จะจัดการการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนหนึ่งบทเรียนในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

บทเรียนนี้จะแสดงวิธีการจัดการค่าปรับตั้งในการแจ้งข้อมูลจากเพจ การแจ้งข้อมูล (Notifications) สำหรับบัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถสืบค้นส่วนการแจ้งข้อมูลบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม ดูการแจ้งข้อมูลบทเรียน (View Course Notifications) จากหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลบทเรียนจะมีผลเฉพาะกับบทเรียนที่ถูกกำหนดไว้ ขอรับการแจ้งข้อมูลบทเรียนโดยคุณจะต้องกำหนดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลจาก Canvas ของคุณก่อน

หมายเหตุ: หลังจากแก้ไขค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลในบทเรียนของคุณแล้ว ค่าการแจ้งข้อมูลบทเรียนดังกล่าวจะแทนที่ค่าปรับตั้งที่กำหนดไว้ใน ค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings) ของคุณ คุณจะต้องจัดการประเภทการแจ้งข้อมูลดังกล่าวภายในบทเรียนของคุณ

เปิดการแจ้งข้อมูล

เปิดการแจ้งข้อมูล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ การแจ้งข้อมูล (Notifications) [2]

เปิดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลบทเรียน

คุณสามารถจัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลสำหรับบัญชี Canvas ของคุณและ/หรือบทเรียนแยกเฉพาะ

จัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนแยกเฉพาะโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ค่าปรับตั้งสำหรับ (Settings for) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบทเรียน [2]

เปิดส่วนการแจ้งข้อมูลจากหน้าหลักบทเรียน

หรือสามารถเข้าไปยังส่วนการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนจากหน้าหลักบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม ดูการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียน (View Course Notifications)

ค่าปรับตั้งดูการแจ้งข้อมูลบทเรียน

ส่วนแสดงผลแบนเนอร์แจ้งค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลระดับบทเรียนซึ่งจะมีผลบอกล้างการแจ้งข้อมูลระดับบัญชีที่คุณกำหนดค่าไว้ [1] ยกเลิกข้อความโดยคลิกที่ไอคอนปิด [2]  

ส่วนแสดงแบนเนอร์ระบุเวลาที่นำส่งข้อความรายวันและรายสัปดาห์ [3] ยกเลิกข้อความโดยคลิกที่ไอคอนปิด [4]

เปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งข้อมูลทั้งหมดสำหรับบทเรียน โดยคลิกที่ เปิดใช้การแจ้งข้อมูล (Enable Notifications) [5]

ดูการแจ้งข้อมูลระดับบทเรียนประเภทต่าง ๆ [6] และวิธีการติดต่อที่คุณระบุไว้ [7]

การแจ้งข้อมูลแต่ละประเภทมีค่าปรับตั้งความถี่ในการจัดส่งเริ่มต้น หากต้องการดูความถี่ในการจัดส่งการแจ้งข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในปัจจุบันสำหรับการแจ้งข้อมูลประเภทใดและวิธีการติดต่อใด ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนการแจ้งข้อมูลนั้น [8]

จัดการการแจ้งข้อมูลแยกเฉพาะ

จัดการความถี่ในการแจ้งข้อมูลสำหรับการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนโดยค้นหาส่วนการแจ้งข้อมูลและวิธีติดต่อ แล้วคลิกที่ไอคอนการแจ้งข้อมูล [1] คุณสามารถเลือกความถี่ในการจัดส่งแต่ละประเภทได้จากทั้งสี่ตัวเลือกนี้

  • แจ้งทันที (Notify immediately) [2]: รับการแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทันทีสำหรับบทเรียนนี้ การแจ้งข้อมูลเหล่านี้อาจล่าช้าได้ถึงหนึ่งชั่วโมงในกรณีที่ผู้สอนทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณโดนสแปมด้วยการแจ้งข้อมูลหลาย ๆ ครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ
  • สรุปรายวัน (Daily summary) [3]: รับข้อมูลสรุปรายวันสำหรับการแจ้งข้อมูลประเภทนี้
  • สรุปรายสัปดาห์ (Weekly summary) [4]: รับข้อมูลสรุปรายสัปดาห์สำหรับการแจ้งข้อมูลประเภทนี้
  • ปิดการแจ้งข้อมูล (Notifications off) [5]: ไม่มีการส่งการแจ้งข้อมูลสำหรับการแจ้งข้อมูลประเภทนี้

ดูสถานะการแจ้งข้อมูลบทเรียน

ดูสถานะการแจ้งข้อมูลบทเรียน

คุณสามารถดูสถานะการแจ้งข้อมูลบทเรียนของคุณจากหน้าหลักบทเรียน ไอคอนปุ่มดูการแจ้งข้อมูลบทเรียน (View Course Notifications) จะปรากฏขึ้นหากเปิดการแจ้งข้อมูลบทเรียนไว้ [1] หรือปิดใช้งานไว้ [2]