวต่าง ๆ จะแสดงผลเป็นประจำทุกคืนสำหรับบัญชีของคุณ ไฟล์จะมีตารางต่าง ๆ แสดงข้อมูลทั้งหมดเริ่มต้นจากเวลาที่เปิดใช้งานข้อมูล Canvas Data (Canvas Data) ในบัญชีผู้ใช้ ยกเว้นการขอดูเพจที่มีข้อมูลดาวน์โหลดเพิ่มจากวันก่อนหน้า รับคำขอดูประวัติเพจจากก่อนที่จะเปิดใช้งานข้อมูล Canvas (Canvas Data) ในบัญชีผู้ใช้โดยติดต่อที่ปรึกษาด้านการดำเนินการ (Implementation Consultant) ข้อมูลตารางการดูประวัติเพจจะถูกอัพโหลดแยกกันและคำขอจะถูกประมวลผลเดือนเว้นเดือน

ดูผู้ใช้

หัวข้อ จัดการผู้ใช้ (Manager Users) จะแสดงผู้ดูแลระบบที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานไซต์ข้อมูล Canvas (Canvas Data Portal) พร้อมสิทธิ์อนุญาตที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตได้ด้วยตัวเอง

ผู้ดูแลระบบที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานแต่พยายามเรียกดูไซต์จะอยู่ในรายชื่อนี้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถเลือกแก้ไขค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้และให้สิทธิ์การใช้งานได้ทุกเมื่อ เรียนรู้วิธีการจัดการผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบใน Canvas Data

ดูข้อมูลล็อกอิน API

ดูข้อมูลล็อกอิน API

หากคุณต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้รายอื่นหรือพันธมิตรจากภายนอกในการดาวน์โหลดข้อมูลอัตโนมัติ คุณสามารถจัดทำข้อมูลล็อกอิน API และส่งต่อไปยังผู้ใช้เหล่านี้ จัดทำข้อมูลล็อกอินโดยคลิกที่ปุ่ม จัดทำข้อมูลล็อกอิน (Create Credentials)

หลังจากจัดทำข้อมูลล็อกอินแล้ว คุณจะต้องบันทึกข้อมูลไว้และส่งต่อผ่านระบบที่ปลอดภัยถึงผู้ใช้หรือพันธมิตรจากภายนอกที่จะต้องใช้ สามารถจัดทำข้อมูลล็อกอินได้ใหม่ทุกเมื่อ แต่ข้อมูลล็อกอินเดิมจะถูกยกเลิก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canvas Data API จากกลุ่ม Canvas (Canvas Community)

ดูเอกสารกำกับ

ดูเอกสารกำกับ

ดูเอกสารกำกับสำหรับ Canvas Data โดยคลิกที่เมนูแท็บ เอกสารกำกับ (Documentation)

Schema Docs จะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลในตารางทั้งหมดที่ส่งออกจาก Canvas

API Docs จะแสดงการติดต่อผ่าน API ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้สำหรับ Canvas Data

0 Likes
Was this article helpful? Yes No