ฉันจะดูกลุ่ม Canvas ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถดูกลุ่มปัจจุบันที่คุณลงทะเบียนได้โดยใช้เมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) หากคุณไม่เห็นกลุ่มใดอยู่ในรายการ แสดงว่าคุณไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม หรือไม่เคยลงทะเบียนเข้ากลุ่มโดยผู้สอนของคุณ กลุ่มก่อนหน้าจะแสดงอยู่ในหัวเรื่อง กลุ่มก่อนหน้า (Previous Groups)

เปิดกลุ่ม

เปิดกลุ่ม

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ กลุ่ม (Groups) [1] จากนั้นเข้าไปดูกลุ่มปัจจุบันของคุณ [2] ดูกลุ่มของคุณทั้งหมดโดยคลิกที่ลิงค์ กลุ่มทั้งหมด (All Groups) [3]

ดูกลุ่ม

กลุ่มถูกจัดออกเป็นกลุ่มปัจจุบัน (Current Groups) [1] และกลุ่มก่อนหน้า (Previous Groups) [2]

ดูกลุ่มปัจจุบัน

กลุ่มปัจจุบัน (Current Groups) คือกลุ่มในบทเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาหรือเทอมปัจจุบัน คุณสามารถดูชื่อของกลุ่ม [1] และชื่อบทเรียนสำหรับกลุ่ม [2] หากบทเรียนรวมวันที่ของเทอม [3] ด้วย วันที่ของเทอมจะแสดงถัดจากชื่อบทเรียน กลุ่มปัจจุบัน (Current Groups) ยังสามารถแสดงกลุ่มในบทเรียนที่เผยแพร่แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งการใช้งานสำหรับบทเรียน

กลุ่มที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณจะแสดงข้อความที่เชื่อมโยงไว้ [4] กลุ่มเหล่านี้เชื่อมโยงกับบทเรียนปัจจุบัน เปิดกลุ่มโดยคลิกที่ชื่อของกลุ่ม

ดูกลุ่มก่อนหน้า

กลุ่มที่อยู่ในหัวเรื่อง กลุ่มก่อนหน้า (Previous Groups) คือกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่สรุปแล้ว ผู้เรียนไม่สามารถดูเนื้อหากลุ่มหรือโต้ตอบกับกลุ่มหลังจากสรุปบทเรียนแล้ว

หมายเหตุ: บางสถาบันอาจไม่อนุญาตให้แสดงกลุ่มก่อนหน้าในเพจบทเรียน (Courses)