ฉันจะดูเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจของฉันได้อย่างไร

ผู้สอนของคุณอาจรวมเกณฑ์การให้คะแนนไว้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของคุณ เกณฑ์การให้คะแนนคือชุดเกณฑ์พิจารณาที่ผู้สอนของคุณจะใช้ในการให้เกรดภารกิจของคุณ ก่อนการส่งภารกิจของคุณ คุณสามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) เพื่อประเมินงานของคุณเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าภารกิจของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สอน

คุณสามารถดูผลลัพธ์เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจที่ให้เกรดในเพจเกรด (Grades) หรือจากเพจรายละเอียดภารกิจ

หมายเหตุ:

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

คลิกชื่อของภารกิจ

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจจะถูกแสดงใต้คำแนะนำสำหรับภารกิจ

เกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วยเกณฑ์พิจารณา (Criteria) [1] คะแนนประเมิน (Ratings) [2] และค่าคะแนนเต็ม [3] เกณฑ์พิจารณาของเกณฑ์การให้คะแนนอาจประกอบคะแนนประเมินต่าง ๆ กันห้าชุดและค่าคะแนนเฉพาะ

หมายเหตุ: อาจรวมค่าคะแนนด้วยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนกำหนดเกณฑ์คะแนนไว้อย่างไร หากเกณฑ์การให้คะแนนไม่ครอบคลุมค่าคะแนน ผู้สอนของคุณยังสามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวเพื่อแสดงผลตอบรับเกี่ยวกับภารกิจของคุณ

ดูรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์พิจารณาอาจครอบคลุมรวมรายละเอียดด้วย [1]

เกณฑ์การให้คะแนนอาจครอบคลุมผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับบทเรียนด้วย [2] ผลลัพธ์จะถูกระบุด้วยหมายเหตุกำกับเล็ก ๆ และใช้เพื่อประเมินความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ในบทเรียน ผลลัพธ์ยังแสดงเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับผลลัพธ์หรือจำนวนคะแนนที่คุณต้องบรรลุเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวัง ผู้สอนของคุณอาจอนุญาตให้คุณดูผลลัพธ์ในเกรดของบทเรียนได้