Hoe kan ik als student een hyperlink vanuit Microsoft Office 365 maken in de Rich Content Editor?

Als Microsoft Office 365 is ingeschakeld voor je cursus, kun je een document, diapresentatie of spreadsheet maken in OneDrive en vervolgens een hyperlink naar dat document maken op elke locatie waar je de Rich Content Editor in Canvas kunt gebruiken. Diverse functies in Canvas ondersteunen de Rich Content Editor, waaronder Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen.

Wanneer bestanden in de Rich Content Editor worden gekoppeld, geeft de link de naam van het bestand weer. Zorg ervoor dat de bestandsnamen correct zijn voordat je bestanden gaat koppelen.

Opmerkingen: 

  • Als de optie Microsoft Office 365 niet wordt weergegeven in de Rich Content Editor, kun je het bestand toch insluiten door een hyperlink te maken of je Microsoft Office 365-content te publiceren op internet en de insluitingscode te plakken in de HTML-editor.
  • PDF-bestanden die worden toegevoegd via Microsoft Office 365 en waarvan geen voorbeeld kan worden bekeken in Sharepoint, zijn daarvoor dan ook niet geschikt in Canvas. Om de PDF-bestanden als voorbereld te bekijken, moet je ze toevoegen aan cursusbestanden en ze koppelen in de Rich Content Editor.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor wanneer een van de Canvas-functies wordt gebruikt die de Editor ondersteunt.

Opmerking: De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Om het menu van de toetsenbordsneltoetsen te zien, klik je op het toetsenbordpictogram of druk je op ALT+F8 (pc-toetsenbord) of Option+F8 (Mac-toetsenbord).

Apps openen

Apps openen

Je kunt een lijst van externe tools bekijken vanaf de menubalk. Klik op de link Tools [1]. Navigeer naar de optie Apps [2] en selecteer dan de optie Alles bekijken (View All) [3].

Je kunt je apps ook vanaf de werkbalk bekijken. Klik in de werkbalk op het pictogram App [4].

Opmerking: Om het pictogram App te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [5] klikken.

Recent gebruikte apps bekijken

Recent gebruikte apps bekijken

Als je eerder een externe app van de Rich Content Editor hebt gebruikt, kun je snel de recent gebruikte apps openen.

Klik op het pictogram App [1] om de recent gebruikte apps te bekijken. Selecteer vervolgens de app die je wilt openen [2].

Klik op de link Alles bekijken (View All) [3] om alle apps te bekijken.

Microsoft Office 365 openen

Microsoft Office 365 openen

Klik op de link Microsoft Office 365 [1].

Je kunt ook menuopties filteren met behulp van het veld Zoeken (Search) [2].

Opmerking: Als er geen link naar Microsoft Office 365 te zien is, is de LTI wellicht niet ingeschakeld in je cursus. Je kunt het bestand nog wel opnemen door een hyperlink te maken of de content naar het web te publiceren en de ingesloten code in de HTML-editor te plakken.

Bestand toevoegen

Zoek naar het bestand dat je wilt koppelen en schakel het selectievakje naast de bestandsnaam in [1]. Klik op de knop Bestand koppelen (Attach File) [2].

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Als je de Rich Content Editor in Discussies gebruikt, kan de knop Opslaan worden weergegeven als Antwoord posten.

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Je kunt de inhoud bekijken.