ฉันจะจัดทำการพูดคุยในบทเรียนในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำส่วนการพูดคุยใหม่ในบทเรียนของคุณได้ การพูดคุยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนและแยกจากการจัดทำการพูดคุยในกลุ่ม

หมายเหตุ:

  • หากไม่มีปุ่ม เพิ่มการพูดคุย (Add Discussion) แสดงอยู่ แสดงว่าผู้สอนของคุณจำกัดค่านี้ไว้ในบทเรียนของคุณ อย่างไรก็ตาม ค่าปรับตั้งนี้ไม่มีผลกับการพูดคุยในกลุ่มต่าง ๆ ในบทเรียน
  • หากคุณเพิ่มไฟล์ไปยังการพูดคุยของคุณ ไฟล์จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์บทเรียนในโฟลเดอร์ Unfiled

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เพิ่มการพูดคุย

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มการพูดคุย (Add Discussion)

จัดทำการพูดคุย

จัดทำการพูดคุย

กรอกชื่อการพูดคุยในฟิลด์ ชื่อหัวข้อ (Topic Title) [1]

เพิ่มเนื้อหาการพูดคุยโดยใช้ Rich Content Editor [2] เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Rich Content Editor

ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มย่อยทุกกลุ่มในบทเรียนของคุณจะสามารถดูและมีส่วนร่วมในการพูดคุยได้ หากต้องการกำหนดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้กับการพูดคุยของคุณโดยเฉพาะ ให้ใช้เมนูแสดงรายการ โพสต์ไปยัง (Post to) [3]

นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถแนบไฟล์ไปกับการพูดคุยของคุณ [4]

ตั้งค่าตัวเลือกการพูดคุยและความพร้อมใช้งาน

ตั้งค่าตัวเลือกการพูดคุยและความพร้อมใช้งาน

เลือกตัวเลือกสำหรับการพูดคุยของคุณ [1] และเพิ่มวันที่เพื่อกำหนดว่าจะให้เพื่อนร่วมชั้นของคุณสามารถดูและเข้าร่วมในการพูดคุยของคุณได้เมื่อไร [2]

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้กำหนดวันที่พร้อมใช้งานให้กับการพูดคุยของคุณ เพื่อนจะสามารถใช้งานการพูดคุยนั้นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างวันที่ของบทเรียนหรือกลุ่มย่อย

บันทึกการพูดคุย

บันทึกการพูดคุย

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)