จะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการ

ผู้สอนของคุณสามารถมอบหมายให้คุณพิจารณาภารกิจของผู้เรียนรายอื่น คุณสามารถดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องใน Canvas จากสตรีมกิจกรรมล่าสุด (Recent Activity Stream) หลังจากมอบหมายความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว คุณจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมลร่วมด้วย

ดูแผงข้อมูล

หลังจากมอบหมายความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว จะมีการแจ้งให้ทราบจากส่วนแจ้งข้อมูลในแผงข้อมูลหลายจุด

ดูกิจกรรมล่าสุด

จากแงข้อมูล (Dashboard) ของคุณ) คุณสามารถดูกิจกรรมล่าสุดได้จาก สตรีมกิจกรรมส่วนกลาง (Global Activity) กิจกรรมล่าสุดจะแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องพร้อมชื่อบทเรียน คลิกที่ลิงค์ แสดงเพิ่มเติม (Show More) เพื่อเข้าไปยังภารกิจและดูชื่อของผู้เรียนในความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

หากความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเป็นแบบไม่เปิดเผยตัว ชื่อจะแสดงเป็นผู้ใช้ที่ไม่เปิดเผยตัว (Anonymous User)

ดูรายการสิ่งที่ต้องทำ

ดูรายการสิ่งที่ต้องทำ

จากแผงข้อมูล (Dashboard) และแถบรายการ เพจหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) ด้านข้าง รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) จะแสดงภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจะถูกระบุด้วยไอคอนความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ดูภารกิจที่จะพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นโดยคลิกที่ลิงค์ ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสำหรับ [ชื่อภารกิจ] (Peer Review for [Assignment Name])

หมายเหตุ: ปัจจุบัน วันครบกำหนด (Due Date) ใน รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) ไม่ได้แสดงวันครบกำหนดสำหรับการแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องของคุณที่ถูกต้อง หากรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องของคุณไม่อยู่ในรายละเอียดภารกิจของคุณ กรุณาติดต่อผู้สอนของคุณ

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้เมื่อเปิดดูภารกิจ ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปยัง ภารกิจ (Assignments) ของคุณจากแผงข้อมูล (Dashboard) สตรีมกิจกรรมในบทเรียน (Course Activity Stream) หลักสูตร (Syllabus) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ปฏิทิน (Calendar) หรือหน่วยการเรียน (Modules)

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

เพจภารกิจจะไม่แสดงไอคอนหากคุณมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอยู่ด้วย หากคุณทราบชื่อภารกิจในการแสดงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ให้คลิกที่ชื่อเพื่อเปิดภารกิจดังกล่าว

ดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

ดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

จากแถบรายการด้านข้างในความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย (Assigned Peer Reviews) คุณจะเห็นความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่มอบหมายให้คุณ ไอคอนสัญญาณเตือน [1] ใช้แจ้งว่าความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องยังไม่เสร็จสิ้น ไอคอนเครื่องหมายถูก [2] ใช้ระบุว่าคุณดำเนินการตามขั้นตอนการแสดงความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

หากมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแบบไม่เปิดเผยตัว คุณจะไม่สามารถเห็นชื่อผู้เรียนดังกล่าว ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นเป็นผู้ใช้ที่ไม่เปิดเผยตัว (Anonymous User)

หมายเหตุ:

  • หากผู้สอนของคุณระบุเกณฑ์การให้คะแนนไว้ด้วย ซึ่งเป็นโครงร่างที่กำหนดไว้เบื้องต้นว่าจะให้เกรดภารกิจอย่างไร คุณจะต้องกำหนดเกรดโดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้สอนของคุณอาจขอให้คุณแสดงความเห็นในแถบรายการด้านข้างของความเห็น
  • หากผู้สอนของคุณมอบหมายภารกิจเป็น เอกสาร (On Paper) หรือแบบไม่มีผลงานจัดส่ง (No Submission) ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจะไม่ปรากฏขึ้นในเพจนี้ อย่างไรก็ตามยังสามารถเปิดดูได้จากแผงข้อมูล (Dashboard)