ฉันจะดูความเห็นผลตอบรับหมายเหตุกำกับจากผู้สอนโดยตรงในผลงานจัดส่งภารกิจได้อย่างไร

ผู้สอนของคุณอาจเลือกที่จะใส่ความเห็นโดยตรงในผลงานจัดส่งภารกิจโดยใช้ความเห็นหรือหมายเหตุกำกับในบรรทัดรายการ หากเพจรายละเอียดผลงานจัดส่งของภารกิจมีปุ่ม ดูผลตอบรับ (View Feedback) คุณสามารถดูความเห็นที่มีหมายเหตุกำกับเหล่านี้ผ่านเครื่องมือแสดงตัวอย่างอย่าง Canvas DocViewer นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Canvas DocViewer เพื่อตอบกลับไปยังความเห็นใด ๆ หรือสร้างหมายเหตุกำกับของตนเอง

เบราเซอร์บางตัวอาจไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างถูกต้องขณะดูผลตอบรับ หากเบราเซอร์ของคุณมีโปรแกรมอ่าน PDF ในตัว ให้เลือกตัวเลือกสำหรับดู PDF ในโปรแกรมเปิดดูของเครื่อง นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF พร้อมความเห็นเพื่อดูบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ค่าปรับตั้งที่จำเป็นในการดูหรือพิมพ์หมายเหตุกำกับใน PDF จะแตกต่างกันไปตามซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:

  • หากไฟล์แนบของภารกิจแสดงปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview) แทนปุ่ม ดูผลตอบรับ (View Feedback) ปุ่ม แสดงว่าไฟล์ของคุณไม่รองรับ DocViewer และจะไม่รวมความเห็นที่มีหมายเหตุกำกับ
  • หากคุณจัดส่งภารกิจกลุ่มแต่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่ม ความเห็นของผู้สอนอาจไม่ปรากฏขึ้นในเพจ รายละเอียดผลงานจัดส่ง คุณสามารถดูความเห็นจากเพจ เกรด ของคุณหรือโฟลเดอร์ ความเห็นเกี่ยวกับผลงานจัดส่ง ในกล่องจดหมาย

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

ดูรายละเอียดภารกิจ

ดูรายละเอียดภารกิจ

คลิกชื่อของภารกิจ

ดูผลตอบรับ

ดูผลตอบรับ

คลิกที่ลิงค์ ดูผลตอบรับ (View Feedback) ลิงค์ ดูผลตอบรับ (View Feedback) จะแสดงสถานะว่าความเห็นแบบมีหมายเหตุกำกับถูกเพิ่มมากขึ้นภารกิจที่รองรับหรือไม่

หมายเหตุ:

ดูความเห็นที่กำกับไว้

ดูความเห็นที่กำกับไว้

ดูความเห็นที่มีหมายเหตุกำกับจากผู้สอนของคุณ [1] ตอบกลับความเห็น โดยคลิกที่ความเห็นแล้วคลิกที่ปุ่ม ตอบกลับ (Reply) [2] หากความเห็นที่มีหมายเหตุกำกับมีเนื้อหาหลายบรรทัด กล่องเนื้อหาจะแสดงลิงค์จุดไข่ปลา [3] หากต้องการขยายความคิดเห็น ให้คลิกที่ลิงค์จุดไข่ปลา ดูการตอบกลับแบบเรียงซ้อน โดยคลิกที่ความเห็นเพื่อขยายการตอบกลับทั้งหมด [4] ดูความเห็นในมุมมองแบบขยายโดยคลิกที่ไอคอนเต็มหน้าจอ [5] นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ DocViewer เพื่อจัดทำหมายเหตุกำกับของตนเองบนภารกิจของคุณ

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ของผลงานจัดส่งและหมายเหตุกำกับ โดยคลิกที่ไอคอนดาวน์โหลด