จะดูผลสอบในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ผลลัพธ์ของแบบทดสอบสามารถอ่านได้ง่าย ๆ จาก Canvas ในฐานะผู้เรียน คุณจะเห็นผลสอบแบบต่าง ๆ ตามค่าปรับแต่งโดยผู้สอนของคุณ

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจใช้เครื่องมือสำหรับแบบทดสอบที่มีการอัพเกรดอย่าง แบบทดสอบใหม่ ในบทเรียนของคุณ หากแบบทดสอบที่คุณกำลังสืบค้นแสดงผลแตกต่างออกไป ผู้สอนของคุณอาจกำลังใช้ แบบทดสอบใหม่ อยู่ ฟังก์ชั่นการทำงานอาจแตกต่างกันไปสำหรับแบบทดสอบแต่ละประเภท ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลการทดสอบได้จากหัวข้อ จะดูผลลัพธ์จากแบบทดสอบของฉันในฐานะผู้เรียนในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้อย่างไร

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

คลิกที่ชื่อแบบทดสอบ

ดูผลการทดสอบ

หน้าจอผลการทดสอบประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่

  1. ประวัติการดำเนินการ
  2. ผลลัพธ์แบบทดสอบ
  3. รายละเอียดผลงานจัดส่ง

ผลการทดสอบที่ไม่พร้อมใช้งาน

ผลการทดสอบที่ไม่พร้อมใช้งาน

หากผู้สอนของคุณซ่อนเกรดแบบทดสอบของคุณไว้ ผลลัพธ์ของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะมีการแจ้งเกรด

ดูประวัติการดำเนินการ

ดูประวัติการดำเนินการ

ประวัติการดำเนินการจะแสดงการทำแบบทดสอบล่าสุดของคุณ เวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบและคะแนนของคุณ

ประวัติการดำเนินการพร้อมทั้งการทำแบบทดสอบใหม่

ประวัติการดำเนินการพร้อมทั้งการทำแบบทดสอบใหม่

สำหรับการทำแบบทดสอบใหม่ ประวัติจะแสดงผลของการดำเนินการแต่ละครั้ง การดำเนินการแต่ละครั้งจะมีไฮเปอร์ลิงค์เพื่อแสดงผลการทดสอบแต่ละส่วนตามลำดับ

ดูผลการทดสอบ

ดูผลการทดสอบ

หากผุ้สอนของคุณให้อนุญาต คุณสามารถดูผลลัพธ์สำหรับแบบทดสอบของคุณพร้อมกับคำตอบที่ถูกต้อง มุมมองนี้ยังแสดงคะแนนรวมของคุณ เวลาและวันที่ที่จัดส่ง ระยะเวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบ

ดูคำตอบที่ถูกต้อง

ดูคำตอบที่ถูกต้อง

หากผู้สอนให้อนุญาตคุณในการดูคำตอบที่ถูกต้อง ผลสอบจะแสดงคำตอบของคุณพร้อมกับคำตอบที่ถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้องที่คุณกำกับไว้จะถูกระบุเป็นเครื่องหมายสีเขียว [1] คำตอบที่ไม่ถูกต้องจะกำกับด้วยเครื่องหมายสีแดงที่คำตอบของคุณ [2] คำตอบที่ถูกต้องจะแสดงเป็นเครื่องหมายสีเทา [3]

ดูเฉพาะคำตอบสำหรับแบบทดสอบ

ดูเฉพาะคำตอบสำหรับแบบทดสอบ

หากผู้สอนของคุณไม่อนุญาตให้คุณดูคำตอบที่ถูกต้อง ผลการทดสอบจะแสดงเฉพาะคำตอบของคุณและระบุว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

ดูผลการทดสอบแบบมีการป้องกัน

ดูผลการทดสอบแบบมีการป้องกัน

ผู้สอนบางรายจะไม่อนุญาตให้คุณดูผลสอบได้เลย ค่านี้มักใช้กับแบบทดสอบที่อนุญาตให้ทำได้หลายครั้ง

ดูรายละเอียดผลงานจัดส่ง

ดูรายละเอียดผลงานจัดส่ง

รายละเอียดผลงานจัดส่งเป็นอีกวิธีในการดูผลสอบของคุณ จากแถบรายการด้านข้าง รายละเอียดผลงานจัดส่งของคุณจะแสดงเวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบ [1] คะแนนปัจจุบันของคุณ [2] และคะแนนของคุณที่เก็บไว้ [3] ซึ่งเป็นคะแนนที่ Canvas บันทึกไว้ในสมุดบันทึกเกรด

หมายเหตุ: หากคะแนนในปัจจุบันของคุณมีดอกจันกำกับ แสดงว่าคำถามบางส่วนยังไม่ได้ให้เกรดโดยผู้สอนของคุณ เช่น เรียงความและคำถามที่ต้องอัพโหลดไฟล์ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะแบบทดสอบของคุณในเพจเกรดของคุณ

รายละเอียดผลงานจัดส่งพร้อมการทำแบบทดสอบซ้ำ

รายละเอียดผลงานจัดส่งพร้อมการทำแบบทดสอบซ้ำ

สำหรับการทำแบบทดสอบซ้ำ รายละเอียดผลงานจัดส่งจะยังคงแสดงคะแนนในปัจจุบัน [1] และคะแนนที่เก็บไว้ [2] อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คะแนนที่เก็บไว้จะถูกจัดสรรโดยผู้สอนของคุณและอาจเป็นคะแนนการทำแบบทดสอบล่าสุดของคุณ คะแนนทดสอบสูงสุดหรือค่าเฉลี่ยสำหรับคะแนนทั้งหมดของคุณ คะแนนที่เก็บไว้จะมีระบุไว้ที่ด้านล่างของรายละเอียดผลงานจัดส่ง [3]

ดูการดำเนินการก่อนหน้า

ดูการดำเนินการก่อนหน้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการดำเนินการก่อนหน้าได้ผ่านรายละเอียดผลงานจัดส่งจากแถบรายการด้านข้าง คลิกที่ลิงค์ ดูการดำเนินการก่อนหน้า

ดูผลสอบสำหรับการดำเนินการก่อนหน้า

การทำแบบทดสอบแต่ละรอบจะแสดงไว้ในแถบรายการด้านข้างพร้อมไฮเปอร์ลิงค์ไปยังผลสอบ คลิกที่การดำเนินการที่คุณต้องการเรียกดู [1] ผลสอบสำหรับการดำเนินการดังกล่าวจะปรากฏขึ้น [2] ค่าปรับตั้งเดียวกันจะถูกปรับใช้กับผลสอบ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถดูคำตอบของคุณเท่านั้น หรือไม่สามารถดูผลสอบได้เลย

กลับไปที่แบบทดสอบโดยคลิกที่ลิงค์ กลับไปที่แบบทดสอบ [3]